Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj

A Város Napja előestéjén a díszünnepség keretében Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díjjal jutalmazták a kiemelkedő közösségi munkát végző polgártársainkat. 

Boldizsár János oktatói pályáját Jászapátiban kezdte, majd a Hűtőgépgyárban folytatta, és 1985 óta tevékenykedik a jelenlegihez hasonló beosztásban. Időközben műszaki oktatói-, szakoktatói képesítést, közoktatás vezető diplomát szerzett.

Fő tevékenységi területe a gyakorlati oktatás szervezése, irányítása, összehangolása és ellenőrzése, közel száz gazdálkodó egységgel tart kapcsolatot, akiknél az iskola tanulói a gyakorlati képzési idejük egy részét töltik. Feladatai közé tartozik továbbá a szakmai tanulmányi versenyek megszervezése, az iskola tanulói hosszú évek óta kiválóan szerepelnek megyei és országos versenyeken.

Az említett feladatokon túl a több mint 20 éves német testvériskolai kapcsolat fő mozgatója. Oszlopos tagja a jászberényi Testvérvárosi Baráti Körnek.

Dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke nyugalmazott főiskolai tanár 1960-ban a Jászberényi Tanítóképző Gyakorló Iskolában kezdte el szakmai tevékenységét. 1967-ben a főiskolán a leendő tanítók elkötelezett oktatójává vált.

Kutatási palettája igen színes, a képességfejlesztő tanítóképzés, tantervfejlesztés, taneszköz fejlesztés, értékvizsgálatok a Jászság iskoláiban. Publikációi nemcsak intézményi, hanem országos szinten is hozzájárultak a képzés szakmai fejlesztéséhez.

1994 és 2006 között a Neveléstudományi Tanszéket vezette. Megalakította a Jászsági Pedagógiai Műhelyt, ahol a régió pedagógusainak szakmai útmutatást nyújtott a helyi pedagógiai programok megírásához. A határon túli tanítóképzés csíkszeredai programjának is meghatározó egyénisége volt.

Lányi Lászlóné tanári diplomáját 1977-ben Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte meg magyar – ének szakon. A Jászkíséri Általános Iskolában kezdte pedagógus pályáját.
1980 nyarán került Jászberénybe a Székely Mihály Általános Iskolába, jelenlegi munkahelyére, ahol a zenei tagozatos oktatás meghatározó személyisége volt évtizedeken keresztül. Az emelt szintű zenei oktatás teljes kiépülésével az alsó tagozatos alapozó munka lett a szakterülete.

Az iskolában eltöltött 37 év alatt generációk nőttek fel a keze alatt, szívesen hozták régi tanítványai is gyermekeiket az osztályaiba. Az énekórákon a zene szeretetére, a furulyázás alapjaira tanította diákjait, a Kicsinyek Kórusával számos megyei megmérettetésen is szép eredményeket ért el.

Váczi Géza Jászberény város szülötte, iskoláit itt végezte el, 1945-ben itt kapta meg a tanítói oklevelet is.

Helyettesítő tanítóként a Jászberény Négyszállás Római Katolikus Iskolában kezdett el tanítani. 1947-ben állami rendes tanítónak nevezték ki a Jászberény Öregerdő állami iskolához. Ettől kezdve a következő harminc évben a jászberényi tanyavilágban oktatta, nevelte a gyerekeket. 1953-tól Jászberény külterületi iskoláinak egy részét igazgatta 1958-ig. 1959-ben Jászberényben, a peresi iskolában kezdett tanítani.

Pályája végén városi nevelő lett, a Székely Mihály Általános Iskolába került. Itt tanított nyugdíjazásáig 1984-ig.

Váczi Géza sajnos nem élhette meg a városi kitüntetésének átvételét, 2017. március 13-án hosszantartó betegség után elhunyt.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?