Nem  közelednek az álláspontok a képviselő-testületben

Idei első soros ülését tartotta január 19-én, szerdán délután városunk képviselő-testülete. A tanácskozás Mező István református lelkésznek köszönhetően emelkedett, ünnepi hangulatban kezdődött. A folytatás viszont már közel sem volt ilyen.

A 15 fős testület 14 tagja jelent meg az ülésen – csak Bozsik Ferenc hiányzott -, amely bevezetőjében Mező István református lelkész köszönte meg a képviselő-testület együttműködését és kért munkájukra Isteni áldást. Ezt követően Budai Lóránt polgármester egy perces néma tiszteletadásra kérte a testületet, amellyel a 74 éves korában elhalálozott B. Jánosi Gyöngyi művész-tanárra, a Hamza Múzeum és Gyűjtemény egykori vezetőjére emlékeztek.

A magasztos pillanatoknak ezt követően gyorsan vége is szakadt, hiszen egy sürgősségi indítványról kellett szavaznia a képviselőknek. Ezt Tamás Zoltán a Fidesz frakció vezetője nyújtotta be, s ahhoz kérte a támogatást, hogy a lemondott alpolgármester, dr. Gedei József kerüljön a Városfejlesztési Bizottságba Bobák Zsolt helyére. A sürgősséggel való tárgyalást elfogadták, s bár a Közösen Jászberényért Egyesület képviselői kifogásolták az eljárás módját, a testület többsége meg is szavazta. Mindezt Pócs János országgyűlési képviselő is a helyszínen kísérhette figyelemmel, hiszen megjelent a jászberényi képviselő-testület idei első ülésén. A tanácskozás elején senkinek nem volt kérdése hozzá, ám a két ülés közötti polgármesteri, illetve alpolgármesteri beszámolók megtárgyalása során a Malom-projekt ügyében ő is szót kapott.

Előtte még kiderült, hogy jottányit sem közeledett a városvezetés és a Fidesz frakció álláspontja, véleménye a Malom-projekt kapcsán. A városvezetés továbbra is azt hangoztatja, hogy nem volt jó döntés a kivitelező kiválasztása, amely szerintük nem volt felkészülve egy ekkora beruházás megvalósítására. Továbbá azt sem értik, hogy dr. Szabó Tamás a választások előtti utolsó napokban miért írt alá olyan dokumentumot, amely a kivitelezőnek kedvezett az önkormányzattal szemben. A másik oldal pedig a kivitelezővel történt szerződésbontást tartja hibás döntésnek, valamint azt, hogy a városvezetés nem kért határidő hosszabbítást és többletforrást a beruházás befejezésére. Nem kezdeményeztek új eljárást, nem kerestek új kivitelezőt, s leállították a beruházást. Az ülésen Pócs János is szót kapott a Malom-projekt kapcsán.

– Ez a projekt Jászberénynek több milliárdjába kerül. Ha a városra fordíthatnák ezt a sok pénzt, akkor járnának jól az itt lakók. Amikor jelezték, hogy felbontják a szerződést, én azt mondtam, akárhogy is hívják a polgármester, vissza kell majd fizetni a támogatást. Azt javasoltam ne tegyék, kérjenek határidő módosítást. Önök azt állítják, hogy nem veszik észre a jászberényiek ezt a visszafizetést. A kormány hathatós támogatásával nőtt a vállalkozók adóbefizetése. Van lehetőség a vállalkozót lecserélni, lehet határidőt módosítására, kérhettek volna többletforrást. Azt mondják, hogy nem volt más lehetőség. Én dobtam fel a párhuzamot a Dalkia ügy és  Malom-projekt kapcsán. Szándékosan nem kérték a kormány segítségét. Ha a Dalkia ügyben megkapta, most is megkaphatta volna a támogatást a város. Ha azt kérték volna, hogy azonnal kérjünk időpontot a kormánynál az egyeztetésre, azt meg lehetett volna tenni. Ám inkább kifizették ezt a pénzt, minthogy segítséget kérjenek a kormánytól. Ez politikai volt. Hamarosan megoldási javaslattal jelentkezem majd, hogy a Malom-projektben elkövetett hibákat ne a jászberényiek fizessék meg – mondta Pócs János.

Budai Lóránt az elhangzottakkal kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy közel sem minden igaz, amit az országgyűlési képviselő mondott.

– Cáfoljon meg – volt a viszontválasz, s itt a párbeszéd meg is szakadt.

A polgármesteri és az alpolgármesteri tájékoztatókat végül 5 igen, 2 tartózkodás és 7 nem szavazattal nem fogadták el.

A folytatás egy ideig igencsak békés és barátságos volt, hiszen a következő napirendeknél többnyire egységesen igennel szavaztak a képviselők. Így fogadták el az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót, egy, a főépítész által készített előterjesztést, a NIF Zrt. beruházásában épülő Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása során érintett közvilágítási hálózat aktív elemei átvétele tárgyában kötendő Közműmegállapodást, és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány szakmai tevékenységéről szóló beszámolót is.

A 2022. évben Jászberény Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására, a Volánbusz Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadásáról, megkötéséről és az ellentételezés biztosításáról szóló előterjesztést 9 igen és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Az egyvonalas menetrend kiegészült az Eltérő iskola útvonalával. Minderről szórólap is készült melyet postaládás terjesztés útján juttatnak el a lakossághoz.

A 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételekről szóló beszámoló kapcsán ismét volt egy kis adok-kapok.

– Az anyag tükrözi, hogy milyen jól áll Jászberény városa anyagilag. A város adófizetői nevében kérem, hogy ezt egyszer végre már ismerje el a polgármester is. Eddig csak arról beszélt, hogy soha ilyen nehéz helyzetben a város nem volt. Kormányzati támogatás, vállalkozói kreativitás és szorgalma eredménye a 3,2 milliárd forintos iparűzési adóbevétel. Ne fenyegessenek senkit új adókkal. Az ölükbe hullott ez a pénz, pedig mindent megtettek, hogy ne így legyen – mondta el a Fidesz frakció véleményét Tamás Zoltán.

– Ilyen mértékű még valóban nem volt az iparűzési adóbevétel soha Jászberényben. A vállalkozások fizettek be többet, s a magánszemélyek pedig kevesebbet. Az ő terhelésüket csökkentettük, s a kisvállalkozók terheivel is ezt tettük. Mindenkit meglepett az iparűzési adóbevétel alakulása – mondta Balogh Béla alpolgármester.

Dr. Szabó Tamás azt kérte, hogy a városvezetés legyen már egy kicsit bátrabb a bevételi összeg megtervezésénél.

Dr. Gedei József alpolgármester lemondása okán az SZMSZ-t is változtatnia kellett a testületnek. Ennek kapcsán Nagy András afelől érdeklődött, hogy az alpolgármesternek volt-e munkaköri leírása. Budai Lóránt polgármester írásban, 30 napon belüli választ ígért a képviselőnek. Az előterjesztést 13 igen és 1 nem szavazattal fogadták le.

Ezt követően egyhangúlag szavazták meg a muzeális intézményi, nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásáról szóló előterjesztést.

Amint az várható volt, a Fidesz frakció nem hagyta szó nélkül a polgármester, majd az alpolgármester illetményéről, valamint költségtérítésről szóló előterjesztéseket. Igaz, mindkét esetben Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző felhívta a testület tagjainak figyelmét, hogy magasabb szintű jogszabály rendezi mind az illetményt, mind a költségtérítést, azaz a képviselőknek nincs mérlegelési lehetősége, el kell fogadniuk azt. Dr. Szabó Tamás mindkét esetben kérte, hogy hangozzék el a pontos összeg:

– polgármesteri illetmény: 975 000 Ft

– polgármesteri költségtérítés: 146 250 Ft

– alpolgármesteri illetmény: 438 750 Ft

– alpolgármesteri költségtérítés: 65 913 Ft

Az előző polgármester ezt követően kijelentette, hogy támogatja Jászberény polgármesterének béremelését, de nem támogatja Budai Lóránt béremelését.

A testület a polgármester esetében 6 igen, 2 nem és 6 tartózkodással, az alpolgármester esetében 5 igen, 3 nem és 6 tartózkodással nem fogadta el az előterjesztéseket. Ez pedig azt is jelenti, hogy a testület döntésével szemben a jegyzőnek a megyei kormányhivatalhoz kell fordulnia.

A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés kapcsán dr. Szabó Tamás megjegyezte, a város polgárainak joga van pihent polgármesterhez, azaz a város elsőszámú vezetője használja ki a rendelkezésére álló pihenő időt.

Tamás Zoltán pedig nemcsak nyaralásra, hanem síelésre is elküldené a polgármestert, derült ki hozzászólásából.

–  Vegye ki március 31-ig az elmúlt évről megmaradt szabadságát is. Addig nem fogadjuk el ezt az előterjesztést amíg nem így lesz. Minél kevesebbet lesz a hivatalban, annál kevesebb kárt okoz. Gondolják át a következő testületi ülésig – mondta a Fidesz  frakció vezetője.

Az előterjesztést végül nem fogadták el, mert a 7 igen szavazat mellett 3 nem és 4 tartózkodást rögzítethettek.

Az ülés utolsó napirendi pontjában külföldi személy ingatlanszerzéséről döntöttek, s azt 12 igennel, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

Az interpellációkra, felvilágosítás kérésére és napirenden kívüli felszólalásra rendelkezésre álló fél órából alig pár percet használtak fel az ülés végén, s ennek során igazán említésre méltó esemény már nem történt.

Vélemény, hozzászólás?