Elfogadták a zárszámadást, de továbbra sincs egyetértés

Teljes létszámban kezdte júniusi soros ülését a Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete 15-én délután 15 órakor a városháza nagytermében. Nagy várakozás előzte meg a tanácskozást, hiszen ismét napirendre került – immár negyedik alkalommal – a zárszámadás elfogadása. Ez végül megtörtént, de minden korábbinál személyeskedőbb állítások, megjegyzések záporoztak az ülésen, ami ismét azt bizonyította, hogy a két oldal ellenségeskedésének továbbra sincs vége.

A napirend elfogadásakor egyetértettek abban, hogy elsőként négy sürgősségi indítványt tárgyalnak meg. Tamás Zoltán javaslatát – a zárszámadásról az ülés végén döntsenek – a többség elfogadta, így arra később került sor.

A sürgősségi indítványok közül az elsőt – a Jászság Népi Együttes busz vásárláshoz, az állami támogatás mellé szükséges önerőt kérte – egyhangúan támogatták a képviselők.

A McDonalds Jászberénybe érkezése – a Tesco parkolójában létesülne -, már komoly vitát váltott ki. Tamás Zoltán afelől érdeklődött, hogy miért ez a nagy sietség az ügyben, míg Balogh Donátot az érdekelte, hogy milyen hatással lesz a világcég érkezése a helyi vállalkozásokra.

Budai Lóránt elmondta, hogy az elmúlt 2 év alatt többször is egyeztettek a McDonalds magyarországi üzemeltetőjével. Keresték ők is a lehető legjobb helyet, melyet most megtaláltak.

– Nem kell örülni, hogy vetélytárs érkezik, de a versenyhelyzet a fogyasztónak jó. A McDonalds vidéken sem olcsó. Egy város számára rang, ha a McDonalds ott üzletet nyit. Gyakorló vendéglátósként nem látom a veszélyt az itteni vállalkozókra. Hosszú távon csak nyerhet a város – mondta Bozsik Ferenc.

– Ahhoz a kisebbséghez tartozom, aki nem támogatja ezt, ám a többség felé viszont toleranciával vagyok, s ezért mégis támogatni fogom. Családom és magam egészsége miatt én nem étkezem majd ott, mert olyan ételeket fogyasztani, ami ott kapható nem jó. Ezzel együtt én igennel fogok szavazni – mondta dr. Gedei József.

– Hozhat ez pénzt és sok kis kövér embert is Jászberénynek – mondta Dobrán Gyula. aki ezzel együtt jelezte, támogatja a sürgősségi indítványt.

– Akarjuk-e, hogy fejlődjön a város vagy nem? – tette fel a kérdést Bethlendy Béla.

Végül egyórás vita után a szavazásnál 14-en az igen gombot nyomták meg, míg egy képviselő tartózkodott.

Az állami főépítész előírás elírásának javítását kérte, melyet egyhangúlag szavaztak meg, s ugyanez lett a szavazás eredménye a kétfordulós, nemzetközi Duna Transznacionális pályázatra jelentkezésről döntés során is.

A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti beszámolóját ezúttal nem fogadták el, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató viszont 15 igen szavazatot kapott.

Módosították a közbeszerzési szabályzatot, mellyel ugyan a polgármester nem értett egyet, ám az előterjesztés 9 igen szavazatot kapott. A szervezeti és működési szabályzat módosításánál már nagyobb volt az egyetértés, azt 12 igennel fogadták el.

A Jászberényi Város Óvodai Intézmények, valamint a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámolókat egyhangúan fogadták el. Mindkét intézmény esetében kiemelték, hogy az ott dolgozók magas színvonalú munkát végeznek.

Vita nélkül fogadták el a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos teljesítéséről szóló beszámolót, s egyhangúan támogatták a Klímabarát településekhez való csatlakozást is.

Szünet után gyorsan eljutottak a leginkább várt előterjesztés újabb tárgyalásához. Miután a városháza szakemberei készítettek egy szakmai anyagot (előző lapszámunkban közöltük) arról, hogy a 2021. évi zárszámadás el nem fogadása milyen helyzetet eredményez – ezt Kiss József, a gazdasági osztály vezetője ismertette az ülésen -, sokan remélték, hogy ezúttal már azok lesznek többen, akik igennel szavaznak majd, s lesz elfogadott zárszámadása Jászberénynek.

– Ma talán leszek a hetedik. Ezzel kapcsolatban két kérésem lenne. Az egyik, ha ma elfogadjuk a zárszámadást, akkor holnap utalják a támogatásokat a sportegyesületeknek, hogy azok ne kerüljenek nehéz helyzetbe. A másik kérésem, hogy a következő önkormányzati ülésre szeretném, ha kidolgozná a hivatal egy olyan vizsgálóbizottság felállításának lehetőségét, amely a Malom és a piac projektek kapcsán kivizsgálná, hogy születtek-e hibás döntések mondta Dobrán Gyula.

A polgármester jelezte, hogy a támogatások felfüggesztését törlik, amennyiben elfogadják a zárszámadást. Elmondta azt is, hogy nem látja akadályát egy Malom vizsgálóbizottság felállításának, melyet a Fidesz frakció mér régen ígért, de nem történt semmi.

– A magunk részéről állunk a vizsgálat elé és részt kívánunk abban venni – mondta Budai Lóránt.

– Ezt az ügyet a városfejlesztési bizottság nem tudja kivizsgálni, mert nincsenek meg ehhez a megfelelő információi. Egyébként pedig mivel büntetőeljárás folyik a Malom projekt kapcsán, így addig, amíg a bíróságon nem születik döntés, addig nincs is értelme ezzel foglalkozni. A jelenlegi költségvetési politikára pedig továbbra is csak nemet tudok mondani – jelentette ki dr. Gedei József.

– A zárszámadás el nem fogadásával kapcsolatos állami szankciók nem csupán a nem kötelező feladatok finanszírozását érintik, hiszen a kötelező feladatokhoz sem kapjuk meg a támogatások teljes összegét. Általában zárszámadás arról szól, hogy mi történt az adott esztendőben. Mindezt a számok nyelvére lefordítva. Ha most sem fogadjuk el a zárszámadást, akkor fel kell készülnünk arra, hogy ezt a helyzetet is kezelni tudjuk. Most is azt kérem mindenkitől, hogy gondolja át ezt a felelősséget. A Malom 800 milliós támogatásának visszafizetése nem valaminek a kezdete, hanem folyománya volt. Ezt egyébként a testület elfogadta. Most csak arról szól a döntés, hogy a szankcionálós eljárás milyen szakaszba jut, és milyen helyzetbe hozza a várost – mondta Balogh Béla alpolgármester.

– Önök csak 800 millióról beszélnek, pedig milliárdokról lehet szó, hiszen be is kellene fejezni valahogy ezt a beruházást. A terület őrzése 20 millió és 30 millió kamatot is vissza kellett fizetni – mondta Tamás Zoltán.

– Ha nem az történik egy év során, amit a költségvetésben elfogadott a testület, akkor a képviselőnek joga van a zárszámadást el nem fogadni. A költségvetés teljesülése során történtek anomáliák, s ezért az számomra továbbra sem elfogadható – mondta dr. Szabó Tamás.

– Lassan egy olyan politikai zsákutcába mentek bele, ahonnan arcvesztés nélkül nem lehet kitolatni. Nem tudom, minek kellene történnie, hogy elfogadjátok a zárszámadást? – tette fel a kérdést Bozsik Ferenc a korábban nemmel szavazók felé.

A vita lezárása előtt szót kért Pócs János térségünk országgyűlési képviselője is, aki minden korábbinál keményebben fogalmazott, amikor a városvezetésről beszélt. Egyedülállónak nevezte a Malom projekt kapcsán történteket. Mint mondta ilyenre az egész országban nincs másik példa. Kádári stílusról beszélt Balogh Béla alpolgármester kapcsán, mondván, ha valamit sokszor elmond, azt gondolhatják, hogy az úgy is van.

– Önök a 800 millió forinton túl törvénytelenül fizettek ki 300 millió forintot a vállalkozónak a Malom projekt ügyben. Felelősségem teljes tudatában jelentem ki, hogy Budai Lóránt és Balogh Béla ezt a 300 millió forintot ellopta a jászberényiek zsebéből és odaadták a kivitelezőnek – mondta Pócs János.

Viszont válaszában Balogh Béla is arra hívta fel Pócs János figyelmét, hogy valótlanságokat állít. Szerinte a vállalkozónak a 300 millió forintot ki kellett fizetni, ezt a műszaki ellenőr aláírása is megalapozta.

– A polgármester és felém irányuló indulatod azoknak is szól, akik mást gondolnak, mint te. Én elég sokat járok a városban és sok emberrel találkozom. Sokan kérdezték, hogy mi lesz a zárszámadással. Én mindenkinek azt mondtam, hogy szerintem lesz, mert senki nem akarja nehéz helyzetbe hozni a várost – mondta Balogh Béla.

– Természetesen tudjuk mi a cél: a polgármester mondjon le. Mert, ha nem mond le, akkor Önök olyan helyzetbe hozzák a várost, hogy egy idő után akár élhetetlen is lesz. Mondanom sem kell, hogy nem mondok le, s most is azt mondom, legyenek tökösek és hozzák be a testület feloszlatását. Képviselő úr Ön azt írta a Facebookon, hogy jön Jászberénybe segíteni. Köszönöm a segítségét – mondta Budai Lóránt.

– A legutóbbi testületi ülésre 1 milliárd forinttal jöttem. Azóta eltelt egy hónap és semmi nem történt. Önök tesznek közzé hazugságot dr. Szabó Tamás kapcsán, Önök bélyegzik árulónak dr. Gedei Józsefet, s alpolgármester úr Ön beszél arról, hogy én indulatos vagyok. Házon belül tegyenek először rendet. A Malom projekt kapcsán minden veszélyre felhívtam a figyelmeteket, de mégis rosszul döntöttetek – mondta Pócs János, aki azt is kijelentette, hogy Balogh Béla hazudik, s aki hazudik, az lop is.

– Lehet tovább feszíteni a húrt képviselő úr, de, ha segíteni jött, akkor nyugodjon meg – reagált Pócs János szavaira Budai Lóránt.

Dr. Gedei József annak a véleményének adott hangot, hogy nem Budai Lóránt, hanem az alpolgármester költségvetési és pénzügyi politikája a hibás. Szavaiból kiderült, hogy nagyon komoly személyes ellentét van közte és az alpolgármester között.

– Én ezt a zárszámadást nem tudom elfogadni – mondta a DK képviselője.

A vita lezárását követőn 8 igennel (a Közösen Jászberényért Egyesület hat tagja, Dobrán Gyula és Bódis Béla, a Fidesz frakció tagja szavazott igennel), 2 nem és 5 tartózkodás mellett a 2021. évi zárszámadást elfogadták.

A napirend megtárgyalását követően fél óra állt a képviselők rendelkezésére, hogy mindegy egyéb észrevételüket jelezzék. Mos, ez az idő sem telt el unalmasan. Bethtlendy Béla és Pócs János vívott éles szópárbajt. A pedagógus képviselő többek számon kérte az országgyűlési képviselőt, hogy mit tett az országgyűlésben a pedagógusok érdekében. Mert szerinte a pedagógusnapi üdvözlőkártya bizony kevés a munkájuk elismeréseként.

Kemény nap volt ez az önkormányzat életében. Ilyen éles vitára, véleménykülönbségre és személyeskedésre talán korábban még nem volt példa. Azaz, a zárszámadást végre elfogadták, de a politikai ellentétek talán még soha nem voltak ilyen mélyek.

Vélemény, hozzászólás?