Zárásához érkezett egy hosszú projekt

Talán ez a város leghosszabb projektje – kezdte mondandóját Hegyi István, a Városfejlesztési Iroda vezetője, az Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben projekt, július 23-án, az EKKE Campus – Zirzen Janka Kollégiumában tartott záró rendezvényén.

Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak ebben a projektben, mondta elöljáróban Budai Lóránt polgármester, aki megköszönte a megvalósításban résztvevők munkáját és a lakosság türelmét a kivitelezés alatt.

A folytatásban, Hegyi István összefoglalta az általa leghosszabbnak titulált projekt részleteit. Az első egyeztetéseket a MÁV  Zrt.-vel, 2016-ban kezdődtek el, és 2017-ben került beadásra az a pályázat, melynek keretében az önkormányzat 650 millió támogatást nyert, az iparterületek infrastrukturális fejlesztésére. Az egész projekt kettő elemből ált össze, egyik része volt az állatkert mögött húzódó, Kerekudvari út fejlesztése, ami ütemezetten haladt. A vállalkozási szerződés megkötését követően viszonylag rövid időn belül megvalósult a kivitelezés feladata. Ugyanakkor, ennél a beruházási résznél is volt előre nem látott tényező, el kellett végezni út alap megerősítését. Ehhez pótmunkát kellett megrendelni a vállalkozótól, és ez többletköltséget is eredményezett az önkormányzat számára. Sikerült ezt megoldani és az úttal együtt, az alapvető infrastrukturális feltételek is kialakításra kerültek. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a város ezen részén tovább folytatódhasson az iparterületek fejlesztése, ami már látható, az út mellett telephelyet vásárló vállalkozások növekedő számából.

A másik projektelemnél már komplikáltabb volt a helyzet, a megvalósítás folyamatába bele kellett vonni a MÁV Zrt.-t mint tulajdonost, a Nemzeti Vagyonkezelőt, a Magyar Közutat és a várost magát. Mindezeken felül az elvégzett alapvető infrastrukturális fejlesztések miatt, a víz, gáz, áram hallózatok üzemeltetőivel is folyamatos egyeztetést kellett folytatni Ez azt eredményezte, hogy a 2017-ben beadott projektnek kivitelezésére, csak 2021-ben kerülhetett sor, ekkor kezdődött a Vaspálya utcai területrész fejlesztése. Az eredeti tervekben a Vaspálya utca folytatása is szerepelt, az vasútállomás ipari övezetében, de a kivitelezési költségek jelentős emelkedése miatt, ez egy másik ütemben fog megvalósulni. Ehhez persze szükséges volna további hazai vagy uniós források megszerzése és akkor létrejöhet egy intermoduláris csomópont a vasútállomás területén.

A Vaspálya utca teljes felújítását elvégezték, a Rákóczi út egy szakaszának útburkolata megújult ezeken kívül, alapvető infrastruktúrák is megépítésre kerültek, köztük egy teljes csapadékvizet elvezető rendszer. Bekerült a tervbe új elemként, egy 27 állásos P+R parkoló, valamint a járdák felújítása, és napelemes világító kandeláberek elhelyezése, ezek nem szerepeltek az eredeti elképzelések között. Kezdeményezni kellett egy műszaki tartalomváltozást, a közreműködő szervezet felé, amely, úgy néz ki, támogatja ezeket a feltételeket, annál is inkább, mivel a város túlteljesítette azt az indikátort, amelyet ebben a pályázatban vállalt. Még van egy – két apróbb művelet, melyek folyamatban vannak és a sikeres műszaki átadás átvételhez szükségesek, ami július 30-ig le fog zárulni. A módosított határidőre, 2022. augusztus 31-re befejeződik a projekt e része is, és átadják a város részére ezeket a területeket, melyeket már időközben használ a lakosság. Az összegségében az eredeti 650 milliós költségvetéshez képest 722millio forintba került az egész beruházás.

Az esemény végén a kivitelezést végző cég képviselője köszönte meg az megoldásokra törekvő együttműködést a városvezetésnek, a hivatal szakembereinek és a közreműködőknek.

A műszaki átadás átvétel után, folytatódik a munka a Vaspálya utcán, egy már másik beruházás keretében, a kocsi beállóknál, a járda és az útburkolat között, térkövezés fog megtörténni, egységesítve ezek kialakítását.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?