Óvoda a Huszárlaktanyában

A Jászkürt Újság olvasói bizonyára tudják, hogy a Jász-Plasztik Kft. és az Egri Főegyházmegye  együttműködésében a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként katolikus óvoda nyitja meg kapuit a Jásztelki úton található egykori Huszárlaktanya területén.

Az intézménynek helyt adó épületrész átalakítása-átépítése folyamatosan zajlik, elkezdték az óvodában dolgozók toborzását is, egyszóval: gőzerővel dolgoznak azért, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor minden a lehető legnagyobb rendben legyen. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban számos félreértés, téves információ kering városunkban a tervezett indulás és működtetés kapcsán. Az alábbiakban szeretnénk mindezeket tisztázni, hogy mind az óvodaválasztás előtt álló szülők, mind pedig a beruházást figyelemmel kísérő városlakók megfelelő információkkal rendelkezhessenek. Kérdéseinkre dr. Novák István atya, a jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatója válaszolt.

Milyen tárgyi feltételek lesznek az intézményükben?
Az óvodánk az uniós elvárásoknak teljes mértékben megfelel. Korszerű fűtési, világítási és biztonsági rendszerrel ellátott, energiatakarékossági szempontokat is maximálisan érvényesítő épület lesz. Három modern, padlófűtéses, hatvan négyzetméteres csoportszoba, külön zárt terasszal, galériával, saját mosdóhelységgel várja a gyermekeket. Só-szobával, tornateremmel és fejlesztőszobával, illetve egyéb kiszolgálóhelységekkel is rendelkezünk. Teljesen zárt, ötszáz négyzetméteres udvar és saját parkolók állnak rendelkezésünkre. A berendezési tárgyak modernek, a természetességet, a biztonságosságot, és a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva kerülnek kialakításra. Az étkeztetés a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával együttműködve történik. Saját, korszerű melegítőkonyhája van óvodánknak. Az állami fenntartású óvodákhoz hasonlóan csak étkezési térítési díj fizetendő.

És a személyi feltételek?
Óvodai munkánkat hat főállású, főiskolai képesítéssel rendelkező óvodapedagógus, három főállású, szakképzett dajka valamint egy főállású pedagógiai asszisztens látja el. Óvónőink bérezését, szabadságolását és munkaidejét tekintve a közalkalmazotti törvény az irányadó.

Milyen lesz az óvoda csoportösszetétele?
Óvodánkban három homogén, tehát korcsoportonkénti bontású csoportot indítunk – a városban egyedüliként. A csoportokban maximum 20-25 gyerek lesz.

Kik jelentkezhetnek, lesz felvételi szűrés például elvált, vagy nem vallásos szülők gyerekei esetében?
Az óvodába bárki jelentkezhet, külön körzetünk nincs. Hároméves kortól várjuk a gyermekeket. Felvételi szűrés csak túljelentkezés esetén várható. Elvált szülők, illetve nem megkeresztelt gyermekek felvételének sincs semmi akadálya.

Az egész családnak minden héten misére kell járnia?
Mindenki a saját belátása szerint dönt, de örülünk, ha jönnek. A nem mélyen vallásos családok gyermekeit is sok szeretettel várjuk.

Tanulnak például a gyerekek hagyományos, nem egyházi énekeket, verseket, meséket?
Igen, ugyanúgy, hiszen az Óvoda Nevelés Országos Alapprogramja érvényes a mi munkánkban is, de bizonyos esetekben más a hangsúly: a Télapó helyett a Mikulást várják a gyerekek, fenyőünnep helyett pedig karácsonyt ünneplünk….

Végülis mit jelent az egyházi fenntartás a mindennapi óvodai életben?  
Az egyház működteti és tartja fenn az óvodát. Az egyház tanítását és nevelési illetve erkölcsi elveit alkalmazzuk az óvodában, a modern pedagógia módszerekkel, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve.

Az iskolafelkészítés megoldott? Innen csak a Nagyboldogasszony iskolába lehet továbbmenni?
Az óvodai nevelés alapfeladata az iskolai életre való felkészítés, nevelés, hogy az óvodáskor végére érettek legyenek testileg, lelkileg, szociálisan – ez a mi óvodánkban is így lesz. Igény esetén például lehetőséget biztosítunk a nyelvoktatásra. A gyerekek bárhová mehetnek az óvodai éveiket követően, de nyilván az egyházi óvodában eltöltött évek előnyt jelentenek a beiskolázás során a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolába felvételiző gyerekek számára.

Az óvoda nyitva tartása mennyire igazodik a szülők igényeihez?
A fenntartó által biztosított keretek között, – a szülők igénye alapján- a gyermekek egész napos ellátásban részesülhetnek. Az óvodánk reggel 6 órától délután 18 óráig fogadják a gyermekeket. A reggeli gyülekezés egy csoportban történik, 7 óráig, a délutáni időszakban a csökkenő csoportlétszámok miatt 16 órától 18 óráig összevontan működhetnek a csoportok.

Összefoglalásul mi a filozófiája az új óvodának?
Fő célunk, hogy családias, érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú, derűs, oldott, nyugodt légkörben, keresztény értékrend és magyar nemzetünk hagyományai alapján, a játék, mese elsődlegességére építve neveljük óvodásainkat. Szeretnénk teljes körű informálódási lehetőséget biztosítani a leendő óvodásaink szüleinek, városunk érdeklődő lakóinak. Ezért vállaltuk ezt az interjút is örömmel.

Végül egy igen aktuális kérdés: mikor lesz a beiratkozás?
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A beiratkozás, az anyaintézményünkben, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában lesz április 25-26-án 9-16 óra között. A beíratáshoz szükséges: a gyermek személyiazonosságát igazoló dokumentuma és lakcímkártyája, valamint az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája.