Homoki búcsú

Mindig különleges lelki élményt nyújt a szabad ég alatt, természetben történő misehallgatás. Ebben volt része vasárnap a homoki kistemplom búcsújára érkezett híveknek.

A rendezett környezet, a cserkészek fegyelmezett közreműködése, az ünnepi alkalomhoz méltó gyönyörű jász mintás oltárterítők, a kifogástalan hangosítás ez évben is gondos szervezésről árulkodtak.

A mise előtt Bertók József káplán megszentelte a felújított temetőkeresztet. Mint ismeretes a kereszt megrepedt és erősen megdőlt, Jászberény Város Önkormányzatának támogatásával azonban sikerült az enyészettől megmenteni.

Az ügy iránt elhivatott Katona Katalin nyugalmazott pedagógus lapunknak elmondta, hogy a kérés Juhász Dániel bizottsági elnökön keresztül a Városfejlesztési Bizottság és a képviselő-testület előtt meghallgatásra talált és anyagi támogatásuk lehetővé tette a helyreállítást. A testületet Bohárné Bathó Rozália, a Városfejlesztési Bizottság tagja képviselte az ünnepségen.

Kispál János és Katona János vezetésével a homoki hívek által 1939-ben építtetett templom védőszentje a Szentháromság. Bertók József káplán prédikációjában a Szentháromság emberi értelemmel fel nem fogható, csak hittel megélhető titkáról, valamint Isten mibenlétéről beszélt, továbbá megemlékezett több vértanúról. A misét követően a búcsú résztvevői körmenettel erősödtek meg hitükben.

A Pórtelki Pávakör néven közismert népdalkör hangulatos dalcsokorral kedveskedett a megjelenteknek.