Jászok Moldvában

A Jász Múzeum Múzeumi Esték rendezvénysorozatának február 24-i előadásán dr. Selmeczi László régész professzor a történelmi Moldva fővárosának, Jászvásárnak rejtélyeibe avatta be az érdeklődőket.

Akinek már volt alkalma a Jászság neves kutatóját hallgatni, az jól tudta mire számíthat. A felbecsülhetetlen mélységű tárgyi tudást tükröző előadás követése lankadatlan figyelmet követelt. A száraz lexikális anyag és az anekdoták üdítő aránya, no meg tanár úr élvezetes stílusa kellemes, szórakoztatva tanító estet eredményezett, melynek gondolatébresztő hatása jól lemérhető volt a kérdések, hozzászólások számán.

A jászok moldvai megjelenésére választ kereső előadás elején leszögezte dr. Selmeczi László, hogy történelmi adatok rendelkezésre állnak ugyan, azonban a régészet még nem jutott el odáig, hogy a jász anyagot megkísérelje elkülöníteni.

Moldva történeti áttekintése, a területen lezajlott népvándorlás, harcok és politikai események ismertetését követően azokból és a forrásokból levezetve dr. Selmeczi László elemzése szerint alappal vonható arra következtetés, hogy a XIII. századi mongol-tatár támadás miatt a jászok elmozdultak az Észak-Kaukázusból. Mozgásukat igazolja, hogy a moldvai régióban a XIII. század végétől és a XIV. század elejétől megjelentek a jász-alán nevek. Egyes kutatók szerint a jászok már a mongol hódítás előtt is jelen voltak, sőt orosz tudósok szerint a besenyő állam létrejöttében is szerepet játszottak.
A Jászvásár név az 1387-1392 között készült kijevi feljegyzésekben szerepelt először, majd a moldvai fejedelmek levelezéseiben is fellelhető a későbbiekben a latin megfelelője. Figyelemreméltó, hogy a települést minden nyelven Jászvásárként említették. A moldvai Jász Kerület megnevezés pedig 1473-ban szerepelt először. A kutatások azt látszanak igazolni, hogy a Moldvai Fejedelemség előtt már létezett a Jász Kerület, s a XVIII. században még fennállott. Elöljáróit nyilvántartották, azonban az etnikai tudat kiveszett a területen élőkből.

A nyelvi elméletekkel alátámasztott tézisek bizonyításában, vagy éppen cáfolatában komoly szerep vár még a moldvai régészekre, mely kutatásokhoz gazdag leletanyag áll rendelkezésre.