Nem fogadták el a 2021. évi zárszámadást

A Jászberény Városi Önkormányzat soros, májusi ülésén – miután Pócs János országgyűlési képviselő és Barbás Zoltán, a JNSZ. Megyei Közgyűlés alelnöke válaszolt a felmerült kérdésekre – megkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. Ezek között volt a 2021. évi zárszámadás elfogadása is, amely végül nem történt, meg s így várhatóan május 31-ig egy újabb, rendkívüli ülést is tartania kell majd a képviselő-testületnek.

A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti tájékoztatóját és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót is elfogadta a testület. Nem volt vita a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató kapcsán sem.  Elfogadták a Folklór Kulturális Közalapítvány, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány és a testvérvárosi közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat is.

A 2021. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló kapcsán sem volt különösebb vita. Többen azon reményüket fejezték ki, hogy az idei évben meghaladják majd a fejlesztések a tavalyi esztendőben megvalósítottakat.

Döntöttek a képviselők a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény érdekképviseleti fórumának megalakításáról, meghatározták annak működésének szabályait és egy tagot delegáltak is grémiumba. Az eredeti javaslattal szemben Tamás Zoltán, a városfejlesztési bizottság elnöke által benyújtott módosító javaslatot fogadták el, így Bohárné Bathó Rozália lett a képviselő-testület delegáltja az érdekképviseleti fórumban.

A 2021.  zárszámadás tárgyalásakor Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője jelezte, ők annak elfogadását nem támogatják. Mégpedig azért nem, mert szeretnék az SZMSZ-t is módosítani, hogy a polgármesternek ne legyen olyan lehetősége, hogy egyedül dönthessen többszáz millió forintos költségvetési átcsoportosításról, ahogy az a Malom-projekt támogatásának visszafizetése kapcsán történt. A z előző évi szárszámadás elfogadására a következő esztendő május 31-ig van úgy lehetősége az önkormányzatoknak, hogy az ne járjon retorzióval. Amennyiben a zárszámadást ezen határidőn belül nem fogadják el úgy, a településnek járó állami támogatások folyósítását felfüggesztik. Mivel a testület nem fogadta el a zárszámadást, így várhatóan május 31-ig egy rendkívüli ülésen kell majd újra tárgyalni a képviselőknek ezt a napirendi pontot.

Támogatta a testület az egykori hűtőgépgyári strandfürdő ingatlanának üzleti vagyonná minősítését, amely az előző ülésen ebben a tárgykörben hozott döntés (értékesítési szándék) folyománya volt.

Egyetértettek annak a pályázatnak a támogatásában is, amelyet a Jászkerület Nonprofit Kft. kíván beadni a Csóri Sándor program keretében abból a célból, hogy a Főnix Műhelyházban a vizesblokkot felújítsák, belső nyílászárókat alakítsanak ki, asztalokat, székeket szerezzenek be. Az elnyerhető támogatás összege 10 millió forint.

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványát 250 000 forintos támogatásban részesítették, melyet tűzoltóverseny megrendezésére használhat fel az alapítvány.

A TOP+  Helyi Gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra Jászberény is jogosult pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat a B) Inkubátorházak fejlesztése és C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására főtevékenységekre kíván pályázni. A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a Városi Piac további fejlesztésére (pl: hűtőház kialakítása, Electrolux játszótér helyén új parkoló létesítése, a vásárcsarnok előtti parkoló terület fejlesztése, stb.), továbbá az Interreg Central Europe program CE1491 –STIMULART projekt tovább gondolása kapcsán a kulturális és kreatív gazdasági szerepelők számára inkubációs terek és műhelyek kialakítására az Eördögh-házban. Az önkormányzati pályázat 500 millió forintos fejlesztésre szól, s a képviselők támogatták annak beadását.

A TOP+ Helyi és kistérségi túrizmusfejlesztés címen kiírt pályázati felhívásra Jászberény is jelentkezik, mégpedig egy 400 milliós keretösszeget szeretne a város elnyerni a Jász Honvéd Kaszinó felújítására, akadálymentesítésére és környezetének megújítására. A testület támogatta a pályázaton való részt vételt.

 

 

Vélemény, hozzászólás?