Szeretetteljes, kiváló oktatás

A középiskolába készülő diákok már túl vannak az írásbeli felvételiken. Mire e sorok megjelennek, az is kiderül hány pontot sikerült megszerezniük. Dr. Novák Istvánt, a Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatóját többek között a felvételiről is faggattuk.
Hány diák írta meg idén a teszteket az Önök intézményében?
Kétszázhúszan mérettették meg magukat, de az a szám valószínűleg mintegy húsz százalékkal alacsonyabb lesz majd mire a szóbeli felvételire kerül sor. A felvételi eljárásunknak a második lépcsője az a beszélgetés, mely során tájékozódunk a hozzánk jelentkező gyermek vallásosságáról, hitbéli beállítottságáról. 
Ezen a rostán is kipotyognak néhányan, mire a végleges jelentkezési létszám kialakul.
Szeptembertől milyen szakokon lesz lehetőség továbbtanulni az intézmény keretein belül?
A Liska József Szakközépiskolában indul egy általános tantervű gimnázium, egy közbiztonsági fakultációs gimnázium és három osztályban tervezünk szakközépiskolai képzést adó oktatást, melyek hagyományosan az elektronikai ismeretek megszerzésére épülnek. A Nagyboldogasszony intézményegységben egy gimnáziumi osztályt indítunk, mely emelt angol vagy német nyelvű oktatást biztosít. Itt minden nap részt vesznek a gyerekek a választott nyelvi képzésen, emellett a másik idegen nyelvből is heti három órát tanulnak. A gimnáziumi képzés kiscsoportos, mintegy húszfős osztálylétszámban történik, a szakközépiskolában viszont harminc fő feletti osztálylétszámokról beszélhetünk.
A Nagyboldogasszony iskolában folyó nyelvi képzés jó híre mára túlnőtt a város határain. Valóban magas szintű idegen nyelvi tudással rendelkeznek az itt tanuló gyerekek?
Azok a diákjaink, akik három évvel ezelőtt elsőként kezdték el nálunk gimnáziumi tanulmányaikat, mire érettségiznek, szinte kivétel nélkül rendelkeznek majd nyelvvizsgával. Többüknek már most meg van a középfokú nyelvvizsgája, de azt mondhatom, akár már a felsőfokúval is próbálkozhatna néhányuk. Akik itt tanultak nyolc évig, és nálunk folytatják középiskolai tanulmányaikat is, főképp német nyelvből igen magas szintet produkálnak. A tizenegyedikeseink jó része már leérettségizett németből, a kilenc és tízedikeseinkről pedig elmondható, hogy kiválóan tehetséges gyerekek. A Liskában is működik két gimnáziumi osztály, ott más irányú képzést kapnak a diákok. Abban az intézményben a rendvédelmi osztályunk a legnépszerűbb.
A szakképzésről elmondható, hogy országos szinten nehézkesen működik a rendszer. Itt hogy boldogulnak a folytonos változások közepette?
Sajnos a szakképzés manapság egy csődközeli állapotban van. Nem igazán tudja az oktatás, hogy négy-öt év múlva, mire ezek a gyerekek végeznek, milyen lesz a gazdaság szerkezete. Akik nálunk tanulnak, talán szerencsésebbek, mert Jászberényben és a környékbeli gyárakban szükség van műszaki képzettségű szakemberekre. Sajnos azonban tapasztaljuk, hogy sok olyan diákkal találkozunk a szakközépiskolában, akikben nincs meg igazán az érdeklődés a pálya iránt. Azon diákok számára viszont, akik komoly elhivatottságot éreznek a szakképzés iránt, a Liska kínálta műhelyrendszer és a nagyon jó pedagógusok kiváló képzést biztosítanak.
Sajnos a folyton változó átalakításokkal nehezen birkózunk mi magunk, intézményvezetők, tanárok, de a szülők és diákok is. A tavalyi évben három fajta rendszer működött egymás mellett; kifutóban volt a régi rendszer, a négy plusz két éves rendszer és most újra a négy plusz egyes forma lépett életbe. Ezt mindannyiunknak nehéz nyomon követni. Mindemellett iskolánknak ma is nagy a vonzáskörzete, Szolnok megyén túl Pest megyéből, sőt a Dunántúlról is jönnek hozzánk tanulni.
Van valamilyen visszajelzésük arról, mi történik az érettségi után a fiatalokkal?
A gimnáziumban végzőket elég magas arányban felveszik felsőfokú iskolákba. A rendvédelmi osztályból vagy rendőrtiszti főiskolára vagy katonai pályára jelentkeznek, esetleg rendőri szakképzésre. A legérdekesebb ebből a szempontból a szakképzőt végzők esete, az ő sorsukat nehéz nyomon követni.  A diákok egy része itt marad 13-14-ben, illetve a négy plusz egyes rendszer adta lehetőségből kifolyólag itt marad 13-ban, és ekkor kap egy bizonyítványt arról, hogy a szakmát elvégezte. A legkiválóbbak műszaki egyetemen tanulnak tovább gépészmérnöknek, villamosmérnöknek, esetleg egész más területen tanulnak tovább.  Néhányan viszont kiesnek a rendszerből, leérettségiznek és azután róluk nincs információnk. 
Az intézményben úgy tudom, felnőttképzés is folyik.
Valóban, kapcsolatban állunk a Samsung céggel, nagyon sok tanfolyamot, műszaki képzést tartunk. Az iskola akkreditált nyelvvizsgaközpontként is működik, saját és külsős nyelvtanárok egyaránt vizsgáztatnak.
Tapasztalható valamiféle változás az oktatás színvonalában, esetleg egyéb területen, mióta az iskola fenntartását átvette az egyház?
Az oktatás azt gondolom, színvonalát tekintve jó volt az előtt is. Az egyház két dolgot tudott hozzátenni a képzés magasabb fokának eléréséhez. Az egyik az, hogy minden szükséges feltételt megpróbálunk biztosítani, tehát eszközbeszerzések, pedagógus továbbképzések, helyi képzések. Ami ettől sokkal fontosabb az a nyugodt légkör, amit az egyházi fenntartás tud biztosítani. Nem kapkodunk, nem követelőzünk, de az egyház szellemiségét igyekszünk megismertetni. Természetesen csodákat nem lehet várni, de az nagy öröm, hogy például a hajnali misén ezek a gyerekek ott vannak, kollégiumban lelki perceken részt vesznek, misére, esti litániákra eljönnek. Ezek az elfoglaltságok nem kötelezőek, de erősen ajánljuk a kollégistáknak. Azokban az osztályokban, melyekben a gyerekeket már ebben a szellemiségben vettük fel néhány program kötelező, ugyanekkor rendkívül sok múlik az osztályfőnökön is ezen alkalmak interpretálásakor. Nem azért veszi át az egyház az iskolát, hogy vasárnaponként a templom színültig meg legyen töltve, mert ezt úgysem lehet elérni negyven év kommunizmus után és az utóbbi húsz év vadliberális fogyasztói társadalmában. Aki jó szándékkal ide íratja a gyermekét, és azt gondolja, itt rosszat biztosan nem fog tanulni, azokban a családokban azért idővel észrevehető valamiféle változás. Az, hogy rendszeres templomba járók legyenek, ritkán tükröződik, de hogy alkalmanként betérnek misére az mindenképpen pozitívum. Az átvett iskolák sorában a Liska mindenképpen kimagaslik. A vallásosság terén szinte a nulláról indult a közösség, mára sem a pedagógusok, sem a szülők részéről szinte nem tapasztalok ellenállást. Mindenképp úgy igyekszünk hozzáállni a neveléshez, hogy senki ne érezze erőszakosnak a jelenlétünket.
A Nagyboldogasszony általános iskola az utóbbi években rendkívül népszerű az első osztályba készülő családok körében, szinte harcolnak az intézménybe jutásért. Minek köszönhető ez a nagyfokú érdeklődés?
Azt gondolom az évek folyamán sikerült egy olyan kiváló pedagógusi közösséget létrehozunk, mely szeretetteljes légkörével idevonzza a jelentkezőket. Itt a kollégák között nincs ellenségeskedés, rivalizálás. Nagyon sok fiatal pályakezdő tanítót vettem fel, ők már zömében vallásos érzülettel is rendelkeznek. Állandó változásban élünk, ennek nagy előnye, hogy egy vérfrissítés megy végbe a tantestületben, lelkes, lendülettel rendelkező pedagógusok érkeznek hozzánk. Mindemellett el kell mondanom, lassan az iskola befogadóképességének a határához értünk. Amikor átvettem az intézményt, 2008-ban 440 gyermek tanult itt, ma 560-an vannak. Terveim szerint jövőre elérjük a 600 főt, amikor az már létszámilag a csúcs lesz. Abban bízunk, hogy az itt végző általános iskolásoknak a nagy része majd a gimnáziumunkban folytatja tovább tanulmányait.
Ekkora tanulói létszámot nem is olyan egyszerű elhelyezni. Azt látjuk, hogy hamarosan elkészül a sportcsarnok, melyben kényelmesen elfér egyszerre akár több osztály is. Várható esetleg egyéb fejlesztés, bővítés az épületben?
Most fogjuk aláírni a szerződést, mely a tornacsarnok befejezéséről szól. Év végére már birtokba vehetik a gyerekek. Az egyházmegye éppen a tegnapi napon engedélyezett még egy kilencvenmillió forintos beruházást. Ebből a finanszírozásból a meglévő gimnáziumi szárny és a tornacsarnok között szándékozunk építeni egy négy tantermes épületszárnyat, mely remény szerint szintén decemberre fog elkészülni. A régi épületrész külső része még eléggé lepusztult állapotban van. Az egyházmegye erre az iskolára már többszáz milliót fordított az évek folyamán, a tatarozásra már nem szándékozik költeni. A homlokzat felújítása tavaly elkezdődött, a folytatásban a segítségnyújtást elsősorban a várostól várjuk, hiszen az iskola megszépülve Jászberény egyik legimpozánsabb épülete lehetne. A Liskában is szükség lenne fejlesztésekre, úgymint fűtés-korszerűsítés, nyílászárócsere, homlokzat festés. Tavaly végeztünk kisebb renoválásokat, bővítéseket. Például az ebédlő burkolatát felújítottuk, festettünk, parkettáztunk, az önkormányzat segítségével a vizesblokkokat tettük rendbe. Egyelőre figyeljük a pályázatokat, és ha találunk megfelelőt, élünk a lehetőségekkel.