Körkérdés a bizottsági elnökökhöz

Idei első számunkban körkérdést intéztünk a város képviselő-testülete bizottsági elnökeihez az elmúlt évről, illetve az újabb esztendő kihívásairól. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak 2017-ben bizottsága hatáskörébe tartozó feladatok? 2. Mit tart legnagyobb sikerüknek? 3. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára, a város fejlődése érdekében a következő 365 napra?

Vallási, oktatási, kulturális és civil­kapcsolatok bizottsága
Pallagi Imréné elnök

1. Bizottságunk a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a bizottság éves munkaterve alapján végezte feladatait.

A bizottság tagjai olyan személyek, akik a bizottságunkhoz tartozó egy-egy területtel közvetlenebb kapcsolatban állnak, így bizottságunk többirányú információkból tájékozódhatott a munkájához. A bizottság munkája januárban a civilszervezetekkel történő egyeztető fórum megtartásával kezdődött.

A megbeszélésen a városban működő civilszervezetek által tervezett programok és a városi rendezvények időbeli egyeztetésére került sor. A megrendezésre került programok egyaránt megszólítottak kicsiket-nagyokat, fiatalabbakat-idősebbeket. Hangulatossá, élménydússá tették a városi rendezvényeket. Véleményezésre kerültek az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási valamint közművelődési intézmény tevékenységéről szóló munkatervek, beszámolók, amelyek tudatos, átgondolt, felelős intézményvezetésről tanúskodtak.

A gyermekek, a fiatalkorúak helyzetét bizottságunk is kitüntetett figyelemben részesíti. Tárgyaltuk az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátását, a gyermekvédelmi koncepció felülvizsgálatát. Az új tervek elkészítését javaslatokkal, módosításokkal segítettük. Évről évre visszatérő feladatunk a városi kitüntető díjak odaítélésének véleményezése. Az idén is voltak a jelöltek esetében érvek és ellenérvek, mivel sok értékes ember van városunkban, akinek a munkája elismerést érdemel.

Bizottsági elnökként jó érzéssel töltött el, hogy a város hétköznapjait színesítő és gazdagító nemzeti ünnepeken, kulturális rendezvényeken nagy létszámmal volt jelen Jászapáti lakossága.
2. Bizottságunk az áprilisi ülésen tájékozódott és tárgyalta a város külkapcsolati programjait. Jó hír, hogy Lancut, Temerin és Marossárpatak mellett felélénkült a szlovákiai Kéménddel való kapcsolatunk is. A testvérvárosok képviselői nemzeti ünnepeinket részvételükkel, beszédeikkel tették még méltóságteljesebbé. Bizottságunk hatáskörébe tartozik, hogy a képviselő-testület döntését megelőzően véleményezi a város által adományozható díjakra, kitüntetésekre tett javaslatokat. Örvendetes, hogy Jászapátin sokan vannak olyanok, akiknek a szakmai tevékenysége példaértékű. Az elmúlt évben is olyan személyek kerültek díjazásra, akik munkájukkal hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. Egyre többen vannak azok a tanulók is, akik ugyanilyen jó hírnevét keltik a városnak, akik jó tanulmányi eredményeikkel pályázhattak tanulmányi ösztöndíjra. A 2017-es évben az Arany János Tehetséggondozó programba jelentkezőket önkormányzatunk már nemcsak elviekben, hanem anyagiakban is tudta támogatni. 2017-ben Felsőoktatási ösztöndíjban részesült 29 fő, a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjban részesült 26 fő, a tehetséggondozó programban támogatást kapott 2 fő. Gratulálunk nekik.

3. Az elmúlt évben több bizottsági ülésen is felmerült a tanulmányi ösztöndíjrendszer bevezetésének kérdése, a Jászapátin hiányszakmának számító szakképzésben résztvevő tanulók számára. Ennek célja a fiatalok tanulmányainak támogatása és annak ösztönzése, hogy tanulmányaik befejezését követően helyben, Jászapátin helyezkedjenek el, főként a tartósan betöltetlen álláshelyeket előnyben részesítve.

A decemberi bizottsági ülésen, amelyen mindenki támogatta a javaslatot, hosszas tárgyalás után abban állapodtunk meg, hogy a 2018-as költségvetés után foghat hozzá bizottságunk az ösztöndíj igénybevételének feltételeit meghatározó rendelet kidolgozásához.

Sport, Idegenforgalmi, és Környezetvédelmi Bizottság
Pócs János elnök

1. Megvalósultak a kitűzött célok, ugyanis a bizottság tagjai rendszeresen és aktívan részt vettek a bizottsági üléseken, így a javaslataikkal és véleményeikkel nagymértékben hozzájárultak a feladatok elvégzéséhez. Ezúton is köszönöm a munkájukat!

2. 2017 emlékezetes év marad a sportkedvelők számára, ugyanis sikerült újraindítani a helyi játékosokból álló felnőtt labdarúgócsapatot és az utánpótlás nevelés több szinten is folyamatosan zajlik. Továbbá egy példaértékű összefogással megvalósult a Sport Klub létrehozása, ahol az érdeklődők kulturált körülmények között tudnak kikapcsolódni és szórakozni. Köszönet az ötletgazdának, a VSE elnökének, Lencse Attilának! A bizottság szempontjából az a legnagyobb siker számunkra, ha hozzá tudunk járulni mások sikeréhez. A költségvetésben jelentős támogatást, több mint 13 millió Ft-ot biztosítottunk a helyi sport szakosztályok részére. Örömmel láttuk, hogy az edzők jól gazdálkodnak és minden összeget a sportolni vágyó fiatalok hasznára és fejlődésére fordítanak. Ezzel is bizonyították, hogy méltók a támogatásra. A labdarúgók, a harcművészek, a tájfutók, az erőemelők, a birkózók, a fitness csoportok, az asztaliteniszezők és az úszók is sikeres évet tudhatnak maguk mögött, így a legbüszkébb az Ő munkájukra vagyok! Köszönet a szakosztályvezetőknek, az edzőknek, a versenyzőknek és a szülőknek egyaránt!

3. Számos újdonságot tartogat számunkra 2018. Első alkalommal rendezünk Városi Sportbált, amelynek keretében díjazzuk a legjobb sportolókat. Elkezdődik a sportfejlesztéseket célzó pályázatok megvalósítása, elindul a női kézilabda edzés, valamint tervezzük egy városi futóverseny létrehozását is. Bízom abban, hogy ezekkel a programokkal is hagyományt fogunk teremteni, valamint erősíteni tudjuk a helyi sportközösségek életét.

Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság
Borics László elnök

1. Legfontosabb feladatunk a szociálisan rászorulók támogatása, hiszen tudjuk, hogy városunkban sok a nyugdíjas, egyedülálló, hátrányos helyzetű lakos. A pénzbeli és a természetbeni ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult, amely értelmében a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is megalkotta a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú rendeletét. E rendelet bizottságunk hatáskörébe utalja a települési támogatások odaítélését. Az elmúlt évben minden hónapban döntöttünk támogatások odaítéléséről. Az igénylők, rászorulók – amennyiben a rendeletünkben megfogalmazott feltételeknek megfelelnek – minden esetben megkapták a támogatást pénzbeli vagy természetbeni formában. Örülök, hogy sokan keresték meg önkormányzatunkat és kaptak támogatást, segíthettünk enyhíteni lakhatási és egyéb gondjaikon, bár az lenne az igazán jó, ha mindenki tisztességesen meg tudna élni a jövedelméből. Továbbra is szeretnék bíztatni mindenkit, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy lakásfenntartási gondjai vannak, keresse a polgármesteri hivatal munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésükre és lehetőség szerint megoldást találnak a problémáikra. Itt szeretnék külön köszönetet mondani a hivatal munkatársainak, akik maximálisan segítik bizottságunk munkáját a döntéselőkészítésben és a végrehajtásban egyaránt.

2. Elsősorban a fentebb elmondottakra tudok hivatkozni. Azon túlmenően pedig pozitívumnak tartom azt is, hogy az időseken tudunk segíteni azzal is, hogy 100%-ban átvállaljuk a hulladékszállítási díjat azoktól, akik megfelelnek a feltételeknek. Nem kimondottan a bizottság sikere, de mindenképpen jó érzéssel tölt el az a tény is, hogy a város szociális intézményei az elvárásoknak megfelelően működnek legyen az gyermekekkel, vagy idősekkel foglalkozó egység. A képviselő-testület egyhangú szavazattal fogadta el az érintett területeken működő intézmények beszámolóit, szakmai programjait. Bizottságunk továbbra is jól tud együttműködni a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Rendszeresen találkozunk és megbeszéljük az aktuális problémákat, sokszor kérik ki véleményünket egy-egy esettel kapcsolatban. Az RNÖ beszámolójából és a képviselő-testületi ülésükön elhangzottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy sikeres évet zártak ők is.

3. A 2018-as évben nagyon sok feladat vár a Jászapáti Városi Önkormányzatra. Nagyon sok pályázatot nyújtott be településünk, melyből már sokat elbíráltak – szerencsére számunkra kedvező eredménnyel –, de még sok a függőben lévő pályázat is. A város számára mindenképpen ezek sikeres lebonyolítása, megvalósítása és elszámolása lesz az egyik legfontosabb feladat amellett, hogy az intézményeit továbbra is megfelelő szinten működtetni tudja 2018-ban is.

Bizottságunk továbbra is szeretne minden szociálisan rászoruló jászapáti lakost támogatni, segíteni abban, hogy mindennapjaik kicsit könnyebbek legyenek ebben az esztendőben is.

Pénzügyi-, Tulajdonosi-, és Vagyonkezelői Bizottság
Borbás Zoltán elnök

1. A mögöttünk hagyott esztendőben Bizottságunk 40 alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen 321 db határozatot hoztunk. Ebből is látszik, hogy a Pénzügyi Bizottság nemcsak a döntés előkészítési folyamat során, de a Testület által rátestált hatáskörök vonatkozásában is meghatározó az önkormányzat gazdálkodásában, városvezetési stratégiájának végrehajtásában. A 2017-ben megtartott 40 bizottsági üléssel a hátunk mögött elmondhatjuk, hogy szinte hetente egy alkalommal összeültünk döntéshozatal céljából. Ezúton is tisztelettel köszönöm a bizottsági tagok, valamint a bizottsági titkár áldozathozatalát, szorgalmát, felelősségtudatát! A 2017-re kitűzött vállalásaink közül kettőt emelnék most ki. Elsőként az „Első lakáshoz jutó fiatalok támogatását”, amelyre allokált forráskeretből 2017-ben 11 fiatal pár, mintegy 2,1 millió Ft támogatásban részesült a Jászapátiban történő közös életük megkezdését segítendő.

Második, hasonlóan fontos támogatási lehetőség, a szintén bizottságom által diszponált ún. „Civil szervezeti támogatás”, mely a városban működő civil szervezetek által tartott rendezvények, programok megvalósítását hivatott támogatni. E célra az elmúlt évben összesen 2,8 millió Ft támogatás odaítéléséről döntöttünk, mellyel 32 alkalommal támogattunk helyi civil kezdeményezéseket.

2. Hogy ne csak az „osztogatás” pozitívumait emeljem ki, fontosnak tartom megemlíteni, hogy önkormányzatunk továbbra is hitel nélkül gazdálkodik, mi több, évente jelentős összegeket sikerül elnyernünk az „Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések” – támogatási keretéből, 2017-ben 10 millió Ft-ot. E prioritások megvalósulása a takarékos és körültekintő vagyon- és városgazdálkodási szemléletet, valamint a hatékony parlamenti lobbit igazolja. A vagyongazdálkodás szintén fontos feladata a bizottságnak, melynek keretében közel 5 millió Ft-ot fordítottunk stratégiai jelentőségű ingatlanok megvásárlására. Emellett felújításra került a Művészetek Házának padlóburkolata, kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek az intézményeinkben.
Áldoztunk – bár tudom, soha nem lehet eleget – a belterületi utak felújítására, valamint a meglévő – folyamatosan fejlesztés alatt álló – térfigyelő kamerarendszer is újabb „szemekkel” bővült.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a város turisztikai potenciáljának javítása érdekében az elmúlt évi tartalékkeret terhére 15 millió Ft-tal támogattuk a Városüzemeltető Kft-t, annak érdekében, hogy a városvezetés által elfogadott turisztikai fejlesztési stratégia megvalósítását megkezdhesse. A bizottságunk kiemelkedő szereppel bír a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseinek koordinálása terén, így – hosszas várakozás után – örömömre szolgál, hogy az elmúlt év második felétől több esetben már a megvalósításon tudunk dolgozni. A 2 milliárd Ft-ot meghaladó fejlesztés nagy felelősséggel, kellő körültekintéssel járó munkavégzést igényel, ami egyben megtisztelő is. Úgy hiszem, minden bizottsági tagunk nevében mondhatom ezt.
Végezetül említésre méltónak tartom, hogy 2017-ben a város – minden intézményével, és a Városüzemeltető Kft-vel együtt – bankot váltott, egységesítve és költséghatékonyabbá téve a banki ügyintézés tranzakciós költségeit. Ezúton is köszönet a bankváltás precíz és zökkenőmentes végrehajtását megvalósító pénzügyi osztály vezetőjének és munkatársainak.

3. Rögtön az év elején az idei évi költségvetés megalkotása ró jelentős mértékű, egyúttal felelősségteljes feladatot a Pénzügyi Osztályra és Bizottságunkra is. Emellett a már említett pályázataink lebonyolítása, megvalósítása kíván „erőltetett menetet” tőlünk, hiszen a hosszúra nyúlt bírálati szakasz után egy meglehetősen rövid megvalósítási terminus áll a kedvezményezettek rendelkezésére. 2018 egyértelműen a fejlesztések éve lesz! Hiszem, hogy projektjeink tartósan, és innovatív módon fogják szolgálni városunk lakosságát.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?