Megnyílik a Jászberényi Kormányablak

Lapzárta után, november 19-én, csütörtökön délelőtt hivatalosan megnyílik a Jászberényi Kormányablak. Október közepe óta próbaüzem volt élesben, kiváló eredményekkel. Az ügyfélfogadási idő heti tizennyolc és fél órával nő, a körülmények huszonegyedik századiak. Az ünnepségről természetesen tudósítunk, most azonban arra kértük a hivatal vezetőjét, dr. Dobos Róbertet, hogy az elvekre, a tényekre és számokra hagyatkozva mutassuk be az átszervezett intézményt elérhetőségekkel, nyitvatartási idővel, főbb elintézhető ügylistával.

Mire a lapunk megjelenik, már megnyílik a kormányablak a Szabadság tér 16. szám alatt. A konkrétumok előtt kezdhetjük néhány alapozóelméleti kérdéssel? Miért volt szükség a kormányablakokra?
Ha tartunk egy rövid közigazgatás­történeti visszatekintést, akkor azt láthatjuk, hogy az ügyfélszolgálati ügyintézés 2011-et megelőzően alapvetően különböző színvonalon történt. Az ügyfélszolgálati pontok különböző informatikai háttértámogatással, különböző helyeken, különböző szervezeti struktúrák részeként működtek, működésük és nyitva tartásuk sem volt egységes, nem léteztek egységes szakmai elvárások. Az ügyfél kiszolgálásának színvonala egyenetlen volt, sokszor az ügyfélfogadó tisztviselők jóindulatára és képzettségére volt bízva az ügyintézés eredményessége, gyorsasága, jogszerűsége. Emellett az ügyfélszolgálati épületek állapota, berendezése és felszereltsége is rendkívül eltérő képet mutatott és mutat.

Ehhez képest mi volt az elképzelés?
A 2010-ben indult közigazgatási reform egyrészről szakmai programnak tekinthető, másrészről ugyanakkor önmagában foglalja az állam és a polgárok közötti kapcsolatrendszer egyfajta újradefiniálását is. A cél, hogy a közigazgatás olyan szolgáltatásokat nyújtson a polgároknak, amelyekkel elégedettek lesznek. Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és ennek alapján képet alkotnak annak működéséről. Jogos elvárás a részükről, hogy ügyeiket gyorsan és egyszerűen intézhessék, igényük fókuszában a közigazgatás eljárásának egyszerűsége, gyorsasága és hatékonysága áll. Napjaink közigazgatást érintő átalakításának 2010 óta tartó folyamatában az ügyfélbarát szemléletmód kiemelt helyet foglal el.

Kicsit közelítsünk a gyakorlathoz, az élethez: mi ebben a jó az állampolgároknak?
A cél egy olyan közigazgatás létrejötte, ahol az ügyintézők, az ügyek kerülnek közelebb a polgárokhoz, és nem a polgároknak kell az ügyek után járniuk, hiszen az az idő, amit a polgár az ügyintézéssel tölt, az bizonyos tekintetben egyfajta „kiesett idő”-ként értékelhető mind a nemzetgazdaság, mind a család oldaláról tekintve. Tehát elmondhatjuk, hogy a kormányablak rendszer kialakításával egyfajta társadalmi és nemzetgazdasági cél megvalósítása is körvonalazódni látszik.

Ezek szerint gondoltak a gazdasági élet szereplőire is?
A magasabb szintű, gyorsabb, egyszerűbb, jobb, kulturáltabb ügyintézés a versenyképességet is segíti. Ez esetben a cél az, hogy Magyarországon minél versenyképesebb legyen a gazdaság, valamint hogy mindezzel összefüggésben az ügyintézések során mind a vállalkozók, mind a munkavállalók minél gyorsabban, egyszerűbben tudják intézni az ügyeiket.

Ez idáig érthető. Tehát ekkor jött az új modell, a kormányablak.
Az egyablakos ügyintézési rendszer új modelljeként 2011. január 3-án 29 kormányablak nyílt meg hazánkban, ahol az ügyfél közigazgatási ügyeit egyetlen helyen, az adott kormányablak helyétől függetlenül egységes szabványok szerint, átláthatóan, hatékonyan és gyorsan, képzett, illetve folyamatosan továbbképzett, elhivatott és segítőkész ügyintéző személyzet közreműködésével tudja intézni. További újítás, hogy az ügyfélszolgálatok – a közigazgatásban egyedülálló módon, egységes standardoknak megfelelően, egységes arculattal – állnak az ügyfelek rendelkezésére. A 2011-ben 29 helyszínnel indult kormányablak program keretében országosan ma már közel 160 kormányablak áll az állampolgárok rendelkezésére. Az év végére pedig további közel 100, a program eredményeként pedig várhatóan összesen 278 helyszínen lesznek elérhetőek a kormányablakok nyújtotta szolgáltatások.

Mennyire lesznek egyediek, vagy éppen egységesek a kormányablakok országszerte?
A magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében nem csak az egységes megjelenés, hanem az ügyfélfogadás és ügyintézés színvonalának egységesítése is kiemelt jelentőséggel bír. Ennek érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külön szakirányú továbbképzést, illetve közszolgálati továbbképzést indított, mely képzéseken a Jászberényi Járási Hivatal részéről 45 munkatárs vett részt. A kormányablakok országos hálózattá fejlesztést követően egységes működési móddal, arculattal, informatikai támogatással, akadálymentesítve és a heti öt ügyfélfogadási napból két esetben egységes nyitva tartással teszik lehetővé az ország minden polgára számára közigazgatási ügyeik intézését. A kibővülő kormányablakok helyszínei alapvetően az okmányirodai hálózat egységeihez igazodnak, az állampolgár számára könnyen elérhető helyszíneken, a városközpontokban, forgalmi csomópontokban kapnak helyet. Az elhelyezés biztosítja majd, hogy az ügyintézés lehetősége a városok centrumában sokak számára gyalogosan – munkába jövet-menet vagy bevásárlás közben – is elérhető legyen.

Hogy áll Jász-Nagykun-Szolnok megye a kormányablakok tekintetében?
A megyénkben jelenleg hét (Jászárokszállás, Jászfényszaru, Kunhegyes, Tiszafüred, Kisújszállás, Szolnokon kettő) kormányablakban várják munkatársaink az ügyfeleket, a most átadásra kerülő jászberényi kormányablak pedig a nyolcadik ebben a sorban.  A tervek szerint a közeljövőben további öt helyszínen kerül sor megyénkben kormányablak átadására. (Karcag, Jászapáti, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kunszentmárton). Ami a Jászság súlyát jelzi, szinte sehol az országban nincs olyan járás, amelyben három kormányablak működik.

Visszatérve a Jászságba, sőt ide a Szabadság térre, mit tudnak többet, mást mostantól a kollégáik?
A kormányablakok egyik legfontosabb és alapvető jellemzője, hogy integrált ügyintézésre – azaz egy helyen többféle államigazgatási ügy intézésére – adnak lehetőséget. Ez év júliusában újabb 42-vel, majd augusztusban újabb 45-el nőtt az itt intézhető ügyek száma. A teljesség igénye nélkül ezek között fellelhetők különböző a munkaügy, a foglakoztatás területét érintő ügytípusok, a fogyasztóvédelmi panasz vagy a szociális, illetve a nyugdíjellátási kérelem benyújtásának lehetősége. Ilyen például a TAJ-kártya ügyintézéssel, családtámogatási ügyekkel vagy termékbiztonsággal kapcsolatos kérelem, panasz, az álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem, az álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem, a hadigondozotti ellátás vagy pl. az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem. Ma már 423 ügytípus (beleértve a kormányablakban elérhető 11 kiegészítő szolgáltatást, mint pl. az ügyfélkapu regisztráció) intézhető a kormányablakokban. A fejlődés lemérhető azon, hogy 2011. január 1-jétől 29 ügytípussal indultak az első KAB- ok, a tervek szerint azonban ez a szám a jövőben várhatóan meghaladja majd az ezret.

Milyen típusú ügyekkel fordulhatnak az állampolgárok Önökhöz?
Az ellátandó ügyek több típusba tartoznak, ezek között találhatók az azonnal intézhető ügyek, a saját hatáskörben intézhető ügyek, a közreműködő hatóságként intézhető ügyek, az irányító tájékoztatás nyújtása, valamint általános tájékoztatás nyújtása hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül a lakosságot érintő valamennyi ügy tekintetében. Az ügyintézőink munkáját segíti továbbá az informatikai alapon működő, az Európai Unió támogatásával létrehozott Tudástár, amely az adott ügykörre vonatkozóan minden érdemi, az ügyintézéshez szükséges információt, jogszabályi hivatkozást tartalmaz.

Mennyire rugalmas, lakosságbarát a kormányablakok nyitvatartása?
Az új ügyfélfogadási rend szerint – a korábbi Szabadság tér 16. szám alatti okmányiroda változatlan helyszínén – immár a jászberényi kormányablakunkban is (a jászárokszállási és a jászfényszarui kormányablakok félfogadásainak megfelelően) hétfőn 7 óra és 17 óra, kedden-szerdán 8 óra és 16 óra 30, csütörtökön 8 óra és 18 óra, míg pénteken 8 óra és 15 óra között fogadjuk az ügyfeleinket. Ez a korábbi félfogadási rendhez képest heti szinten plusz 18 és fél óra ügyfélfogadási időt jelent!

Milyen reményekkel várja az ünnepélyes átadást, és aztán a munkás hétköznapokat?
Bízunk benne, hogy ez az egész országra kiterjedő fejlesztés — amely immár Jászberény városában is kézzelfogható — az ügyfeleink nagy megelégedésére fog majd szolgálni. Természetesen ezzel egyidejűleg a Jászberényi Járási Hivatal valamennyi munkatársával együtt továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfeleink irányába mind emberi és mind szakmai oldalról egyaránt komoly minőséget tudjunk képviselni. Ez úton szeretném tisztelettel megköszönni az ügyfeleinknek a türelmet, amit az építési munkálatok ideje alatt tanúsítottak, a projekt megvalósulásában közreműködőknek, valamint hivatalunk abban érintett munkatársainak pedig a segítő támogatást, amely nélkül ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre.