Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete Jászberény Városért – Pro Urbe érdeméremben részesült. 

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 2019-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Az iskola pedagógusainak és diákjainak múltban elért eredményei, az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusán tanuló főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében betöltött szerepe arra kötelezik a mindenkori nevelő-testületet, hogy az elődök által alkotott és képviselt értékeket megőrizzék és korszerű intézményt működtessenek, amely figyelembe veszi az új kihívásokat.

A 2008-2009-es tanév jelentős mérföldkő volt az iskola életében, hiszen több évtizedes elképezésük vált valóra, elindult a négy évfolyamos gimnáziumi képzés, és beépítették pedagógiai programjukba a közoktatási típusú sportiskola képzést is.

Intézményükben a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek, melynek köszönhetően 2012-ben elnyerték az Örökös Ökoiskola címet.

2017-ben megkapták az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, és ugyanebben az évben az Európai Parlament Nagykövetiskolája titulust. Az elismerésekkel járó feladatuk, hogy elősegítsék a térségben a pedagógiai-szakmai közélet fejlődését, lehetőséget biztosítsanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára.

Kiváló felkészültségű pedagógusai különböző módszertani témákban – művészetek, történelem –, rendszeresen publikálnak, kutatásokban vesznek részt, előadásokat tartanak, érettségi vizsgaelnöki, nyelvvizsgáztatói feladatokat látnak el, tankönyvszerzőként, tankönyvbírálóként is tevékenykednek. Több tanáruk óraadóként kapcsolódik be a főiskolai hallgatók módszertani oktatásába.

A szülők elismerik szakmai munkájukat, gyermekszeretetüket, gyermekközpontúságukat és ennek hatására jó partnerként segítik nevelő-oktató munkájukat.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?