Napirenden az erőmű

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli nyílt ülést tartott szeptember 26-án, szerdán délelőtt.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte a 12 képviselővel határozatképes testületet, akik az egy napirendi pontból álló javaslat megvitatására, elfogadására jelentek meg. A Jászberény város településrendezési eszközei módosításának lezárására a 0611/13, 0611/14, 0611/15, 0611/16 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában című előterjesztésben foglaltakat Alvári Csaba főépítész nyújtotta be.

Az elnevezésben szereplő helyrajzi számok a város külterületén létesülő geotermikus erőműre vonatkoznak, melynek elkészült terveit július 31-én lakossági fórum keretein belül ismerhették meg az érdeklődők. Az anyag az állami főépítésznek is megküldésre került, aki az egyeztető tárgyalást 2018. szeptember 20-án tartotta meg. Az ott elhangzottak alapján 2018. szeptember 21-én kiadta a változtatást támogató végső szakmai véleményét. Az előterjesztés az ezen vélemény alapján elkészült településszerkezeti terveket és mellékleteiket, valamint a módosító rendelet tervezetét tartalmazza. A rendelet módosítása a geotermikus erőmű létesítésének segítése miatt szükséges, továbbá elmaradása esetén a fejlesztés sem valósulhat meg.

Balogh Béla képviselő nehezményezte, hogy a hirtelen kiküldött meghívó nem adott lehetőséget a felkészülésre, valamint az előterjesztés alapos megvizsgálására. A rendkívüli sürgősségre Alvári Csaba főépítész adott indoklást, miszerint az előterjesztés és a mellékletei alkotta összetett rendszer lényege, hogy az övezetet meg kell változtatni annak érdekében, hogy ez a bizonyos erőmű elkészülhessen. Az adminisztratív lépés azért halaszthatatlan, mert a beruházó engedélyeztetni szeretné ezt, de a folyamat – mely időbeli korlátok okán nem állhat a végtelenségig – most szünetel a módosítás miatt.

Szabó Tamás hozzátette, hogy egy ilyen jellegű építmény létesítése fontos a városnak, ha ebben előrelépés történik a testület érintettségével, akkor természetesen maximálisan együtt kell működni.
A rendelettervezetet és a határozati javaslatot is 10 igennel, 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?