Tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás

Jászberény Városi Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében szociálisan hátrányos helyeztű közép-és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára.

A települési ösztöndíj célja, hogy a Jászberényben élő fiatalokat támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy a végzettségük megszerzését követően tudásukat a lakóhely szerinti településük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a fiatalok helyben maradását, valamint a vidék népességmegtartó erejét. Az ösztöndíj által elsődlegesen azok a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik kiemelkednek a közösségi aktivitásukkal, társadalmi szerepvállalásukkal.

Az ösztöndíj pályázatra azok a Jászberény Városi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, de a 27. életévét még be nem töltött hátrányos szociális helyzetű középfokú (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos intézmények tanulói, valamint a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj összege: 10.000.-Ft/hó, amely 10 hónapig kerül folyósításra. A támogatott tanulók  maximális száma 25 fő. A pályázat benyújtása az adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető a www.jaszbereny.hu internetes oldalról, vagy elektronikusan kérhető Hamar Katalin szakmai vezetőtől a hamark@jaszbereny.hu címről. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 57/ 505-722.

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3- 16- 00019 „települési ösztöndíj”. A pályázatok postára adásának határideje: 2020. szeptember hó 15. Jászberény, 2020. augusztus 10.

Budai Lóránt polgármester

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?