Élénk érdeklődés a közmeghallgatáson

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamennyi képviselő jelenlétével közmeghallgatást tartott november 23-án a Pájer Antal Művelődési Házban. A megjelentek száma azt igazolta, hogy sokan érdeklődnek a város jelene és jövője iránt.

Farkas Ferenc polgármester külön köszöntötte Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, Hamar Gábor őrsparancsnokot, Kladiva Imre c. apát plébánost és Bodnár Attilát, a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét.

Biróné dr. Boros Anikó jegyzőasszony ismertette a napirendet, majd Vári-Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal vezetője tájékoztatta a megjelenteket intézménye éves munkájáról. Nehéz évet hagy maga mögött a Hivatal. Március 1-jétől jelentősen átalakult a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások rendszere. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyekben a járási hivatalok járnak el, az ügyek átadását szoros határidővel, feszített munkatempóval március 6-ig hajtották végre.

Idén április 1-jével felállt az integrált kormányhivatali rendszer, melynek értelmében korábban önállóan működő szakigazgatási szervek beolvadtak a kormányhivatalok rendszerébe. Ezzel az átalakulással párhuzamosan hivatalvezető asszony kilenc vezető társával együtt megtisztelő feladatot kapott a kormányhivatalok működésével való megelégedettség növelése projekt kidolgozásában való közreműködésre. Végezetül a legnagyobb érdeklődést kiváltó kormányablak működéséről adott közérthető, részletes tájékoztatást Vári-Nagy Judit.

Farkas Ferenc polgármester beszámolójában hangsúlyozta, hogy Jászapáti Város Önkormányzata az elmúlt ciklusban is jelentős figyelmet fordított a pályázati lehetőségek maximális kihasználására és ismertette a megvalósult jelentős projekteket.

A Jászapáti Hangya-2010 Termelőiskola létrehozása projekt célja a vidéken élő, többnyire megfelelő szakmai képesítéssel nem rendelkező, akár több szempontból is hátrányos helyzetű vagy munkahelyét elveszítő 18-55 év közötti munkanélküliek számára esélyt nyújtani a felzárkóztatásra, tartós munkavállalásra. Bója Györgyné szakmai vezető vetített képekkel illusztrált beszámolójában részletes tájékoztatást adott a projekt megvalósulásáról. A programban résztvevők aranykalászos gazda, illetve mezőgazdasági munkás képzettséget szereztek, sőt biztosították az aranykalászos gazda végzettség előfeltételét jelentő jogosítvány megszerzését is. A Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium tanárai az elméleti oktatásban vettek részt, a gyakorlati képzés pedig a tangazdaságban történt.

A Komplex-telep Program Jászapátiban projekt megvalósítása során közösségi tér került kialakításra, ahol különböző foglalkozások, képzések, tanácsadások, szabadidős programok kerültek megrendezésre. A konstrukció a hátrányos helyzetű szegregált lakókörnyezetben élő állampolgárok társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálja. Kalmárné Nagyistván Erika, a projekt vezetője előadásában ismertette a sokszínű programot. A teljesség igénye nélkül működtettek tanodát a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusainak közreműködésével, szerveztek színházlátogatást, baba-mama életmód klubbot, ki-mit tud?-ot, ünnepi programokat. A telepen évente kétszer tartottak rágcsálóirtást, a Dankó szegregátumban pedig kialakításra került egy irodakonténer, ahol internethasználat, továbbá mosási, fürdési lehetőség is biztosított volt. A Kamilliánus közösség évszakonként ruhát osztott.

A Jászapáti Városközpont Integrált Fejlesztése projekt révén megújult a város központi területe, érintetve a piaccsarnokot, a városi könyvtárat, a régi orvosi rendelőt, amelyben közösségi ház került kialakításra. Megtörtént a városközponti park teljes körű rehabilitációja, a közoktatási, nevelési intézmények fejlesztése, valamint a templom külső felújítása. Ezek a munkálatok szorosan illeszkedtek a 31. számú főút felújításához és a város központjában a körforgalom kialakításához.

A Svájci Alapellátás-fejlesztési Program célja, hogy praxisközösségek kialakításával, valamint az alapellátás szolgáltatásának bővítésével hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, ezen belül a roma lakosságra. Dr. Völgyi István alpolgármester kiemelte, hogy a hagyományosan nyújtott orvosi ellátás mellett az érintett közösségekben egészségfejlesztéssel, betegségmegelőzéssel, idült betegségek rehabilitációjával is foglalkoztak. Bemutatta a munkatársait kihangsúlyozva annak fontosságát, hogy a segéd egészségőrök között roma származásúak is helyet kaptak a célcsoport könnyebb elérhetősége érdekében.

A Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt célja a társuláshoz tartozó településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.

A Jászapáti Városi Önkormányzat épületein napelemes rendszer kiépítése pályázat keretében a Jászapái Polgármesteri Hivatal és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Damjanich úti épületére napelemek kerültek.
A Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése projekt komplex fejlesztés a Jászság tanyáin élő helyi élelmiszertermelés megújításának, feldolgozásának és értékesítésének támogatására. A piac egy önkormányzati Jászsági Helyi Termék bolttal bővül.

A Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása projekt keretében kiépült a térfigyelő kamerarendszer negyedik szakasza. További projektek voltak a Jászapáti Gyöngyvirág út 13. szám alatti sportöltöző fűtés, melegvíz-ellátás megújítása, a Jászapáti Strandfürdő és Camping fejlesztése, valamint a Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

A pályázati lehetőségeken túl költségvetési források felhasználásával szilárd útburkolatot kapott a Pajzs utca, Nyíl utca és Korona utca útalappal rendelkező szakasza. Szükség szerint sor került a kátyúzási feladatokra, és nem maradt el az önkormányzati ingatlanok szükséges javítása sem. Külső és belső átalakítások történtek a Jászapáti Egyesített Szociális Intézet főépületén.

Méltó helyre került Szalkári Rózsa festőművész állandó kiállítása és a Redemptiót, valamint a jászkapitányokat méltató tárlat is. A rendezvények sorában új színt jelentett a Magyarok Kenyere búzabegyűjtő akció és a Hármas-kerületi Kézi Aratóverseny. A polgármester méltatta Böjte Csaba ferences-rendi szerzetest, továbbá elismeréssel szólt a rendőrőrs, a polgárőrség, az önkéntes tűzoltó egyesület és valamennyi civil szervezet munkájáról.

Borbás Zoltán önkormányzati képviselő kiemelte, hogy az elmúlt fejlesztési ciklusban 2 milliárd 744 millió forintot meghaladó fejlesztés érkezett Jászapátiba úgy, hogy döntően  önerő nélkül valósulhattak meg a pályázatok. Az elszámolások részben lezajlottak, részben most vannak folyamatban. Ismertette a jövőre vonatkozó elképzeléseket, terveket, melyek már most jól körvonalazódnak. Ezek közül kiemelést érdemel az Ipari Park további fejlesztése, a Komplex-telep Program és a Svájci Alapellátás-fejlesztési Program folytatása, az önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális alapon történő felújítása, a belterületi tavak turisztikai célú élővé tétele, a Pájer Antal Művelődési Ház felújítása.

E körben ismertette, hogy egy országos fejlesztési elképzelés szerint a Makovecz Imre által tervezett épületeket felújítják, és a forrásokból természetesen Jászapáti is részesedni kíván. Szükségesnek mutatkozik a piac további részének aszfaltozása, és egy rész zöld felületté alakítása. A Dósa-kúria nagyobb léptékű turisztikai jellegű fejlesztése, valamint az egykori szatócsbolt felújítása is a tervek között szerepel. Indokolt az Egyesített Szociális Otthon bővítése is. A Leader pályázatok által nyújtott forrásokból rendezvényeket kívánnak szervezni, valamint az egységes településkép javítása érdekében egységes utcanév táblákat kihelyezni. A kálvária és a kápolna műemléki szempontokat figyelembe vevő tervezési előkészülete is megkezdődött, bízva a forrásokat biztosító pályázati lehetőségekben.

A fürdő fejlesztésére a területi operatív program keretében nem nyílik lehetőség, Pócs János országgyűlés képviselő hathatós közbenjárására azonban számít a település.

A közmeghallgatás végén elhangzott kérdések az eltérő tantervű képzésben részesülő gyermekek továbbtanulási lehetőségeire, a labdarúgásra, a hulladékszállításra, a hiányzó közlekedési táblák pótlására, utakkal kapcsolatos koncepcióra, csendháborítás megszüntetésére irányultak. Építő jellegű kritika illette lapunkat is. A polgármester és a jelenlévő szakemberek a kérdéseket maradéktalanul megválaszolták.