Elfogadták Jászberény 2022. évi költségvetését.

Februári soros ülésén, 16-án, szerdán közel harminc napirendet és két sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a jászberényi képviselő-testület. Ezek közül a legnagyobb érdeklődés a város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet vitáját kísérte. Bár előzetesen nem sokan fogadtak volna arra, hogy módosításokkal ugyan, de a testület többsége elfogadja a tervezetet, ez mégis megtörtént.

A költségvetési rendelet tervezetéhez Budai Lóránt polgármester, dr. Gedei József, valamint a Fidesz frakció vezetője Tamás Zoltán nyújtott be módosító javaslatokat. A polgármester javaslatai bekerültek a tervezetbe, s ezen túl Budai Lóránt nem fogadta be a további módosításokat.

A napirend tárgyalás személyeskedésektől és politikai felhangoktól sem volt mentes, de végül eredménnyel járt.

Dr. Gedei József módosítói közül kettőt megszavazott a testület:

– az I. világháború jászberényi hősi halottainak emlékére felállítandó fémplasztika és környezetének rendbetétele a Kőhídnál – 9 millió forint

– Testvérvárosok park fejlesztése I-I. ütem önerő – 6 millió forint.

Dr. Gedei József másik két módosító javaslatát nem szavazták meg:

– Diáksportkeret 3 millióról 6 millióra emelése,

– Lehel Film Fesztivál támogatása 150 ezer forint.

Tamás Zoltán módosító javaslatait a testület elfogadta:

– A költségvetésben  szereplő Fejlesztési pályázatok önereje 164 millió Ft a Városfejlesztési Bizottság egyéb fejlesztési keretébe kerüljön át, s így az 294 millió forint legyen.

– A helyi iparűzési adóbevétel 50 millió fontos emelése, amely így 3,3 milliárdra nő.

– A Humán bizottságtól a sportkeret felosztása a beérkezett igények alapján. Így a Humán bizottságnál a 75 milliós keret 5 millió forintra csökkentése.

– Az így keletkezett 120 millió forint felosztása:

Jászberényi KSE 48 m Ft (40 m Ft felnőtt, 8 m Ft utánpótlás)

Jászberényi FC 14 m Ft (4 m Ft felnőtt, 6 m Ft utánpótlás, 4 m Ft üzemeltetés)

Jászberényi RK 34 m Ft

JTF DSE 6 millió (2 m Ft versenyeztetés, 4 m Ft kisbusz vásárlás önereje)

Yakuzák SE 10 m Ft

CSESE 1 m Ft

Tehetség SE 8 m Ft (3 m Ft BMX pálya pályázati önerő)

Trió Rádió 6 m Ft

Tartalék 1 m Ft.

A módosítások eredményeként egy több mint 10,5 milliárd forintos költségvetést fogadtak el a képviselők 14 igen és egy tartózkodás (Dobrán Gyula) mellett.

A költségvetésről a későbbiekben részletesebb tájékoztatást adunk.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?