A Jászberényi Járási Hivatal

Székhelye:Jászberény, Szabadság tér 16.
A székhelyen működő szervezeti egységek: Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály
Ügyfélfogadási idő (Gyámügyi Osztály, Hatósági Osztály): Hétfő:08.00 – 18.00 Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 08.00 – 16.00 Csütörtök: 13.00 – 16.00 Péntek: 08.00 – 12.00

Intézhető ügyek(A Kormányablak Osztálynál illetve a Hatósági Osztálynál intézhető leggyakoribb ügytípusok, a teljesség igénye nélkül):
Okmányirodai feladatok: személyi adat – és lakcímnyilvántartás, személyi igazolvány ügyintézés, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, útlevél-igazgatás, közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek, diákigazolvány készítéssel kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció
Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása
Oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása, az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés, az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának

A Jászberényi Járási Hivatal további osztályai (illetékességi területük – a Jászberényi Járási HivatalGyámügyi Osztálya kivételével – az egész Jászságra kiterjed):
– Jászberényi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály (Jászberény, Szabadság tér 16. Tel:57/795-006)
– Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (Jászberény, Ady E. u. 34. Tel: 57/500-020)
– Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (Jászberény, Ady E. u. 34. Tel: 57/411-346, 57/411-456)
– Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (Jászberény, Jásztelki u. 16. Tel: 57/506-660)
– Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Jászberény, Lehel Vezér tér 9. II.em. Tel: 57/501-490)

Kormányablakok (Jászberény, Jászfényszaru, Jászárokszállás):
· Helyszín: Jászberény, Szabadság tér 16.,Jászfényszaru, Szabadság tér 1. illetve Jászárokszállás, Árpád tér 1.
· Nyitás: Jászberény, 2015. október 15.,Jászfényszaru: 2014. február 10. illetve Jászárokszállás: 2014. március 27.
· Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 07.00 – 17.00 Kedd: 08.00 – 16.30 Szerda:08.00 – 16.30 Csütörtök: 08.00 – 18.00 Péntek: 08.00 – 15.00
Előzetes telefonos időpontfoglalás már nem szükséges!
Jászárokszálláson és Jászfényszarun 16 óra után a Posta nyitva tartása miatt már csak bankkártyával történő fizetésre van lehetőség!
· Intézhető ügytípusok:

Az ügyek igen széles köre intézhető, melyek közül a teljesség igénye nélkül a leggyakrabban felmerülő ügytípusok az alábbiak:
– az okmányirodai feladatkörök teljes köre (fentiekben kirészletezve),
– papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat szolgáltatás iránti kérelem,
– az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem,
építési engedélyezésselkapcsolatos ügytípusok,
nyugdíjfolyósításhozkapcsolódó bejelentés,
anyasági támogatásravaló jogosultság megállapítása iránti kérelem,
– Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ – kártya) iránti kérelem,
fogyatékossági támogatásravaló jogosultság megállapítása iránti kérelem,
aktív korúak ellátásairánti kérelem,
állampolgárságiügyek,
időskorúak járadékamegállapítása iránti kérelem,
alanyi ápolási díjmegállapítása iránti kérelem,
– alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem,
terhességi-gyermekágyi segélyiránti kérelem,
gyermekgondozási díjiránti kérelem,
születés bejelentéseés anyakönyvezése,
haláleset bejelentéseés anyakönyvezése,
– egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása,
cégbejegyzési és változásbejegyzésieljárásról tájékoztatás,
– ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
– hadigondozottak ellátása

· Elérhetőségek:
Jászberény:
telefon: 57/795-005, 57/795-241 fax: 57/795-032 e-mail: okmanyiroda.jaszbereny@jaras.jnszmkh.hu
Jászárokszállás: telefon: 57/795-231, 795-232 fax: 57/531-070 e-mail: okmanyiroda.jaszbereny@jaras.jnszmkh.hu
Jászfényszaru: telefon: 57/795-224, 795-223 fax: 57/422-264 e-mail: okmanyiroda.jaszbereny@jaras.jnszmkh.hu