Közös projektzáró Jászjákóhalmán

Jászberény és Jászjákóhalma önkormányzata még 2011 tavaszán létrehozott egy önkormányzati társulást a két település szennyvízelvezetése és tisztítása megoldása érdekében. A munkák elvégzésére sikeres pályázatot nyújtottak be, így KEOP projekt keretében valósították meg a tervezett beruházást. A projektzárót ünnepélyes keretek közt, december 2-án Jászjákóhalmán tartották.

A rendezvényt Terjéki Tünde, Jászjákóhalma polgármestere nyitotta meg, aki többek között elmondta, hogy jól döntött a nagyközség vezetése, amikor e konstrukciót választotta, hiszen pénzügyileg a legkedvezőbb megoldás született. Ami a legfontosabb, hogy a környezetvédelem megőrzése érdekében nagy lépést tettek előre. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere szintén üdvözölte az összefogást. Mint mondta, Jászberényben elodázhatatlan volt a tisztítótelep felújítása, Jászjákóhalmán pedig kiépülhetett a szennyvízelvezető hálózat anélkül, hogy tisztítótelepet kellett volna építeni. Így mindkét település jól járt. 

201512090013.jpg 

–„Jászberény számára azért bír nagy jelentőséggel, e most befejeződött beruházás, mert a tisztítótelep korszerűsítésével és az élő Zagyvába történő tisztított víz kivezetésével, milliós nagyságrendű környezetvédelmi bírságtól szabadul meg a szolgáltató és egyben a város. Jászjákóhalma esetében pedig azt kell kiemelni, hogy egy rendkívül nagy volumenű beruházást sikerült végrehajtani.” – ezt már Piroska Miklós JNKSZ megyeközgyűlés alelnöke mondta el.
A társulási elnök, Juhász Dániel szerint csapata munkája a külső szemlélő számára nem volt látványos. A kivitelezők jól végezték feladatukat és pontosan tartották a határidőket. A projekt előkészítése során nagyon sokat kellett egyeztetniük a tervezőkkel és hatalmas erőfeszítésbe került az is, hogy a saját erőt minimálisra tudták csökkenteni, további pályázatok benyújtásával. E két mozzanatot összerakva viszont egy jelentős összegű, és ami a legfontosabb, nagy jelentőséggel rendelkező beruházást sikerült tető alá hozniuk.

Jászjákóhalma egész területén elkészült a szennyvízelvezető hálózat, a Penta Kft. kivitelezésében. A projektvezető Pogány István számadatokat sorolt fel a kivitelezési munkák kapcsán. Elmondta, hogy Jászjákóhalmán 20 km gerinc-, és 14 km bekötővezetéket építettek. A külterületen a Zagyva alatti átvezetéssel együtt 7,5 km hosszúságban épült meg a szennyvízvezeték a jászberényi tisztítótelepig. Továbbá 4 db közterületi átemelőt is építettek a községben.
Cserős Attila projektvezető (KEVIÉP Kft.) azt hangsúlyozta, hogy a Jászberényi Szennyvíztisztító-telep sokkal korszerűbb lett, a III. fokozat, azaz a kémiai tisztítás kiépítésével.
A szennyvíztisztító-telepen kémiai fokozattal bővítették és átalakították az eleveniszapos medencéket, két új DORR típusú iszapülepítőt építettek és felújították az iszapprés házat is. A városi végátemelőtől, egy új nyomócsövet építettek a tisztítótelepig, ezzel is elősegítve a város biztonságos szennyvízelvezetését, viszont az esővízhálózat korszerűsítését nem tartalmazta a projekt. 

„Ismerjük a nagy esőzések alkalmával kialakult helyzetet a város néhány utcájában. Valamelyest mérséklődni, csökkenni fog a fennálló probléma, de természetesen nem jelent végleges megoldást az új 500 mm-es átmérőjű csővezeték kiépítése. Az esővíz okozta gondokat, egy újabb pályázat elnyerésével és az abban szerepelt tartalom végrehajtásával tudjuk megnyugtatóan megoldani” – tette hozzá Juhász Dániel.
Mindezeket figyelembe véve Jászjákóhalmán a fokozatos rákötéseket követően, mivel az egyedi szikkasztók megszűnnek, a talajszennyezés számottevően csökkenni fog, illetve a szennyvízszippantás is szükségtelenné válik. Így mindkét településről elmondható, hogy nagymértékben javul a lakosság életminősége és biztosított a természeti értékek és az élővilág megóvása is.