Tedd a jót és beszélj róla!

A Keresztény Értelmiségiek jászberényi csoportja tizenöt éves. Egyre ismertebb és elismertebb civil szerveződés városunkban. Az eltelt másfél évtized során nemcsak a tagság lelki központjává vált, hanem összejövetelein valódi értéket képvisel, valamint a keresztény és lokális kultúra ápolását szolgálja.

Jó szándékú, sokféle érdeklődésű, tagjaink összetartó közösségé alakították az évek során. Szeptember 26-án, szombaton délelőtt 9 órakor hálaadó szentmisén köszöntötte a Nagyboldogasszony Főplébánia mellett működő csoportot Szántó József apát úr, aki egyben a csoport lelki vezetője. A Mindenható Isten áldását és segítségét kérve, a 83 tagot számláló, keresztény értékeket továbbító közösség működéséért. Kiemelte azt a szeretetet, mely a cselekvésüket hatja át. Köszönetet mondott a mindenkori vezetőség, élükön dr. Suba György alapító elnök és felesége munkájáért.  A szentmisén, a tagokon és érdeklődőkön kívül nagy számban megjelentek felvidéki vendégek is. Az Ipolybalogi Bukréta Hagyományőrző Csoport (több Népénekes Találkozó és más KÉSZ rendezvény résztvevője) gyönyörű Mária énekekkel segítették az áhítatot, elmélyülést. A templom oldalhajójában rendezett fotókiállításon bepillantást nyerhetnek a nézők a születésnapos közösség életébe, a bemutatott tabló segítségével megismerhetik tagjainkat.

A mise után, állandó összejöveteli helyünkön, a Szent István Házban az ünnepi közgyűlésre került sor. Támogatóinkkal, határon innenről és túlról érkezett barátainkkal közösen értékeltük az elmúlt tizenöt évet, elevenítettünk fel számos kedves, emlékezetes pillanatot, melyek mind az alapító okiratban foglaltak szerint történt. Mely szerint a csoport „Pártok feletti, keresztény értékeket továbbító, evangelizációs feladatokat is vállaló egyházi és kulturális szervezet…”. Évente 15-16 rendezvény lehetőséget adott arra, hogy ez a szemlélet megvalósuljon. Minden évben felvállaltunk valami nagyobb lélegzetű rendezvényt. Elindítottuk, és már ötször rendeztük meg a Jászok Egyesületével közösen az Egyházi Népénekes Találkozót. Négy emléktáblát állítottunk más szervezetekkel közösen, emlékezve egyházi eseményekre, személyekre. Létrehoztuk a Szent Rozália-díjat, mellyel évente egy személyt tüntetünk ki, aki foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért kiemelkedően sokat fáradozik. Eddig ezt a díjat 13-an kapták meg. A KÉSZ könyvek sorozatban eddig öt könyvet jelentettünk meg. Öt alkalommal aktív szervezői voltunk a Jászok Egyesületével közösen az Ars Sacra – Szakrális Művészetek Hete fesztivál szeptemberi rendezvényeinek. Ennek célja a szakrális emlékek életre keltése gyermek-rajzversenyek, kiállítások, irodalmi estek, egyházi kórustalálkozók stb. keretében. Nem titkolt missziós céllal, szervezzük, hirdetve az Evangéliumot a művészetek eszközével.
 Kapcsolatainkról röviden: a Jászok Egyesületébe − melynek vezetője dr. Dobos László alapító tagunk − 2001-ben léptünk be. Együttműködésünk kiegyensúlyozott, építő és igen gyümölcsöző. A város mindenkori önkormányzatával, az oktatási, művelődési és szociális intézményeivel, a médiával rendezvényeink kapcsán a kezdetektől sikerült jól együttműködnünk.

Nemzetközi kapcsolataink szerények, de a lehetőségeink is. 2010-ben alakítottuk ki a kapcsolatot a szlovákiai Palóc Társasággal, melynek elkötelezett vezetője Z. Urbán Aladár tanár úr. Közösen állítottunk emléktáblát Sajó Sándor költőnek a Lehel Vezér Gimnáziumban. Versmondóink többször vettek részt az Ipolyságon rendezett Magyarság-versmondó versenyeken. 2013-ban a Költészet Napja alkalmából Sajó Sándor gyűjteményes verseskötetét Jászberényben mutattuk be. Emlékezetes kirándulásunk alkalmával ismerkedhettünk az Ipoly-mente magyar emlékhelyeivel. Különösen kedves számunkra az ipolybalogi Árpád-kori templom, melynek tornyát a Szent Korona másolata díszíti, és a templomban a Szent Korona hiteles másolata is megtekinthető.
2013 óta épül, erősödik barátságunk a szlovákiai Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi szervezetével, Pósa Dénes alelnök, és Rigó László rimaszombati alpolgármester közreműködésével. E kapcsolat kiépítésének csírája éppen egy fiatal versmondó, Czeglédy Botond rimaszombati kisfiú nevéhez köthető. A felvidék.ma elektronikus hírportál szerkesztőségével, ennek lelkes fiatal főszerkesztőjével Homoly Erzsébettel. Ez elsősorban Nemesradnót és Rimaszombat településeket jelenti. Tavaly Pósa Lajosra emlékeztünk közösen Jászberényben, ez évben pedig a Balogvölgye magyar emlékhelyeire kalauzoltak bennünket, ahol emlékeztünk, koszorúztunk. 2014-ben kezdeményeztünk kapcsolatfelvételt Jászberény lengyel testvérvárosának egy kórusával, akik nálunk, a főtemplomban adtak hangversenyt az Ars Sacra fesztivál alkalmából. Éppen a napokban fogadták az LVG Férfikarát egy baráti hangversenyen.
Már három alkalommal emlékeztünk gróf Apponyi Albertre, városunk aranymandátumos országgyűlési képviselőjére, halálának évfordulóján.

Alakulásunktól fogva rendezvényekhez, emléktábla állításokhoz, könyvkiadásokhoz, működésünkhöz az anyagi fedezetet pályázatokon nyert összegekből és a kapott támogatásokból fedezzük. Rendszeresen támogatóink: a jászberényi Nagyboldogasszony Főplébánia, városunk mindenkori önkormányzata és polgármestere, a Jászok Egyesülete, „A Jászságért Alapítvány”, az Egri Főegyházmegye, a KÉSZ központ, a JNSZ Megyei Közgyűlés, valamint tagságunk anyagi hozzájárulása, mely a tagdíjfizetésen túl is jelentős.

Tagjainknak, évente 2-3 alkalommal, KÉSZ HÍRLEVÉL formájában adunk tájékoztatást a csoport, sőt az országos KÉSZ eseményekről is. 2014. januártól működtetünk egy weboldalt (www.keszjaszbereny.hu), ahol bemutatkozáson túl naprakészen számolunk be az aktuális eseményekről. Élő tagjainkkal szoros a kapcsolat, de soha nem feledkezünk meg az elhunytakról. A közösségi szellem erősítését szolgálják a nyári szalonnasütések és a kellemes beszélgetésbe torkolló adventi estek.
E sokoldalú tevékenység a tagság megtisztelő bizalmát élvező mindenkori vezetőség munkájának köszönhető, akik mindent elkövettek annak érdekében, hogy keresztény szellemiségű, értelmiségi igényű, tartalmas programok szervezésével és bensőséges légkör megteremtésével igyekeztek e közösséget együtt tartani.

Alapító lelki vezetőnk: Farkas Mátyás apátplébános
Későbbi lelki vezetőink: dr. Lengyel Gyula, dr. Medvegy János apát, plébánosok
Jelenlegi lelki vezetőnk: Szántó József apátplébános
Alapító elnök: Dr. Suba György ny. orvos,
Titkáraink: Szatmári Antalné városunk társadalmi alpolgármestere, Molnár Györgyné tanítónő
Alelnök: Taczman András gépészmérnök, diakónus, Szabó Jánosné könyvtárigazgató
Pénztáros: Knór Julianna irodavezető, Vidovich Lászlóné iskolaigazgató
Küldött: Szatmári Antal anyagbeszerző, Besenyi Vendel agrármérnök, helytörténeti kutató
Pótküldött: Egressy András jogsegély szolgálati ügyintéző, gépkocsioktató

A közgyűlés végén az ünneplő csoportot köszöntötték: dr. Tercsi Mátyás, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Ellenőrző Bizottsága, s egyben a KÉSZ Kecskeméti csoportjának elnöke;  Szatmári Antalné városunk alpolgármestere; Pósa Dénes és Homoly Erzsébet felvidéki barátaink; Lőrinc Aranka Sarolta, az Ipolybalogi Hagyományőrző Csoport vezetője; dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője,; Laurinecz Péter, a kunszentmártoni KÉSZ csoport vezetője; Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatónője. Levélben küldött üdvözletet Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

Tizenöt év a történelem folyamán nem nagy idő, de megállásra, gondolkodásra késztet. Az évfordulóra, dr. Suba Györgyné és Taczman Mária szerkesztésében jubileumi könyvecske ad összefoglalást  mindarról, amit tettünk, s mindarról, amit másoktól kaptunk. Befejezésként álljon itt egy szakasz a könyv lapjairól: „Egy szinte a semmiből alakult keresztény civilszervezet életében mindenképpen figyelemre méltó az évszám. Lehet a szervezők ügyessége, a tagok szorgalma, a rendezvények sikere, de mindenek előtt, Isten áldása rajta. Ő pedig csak azt áldja meg, ami az akaratát és az emberek javát szolgálja.”