Cikluszáró testületi ülés

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 11-én 15 órai kezdettel tartotta a ciklus utolsó rendes, nyílt ülését, ahol a polgármester napirend előtt tájékoztatta a testületet az Electrolux létszámleépítésre vonatkozó bejelentéséről, illetve a megtett intézkedésekről. A testületi-ülés első óráját rendkívüli sajtótájékoztató szakította meg, amelyen Varga Mihály és Palkovics László miniszterek, valamint Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. igazgatója vett részt Szabó Tamás polgármesterrel.

Az ülésen mindenekelőtt a polgármester jelezte, hogy a kérdések, hozzászólások félórája a helyzetre való tekintettel rendhagyó módon az ülés elejére kerül, majd elfogadták a két sürgősségi indítvány felvételét a napirendek sorába.

Az Electrolux kapcsán a polgármester elmondta, a bejelentést követően azonnal felvette a kapcsolatot a cég vezetésével, a munkástanáccsal, a kormánnyal, a megyei kormánymegbízottal, a Jászság országgyűlési képviselőjével, a megyei közgyűlés elnökével, a két legnagyobb jászberényi vállalkozás vezetőjével, és ezzel párhuzamosan az ötven legnagyobb berényi vállalkozás vezetőjének levelet írt a válság kezelése kapcsán. A fent említett érdeklődő levél a beszállítás várható alakulására irányult. A két legnagyobb cég vezetője már szóban jelezte, hogy kapcsolatuk az Electrolux-szal már évek óta lassan minimálisra redukálódott, tehát úgy ítélik meg, hogy ez az oldal vállalatuk gazdasági működését jelentősen nem befolyásolja. Mindemellett jelezték a már tudvalévő munkaerőhiányukat.

Nyíregyháza polgármesterével – ahová a termelést átcsoportosítja a cég –, szintén egyeztetett Szabó Tamás. A város szempontjából az iparűzési adó bevételkiesés sem elhanyagolható kérdés. Ezzel kapcsolatban is tájékozódott a polgármester az adóirodánál. A folytatásban bejelentette, hogy Varga és Palkovics miniszterek hamarosan tárgyalásra érkeznek a Városházára, majd sajtótájékoztatót tartanak annak eredményéről, így addig felfüggeszti a testületi-ülést.

Kérte a testület támogatását az üggyel kapcsolatban – valamint a cég vezetőivel és érdekképviseleteivel egyetértésben –, annak a politikai kampányból való kihagyását.
A továbbiakban a testület tagjai kaptak szót, akik arról érdeklődtek, milyen régóta tud a városvezetés a létszámleépítésről és mit szándékozik tenni a jövőben? Szabó Tamás válaszában kifejtette, év eleje óta nem titok, hogy a cég szervezeti átalakulásra készül, amelyről viszont semmiféle hivatalos tájékoztatás nem került ki. A vállalat Jászberényre vonatkozó tárgyalásainak irányáról senkit sem tájékoztattak abban a körben, ahol a polgármester információt nyerhet. Kizárólag a hivatalos, később a sajtóban megjelent közleményt kapta meg a városvezetés.

Hozzátette, még a fejlesztésre kijelölt Nyíregyháza városának polgármestere sem tudta meg előbb a híreket. Mindemellett emlékeztetett, hogy a gyár bezárásának, átalakításának híre lassan három évtizede szóbeszéd tárgya. A jövőre nézve elmondta, hogy csak a megyében ötezer betöltetlen álláshely van, tehát nem várható tömeges munkanélküliség. A mobilitás támogatásától kezdve az átképzési lehetőségig is rendelkezésére állnak a munkavállalóknak. Hozzátette, az Electrolux 2500 dolgozójából körülbelül nyolcszáz ember – hasonlóan a majd elbocsájtásra kerülők létszámához – szezonális foglalkoztatott, akik nagyrészt nem is jászberényi lakosok. Nyilvánvaló, hogy az Electrolux stratégiai váltását elsősorban gazdasági szempont, például a munkaerő ára motiválja, nem a várossal való hiányos partneri kapcsolat. A cégvezetéssel való kapcsolat lényegesen magasabb szintű volt, mint 2010 előtt.
(A miniszteri látogatásról lapunk címoldali vezető anyagában számolunk be – a szerk.).

A szünetet követően a testület visszatért a napirendekhez, amelyben először a sürgősséggel megszavazott indítványokról döntöttek. Belterületbe vontak egy ingatlant, illetve a könyvtár nyílászáróinak cseréjét hagyták jóvá.

A Tájékoztatókban Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról, a Jászberény Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időarányos végrehajtásáról, és az Ifjúsági Munkacsoport tevékenységéről szerezhettek ismereteket a képviselők. A demográfia kapcsán a polgármester képviselői kérdés nyomán kifejtette, különbség van időszakos és tartós betelepülők között. A tartózkodási, munkavállalási engedéllyel itt élők nem demográfiai, hanem szociológiai kérdésben érintik a várost. Egyébként rájuk nézve is készül felmérés, amely során folyamatos a kapcsolat a munkaadókkal, szállásadókkal, közvetítőkkel. Az öregedő társadalom mérséklésére, és a fiatalok itt tartására kidolgozott családtámogatási rendszer bizalomra ad okot. Ezt bizonyítja az utóbbi évek kimutatása szerinti sokkal lassúbb csökkenést mutató korfaoszlop, amelyre Nagy András hívta fel a figyelmet.

Az esélyegyenlőség kapcsán felmerülő kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta, hogy az esélyegyenlőség megléte sokszor olyan, mint a levegő – csak a hiányát érezzük, a megléte természetes.

A közelmúltban alakult Ifjúsági munkacsoport az ifjúsági Önkormányzattal együttműködve kiváló, hatékony és intenzív munkát végez. Vezetőiket – Balog Donátot, Hamar Katát és Sebők Balázst –, külön dicsérettel illette ezért a polgármester.

A Beszámolókhoz dr. Gedei József és Balogh Béla szólt hozzá. Véleményük szerint a forrásokat nem hatékonyan osztja el és használja a város. Vannak jó kezdeményezések, mint az állatkert vagy az intermoduláris csomópont, de szerintük sok a múzeum, és a Malom is luxus. Több gazdaságélénkítő akciót szorgalmaztak.
Az Előterjesztések sorát a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása nyitotta. Dr. Gottdiener Lajos jegyző elmondta, hogy a határozat helyett a szabály szerint rendeleti formában kell kezelni a kamerarendszerre vonatkozó döntéseket. A polgármester kérdésre hozzátette, a kamerákat a közterület-felügyelet jogosult figyelni, és az azokon észlelt eseteket továbbítani a hatóságokhoz.

A továbbiakban elfogadták a Jászberény Város egészségügyéért ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására, és a város településrendezési eszközeinek a 759 és a 760/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítási folyamatának a lezárására vonatkozó előterjesztéseket. A Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítását célzó előterjesztéshez kapcsolódva Balogh Béla a Pénzügyi Bizottság elnökeként kritikával tekintett vissza az elmúlt öt évre. A ciklusból elsősorban a takarékosságot hiányolta.

A következőkben a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről döntöttek. A polgármester szóbeli kiegészítésben hozzátette: az időarányos bevételek és kiadások közelítik az előirányzottakat. A fejlesztések szintén haladnak, de lassabban. Remény szerint a lemaradások év végére behozhatók.

A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a következőkben. Döntöttek a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosításáról, illetve javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról. Egyetértettek a képviselők a Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése érdekében új, célcsoportspecifikus elemeket sorjáztató projekt elfogadásában, amely nagyívű fejlesztéseket tesz lehetővé a berényi zoo-ban.

A továbbiakban döntöttek még többek között a Városi Óvoda Bölcsőde és Védőnői Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény és a Jász Múzeum Alapító Okiratainak módosításairól.

Több földterület sorsáról is döntöttek ingatlancsere, illetve értékesítés okán. A Katonák földjének államtól való visszaszerzése újabb vitát eredményezett. A területre lakóövezetet tervezett a városvezetés építeni, míg egyes képviselők véleménye szerint inkább ipari területként ildomosabb lenne hasznosítani a több mint hetven hektáros földrészt. Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester érvelt a lakóövezet mellett.

A piac átépítése is vitát gerjesztett a testületben. Mint kiderült, a tervező rosszul mérte fel a tartószerkezet teherbírását, ezért a megerősített szerkezet építésének újabb költségvonzatai keletkeztek. Az épület az előre megígért, jövő májusi határidőre el fog készülni, és a mérnöki tévedés kompenzálására a város megtette a megfelelő lépéseket.
Az ötéves ciklust lezáró, vitákkal tarkított maratoni testületi ülés este nyolc óra után ért véget.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?