Évértékelő a Katasztrófavédelemnél

Kedden délelőtt tartotta évértékelő tiszti értekezletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a Tűzoltólaktanya épületének emeleti nagytermében.
 
Az immár harmadik alkalommal megrendezett éves tiszti értekezlet vendégeit Fózer Tibor alezredes, kirendeltség-vezető köszöntette, majd vetített képes előadással ismertette a kirendeltség tavalyi szakmai tevékenységét, összehasonlításképp a 2012. és 2013. évi összesítéseket is feltüntetve.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez a Jászság 18 települése tartozik, köztük öt város és közel 83.500 fő biztonságáért felelősek. 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési körzetként 16 településen dolgozik. 
Elöljáróban annyit: a beszámoló alapján összességében megállapítható, hogy hosszantartó káresemény, katasztrófa, meteorológiai (vihar, szélvihar, aszály), geológiai (földrengés) és hidrológiai (ár- és belvíz) veszélyhelyzet nem alakult ki a Jászságban 2014-ben. Az viszont kiemelhető, hogy az integrált katasztrófavédelmi rendszer megnövekedett hatósági jogköreinek következtében a keletkezett ügyiratok száma jelentős mértékben megnövekedett.
A múlt év statisztikai adatai alapján a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak 350 kivonulása volt 2014-ben. Ebből 50 alkalommal két szomszédos megye kérésére nyújtottak segítséget más tűzoltóságok részére. 
A tűzoltósági szakterület feladatköreinek adataiból kiemelhető, hogy szándékosan megtévesztő jelzés miatt történő kivonulás a térségben a rendőrség hathatós közreműködésével az elmúlt években jelentős mértékben, mintegy 50%-al csökkent. 
Tűzesetek keletkezése tekintetében kevesebb a bűncselekményekhez köthető esemény a 2014-et megelőző évekhez képest. Keletkezési okokat illetően a nyílt láng használata, a dohányzás, előfordulási helyek szerint pedig a mező és erdőgazdálkodási területeken, otthoni jellegű létesítményekben, közterületeken és közlekedési eszközön keletkezett tűzesetek voltak leggyakoribbak.
A veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítás, kritikus infrastruktúra és a hulladékszállítás szakágak okozta veszélyek elhárításáért felelős iparbiztonsági szakterületen tavaly kialakult ellenőrzési metódus értelmében heti rendszerességgel, szisztematikusan, összesen 110 alkalommal vizsgáltak közúti, vasúti szállításokat és veszélyes üzemeket.
Fózer Tibor elmondta, hogy polgári védelmi szakterületen befogadó helyek és víztározók ellenőrzésével bővültek lakosságvédelmi feladataik. Hozzátette, hogy a befogadó helyeket az elmúlt év közepétől ellenőrzik, és ezidő alatt 49 objektumot vizsgáltak meg. Kiemelt feladat volt a települési polgári védelmi szervezetek felkészítése, melynek kapcsán 15 alkalommal tartottak előadást esetleges veszélyhelyzetek elhárítása érdekében.
Hatósági szakterületen az integrált hatósági tevékenységek száma kiszélesedett az elmúlt három évben, melyek közül kiemelkedő a kéményseprő-ipari közszolgáltató felügyelete.
A kirendeltség nagy hangsúlyt fektet a folyamatos képzésre. Az elmúlt évben tértek át a háromhetes ciklikus képzésre, melyeken a hivatásosok mellett az önkormányzati tűzoltó parancsnokság és az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is részt vesznek. 
Balogh Tamás, a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka a két szervezet között kialakult kiváló együttműködésért mondott köszöntet. 
A Helyi Védelmi Bizottságok képviseletében Vári-Nagy Judit az elmúlt időszak precíz szakmai együttműködését emelte ki. Dr. Dobos Róbert példaértékűnek nevezte az össztársadalmi, magas minőségi szinten végzett munkát és köszönetét fejezte ki a szoros együttműködésért.
Varga Béla, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója röviden ismertette a megyei igazgatóság 2014-es eredményeit, tevékenységeit. 
Gratulált a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájához, majd meghatározta a Kirendeltség 2015. évre vonatkozó feladatait.