A Jászság a megye Szilícium-völgye

Május 17-én, szerdán délelőtt a Déryné Rendezvényházban került sor a Helyi Foglalkoztatási Együttműködés, Paktum megvalósítása a jászberényi járásban című projekt nyitó rendezvényére. A TOP keretein belül elnyert 430 millió forint a térség munkaerő-piaci stabilitását hivatott támogatni.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Szabó Tamás polgármester, dr. Dobos Róbert, a járási hivatal vezetője, Piroska Miklós a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Sziráki András a megyei iparkamara elnöke, Ali Kitti, a Helyet Alapítvány képviselője.

Ugyancsak az esemény fontosságát jelezte, hogy megjelent a rendezvényen és ünnepélyes aláíráson dr. Gönczi Sándor, az Electrolux Lehel Kft. elnök-vezérigazgatója, a szakoktatásért felelős intézmények vezetői – Hicsó György, a SZAC, Tamás Zoltán, a Klapka iskola igazgatója –, és az érintett önkormányzatok polgármesterei.

Köszöntő beszédében dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony elmondta, hogy Magyarország 2010-ben a gazdasági növekedés útjára lépett, a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökken, ellenben a foglalkoztatási szám 67,1 százalék, a rendszerváltás óta a legmagasabb.

A 2010-es kormányváltás óta 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, és ennek az adatnak döntő részét a versenyszféra adja. A Jászságon belül is nagyon változóak az adatok. Amíg Jászfényszarun csak 2,86, Jászberényben 3,25, Jászteleken viszont 8,76 százalék a regisztrált álláskeresők aránya. A most induló projekt hatására tovább javulhat a foglalkoztatás helyzete, elvégezheti a finomhangolásokat munkaadók és munkavállalók között. A kormánymegbízott gratulált a Jászság gazdasági erejéhez.

Szabó Tamás polgármester a vendégek köszöntését követően röviden kifejtette nézeteit a programról, illetve ismertette az önkormányzatra háruló feladatokat, majd filozófikusnak tűnő kérdést vetett föl: a hároméves projekt idejére a 430 millió forint sok vagy kevés? Megítélés kérdése – fogalmazott –, de az bizonyos, hogy az utolsó fillérnek is hasznosulnia kell. A tervezett célok, elképzelések közül leginkább a 282 fő foglalkoztatása számszerűsíthető, ám ennél sokkal fontosabb, amit a gondolkodás alakításában el lehet és el kell érni. Ilyen a megtanult, megszerzett technika, ami részben azonnal, részben továbbra is hasznosítható a munkavállalók, a munkáltatók és az önkormányzat közös hasznára. Honnan lesz munkaerő a Jászságban? – tette föl az újabb kérdést a polgármester, majd kifejtette: meg kell találni annak a módszerét, hogy a lehetséges négy területről egyaránt gyarapodjon a munkába állók száma. Épp olyan fontos a tanulók pályaorientációs befolyásolása, mint a közmunkások felnőttképzésben, továbbképzésben való részvétele, vagy a kevésbé iparosodott területekről a munkások ide vonzása, és nem utolsósorban a Jászságból tanulmányaik, kedvezőbb munkahely, vagy éppen Budapest elszívó hatása miatt távozottak „visszacsábítása”. Nem szép szó a paktum megnevezés a magyarban – vélte a polgármester, de ami mögötte van, a cél a legnemesebb. Alapvető célként jelölte meg a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatottság növelését. A paktum elvárásai alapján a város és a járás vállalkozásaival szorosabb együttműködést irányoznak elő.

A szakmai oldalról elsőként Tóth János, a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője a Jászság munkaerőpiaci helyzetéről tartott előadást, amit számokkal, illetve elemzésekkel bőségesen alátámasztott. Jászsági specialitásként említette, hogy tőkeerős cégek működnek itt, fejlődő ipari parkok jellemzőek Jászfényszarura, Jászárokszállásra és Jászberényre különösen, amelyek alapvetően hozzájárultak ahhoz, hogy 2013. január elseje, a járások megalakulása óta készített statisztikák szerint a munkanélküliség dinamikusan csökken. Jelenleg 1228 regisztrált álláskereső van a jászberényi járásban. Elmondta, nagyon nem mindegy, hogy a nyilvántartásban mennyi ideje szerepelnek – vagyis mióta munkanélküliek – az ügyfeleik. Legnagyobb esélye a fél éven belül munkájukat elvesztő dolgozóknak van az elhelyezkedésre, legkisebb lehetősége pedig a több mint két éve munka nélkül tengődőknek, akik járásunkban 184-en, a Jászságban pedig 403-an vannak pillanatnyilag. Utóbbiak közül 220-an közvetlenül nyugdíj előtt állnak, így már nem is annyira a munkát, mint inkább a nyugdíjas éveket várják.
Befolyásolja az elhelyezkedést az iskolai végzettség is. Sokan nemhogy a nyolc osztályt, de még a hat osztály elvégzését sem tudják bizonyítani.

Munkahely betöltési igényükkel 662 esetben keresték meg cégek a hivatalt 2381 dolgozót remélve. A hivatal 2464 embert közvetített ki, beleértve a közfoglalkoztatottakat is, akik közül tavaly 156 embert sikerült a versenyszférába átirányítani. Ez a 12%-os adat országosan is kiemelkedő. Tóth János megjegyezte, hogy osztályuk rendszeresen bemutatja a cégeknek a kínálatot, ez azonban részben létszámában is kevesebb, másrészt felkészültségét tekintve is rosszabb a néhány évvel ezelőtti átlagnál. Az érintettek 40-50%-a nyolc általánossal sem rendelkezik, több mint 30%-uk 50 év feletti, motiválatlan. A hivatal az együtt nem működő munkanélkülieket szigorúan szankcionálja, például 90 napig közmunkát sem vállalhatnak.

Tóth János elmondta, hogy május 23-án, kedden 9-12 óra között ugyanebben a teremben állásbörzét rendeznek huszonöt cég részvételével, várhatóan nyolcszáz álláskeresővel.

A Magiszter Alapítvány munkatársa a technikai részleteket ismertette, majd dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Szabó Tamás polgármester gondolataihoz csatlakodva megyei és országos kitekintésbe helyezte a Jászságot. Elmondta, hogy negyed század munkálkodása eredményeképpen a Jászság a megye Szilícium-völgye lett: itt összpontosul az értékteremtő teljesítmények 60%-a, a foglalkoztatottak több mint harmada. Az összehasonlító adatok sorában érdekességként elmondta, hogy a szakmasztár verseny dobogósai között két-két szolnoki és jászsági tanuló volt, ami a képzésben résztvevő ötezer tanulóhoz képest több is lehetne. Itt elsősorban a megye többi térségeit illette kimondatlan kritikával.

A tanácskozás megkoronázásaképpen csinos hostess lányok vitték körbe a paktum alapdokumentumát, amelyet valamennyi résztvevő ellátott kézjegyével.

Szerzők:
Gergely Csilla
Halász Lajos

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?