Új helyre költözött a Pedagógiai Szakszolgálat városunkban

Amikor az oktatásról, nevelésről beszélünk, talán méltatlanul kevés szó esik azokról, akik a különböző nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésén dolgoznak. Logopédusok, gyógypedagógusok, pszichológusok és egyéb szakemberek sokasága dolgozik azért, hogy a felmerülő problémákat csökkentsék, megszüntessék. A Jászberényi Járásban, Jászberényben, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében folyik ez a munka. Mégpedig nem is akárhogyan, hiszen 2021-ben „Az év legeredményesebb tagintézménye” címet is elnyerték. Az intézmény vezetőjével, Bartusné Major Ágnessel készült interjúban szó lesz a szakszolgálat történetéről, munkájáról és új központjáról is.

– A Pedagógiai Szakszolgálat „őse” a Nevelési Tanácsadó volt városunkban. Mióta áll Jászberényen a szülők, intézmények segítségére ez az intézmény?

– A jászberényi Nevelési Tanácsadó 1986-ban alakult, melyet a városi tanács hozott létre a Pelyhesparton, a városi bölcsődében.  Egy főállású és néhány megbízásos kollégával kezdődött ott a munka. Amikor a város lakossága már megismerte a szolgáltatást, egyre nagyobb lett az igény iránta. Egy idő után a vidéki települések érdeklődését is felkeltette a nevelési tanácsadó tevékenysége, s az önkormányzatok feladatellátási megállapodást kötöttek az intézménnyel, így már a vidéki gyerekeket is tudták fogadni. Mivel az igény egyre nagyobb volt, így a nevelési tanácsadó gyorsan kinőtte az első helyét, és egyre több szakemberre is szükség volt, ekkor költözött a Nagytemplom 1. szám alatti épületbe. Ez az épület eredetileg nem ilyen célra épült, de akkor mindenképpen előre lépésnek számított. Amikor ide költöztek, 1995-ben, már 4 főállású és több megbízásos szakemberrel látták el a feladatot. Már ennek is 26 éve, s mivel azóta a feladatellátás tovább bővült, illetve a szakalkalmazotti létszám is nőtt – jelenleg 14-en vagyunk -, így kinőttük a Nagytemplom utcai épületet is.

– Ha Jászberényben a Nevelési Tanácsadóról esik szó, akkor egy név mindenképpen „beugrik” a beszélgetőpartnerek számára. Hagyó Lászlóra gondolok.

– A megalakuláskor Takács Lászlónét kérték fel az intézmény vezetésére. Amikor a Nagytemplom utcai épületbe költözött a Nevelési Tanácsadó, Hagyó László vette át az intézmény vezetését és sokáig az ő irányítása mellett folyt itt a munka. Őt követte Szántainé Baráth Anita. A törvényi változások fenntartó váltást is eredményeztek. 2007-ben megalakultak a kistérségi társulások, az addig önkormányzati fenntartásból a Nevelési Tanácsadó a Jászsági Többcélú Társuláshoz került, s megváltozott a neve is, Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálattá alakult. Majd 2013-ban az újabb jogszabályi változások után teljesen átalakult az intézményrendszer, a pedagógiai szakszolgálatok, szakértői bizottságok, a beszédjavító intézetek megyénként egy pedagógiai szakszolgálatba tömörültek. A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény fenntartója és működtetője jelenleg a Szolnoki Tankerületi Központ, a szakmai irányító pedig a megyei székhelyű Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Ez egy érdekes helyzet, hiszen mi Jászberényt és a Jászberényi Járás településeit látjuk el, ugyanakkor Szolnokhoz tartozunk. Talán ezért sem esik túl sok szó rólunk, akár a helyi pedagógus napokon sem.

– Most viszont az érdeklődés középpontjába kerületek azzal, hogy új helyre költöztek?

– Mint említette, az idők során a Nagytemplom utcai épületet is kinőttük. Igaz, hogy ott is történtek korszerűsítések – központi fűtés, parkettázás -, ám például az emeletre vezető lépcsővel sok mindent nem lehetett kezdeni. Menet közben pedig a feladataink is növekedtek, hiszen 2013-tól már korai fejlesztést is végzünk. A 0-3 éves korú kisgyermekek fejlesztését nagyrészt szőnyegen kell végezni, s erre egy dohos, vizes épület már közel sem volt a legjobb hely. A pszichés tevékenységünk is kibővült a pszichodrámával, aminek eredményeként sokkal több problémás gyereket tudtunk ellátni. Erre sem volt igazán alkalmas az az épület. Voltak olyan mozgásfejlesztő terápiás eszközeink, amiket nem tudtunk ott felszerelni, s ez a még jobb ellátást hátráltatta. Amikor 2016-ban 30 éves lett az intézményünk, akkor ennek keretében szerveztünk egy érzékenyítő konferenciát. Ennek az is volt az üzenete, hogy itt vagyunk, de segítséget várunk. Az akkori városvezetés megígérte, hogy keresnek nekünk új helyet, a tankerülettől pedig ígéretet kaptunk, hogy ezt felújítják és berendezik számunkra. Úgy tűnt, hogy rövid időn belül költözünk is egy közeli épületbe. Az idő telt, s közben volt egy választás és új vezetés került a város élére. Ők azt az épületet a civil szervezeteknek adták, s így nekünk ismét új helyet kellett keresni. A tankerület vezetője felvette a kapcsolatot a polgármester úrral, s amikor januárban a tanoda a Faiskola útról elköltözött, akkor jött a lehetőség, hogy mi kerüljünk a helyükre. Amikor Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató úrral bejártuk az épületet, akkor megállapítottuk, hogy felújítás után ez a hely sokkal alkalmasabb lesz munkánk végzésére, mint a korábbi. Mintegy 3,5 milliós beruházás eredményeként újult meg az épület, melyet a Szolnoki Tankerületi Központ finanszírozott. Kicsit tartottunk attól, hogy a városközponttól távolabb kerültünk, s a Faiskola utcának sincs túl jó híre, de szerencsére ebből adódóan semmi hátrányt nem tapasztaltunk. Talán azzal, hogy mi költöztünk ide, a terület megítélése is javul.

– Említette, s valóban így van, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat munkája nem igazán került az érdeklődés középpontjába korábban sem. Milyen szolgáltatásokkal állnak a szülők segítségére?

– Munkánk népszerűsítése, hatékonyabbá tétele érdekében szervezünk műhelyfoglalkozásokat szülők, pedagógusok, védőnők részére, Pedagógiai Szakszolgálatok Hete keretében nyílt foglalkozásokat tartunk, melyen az érdeklődők megismerhetik a gyermekekkel történő foglakozásokat. A Pedagógiai Szakszolgálatok tulajdonképpen a köznevelési intézmények munkáját segítik. Minden járásban működnie kell szakszolgálatnak, a szakszolgálati feladatok közül vannak járási és megyei szintűek. Ellátjuk a korai fejlesztést és gondozást, szakértői bizottsági tevékenységet, logopédia ellátás és nevelési tanácsadás is folyik. A nevelési tanácsadáson belül végzünk pszichés gondozást és képesség fejlesztést. A gyógytestnevelés, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása is járási szinten valósul meg. Pályaválasztási tanácsadás igénnyel a megyéhez lehet fordulni. Nagyon jó lenne, ha végezhetnénk óvoda és iskola pszichológiai koordinációt, de a járásban egy óvodapszichológus dolgozik félállásban, a jászberényi óvodákban.

– Iskola irányítja ide a gyermekeket vagy a szülők hozzák őket?

– A szülő is kérheti a szolgáltatásokat, illetve a köznevelési intézmények, gyermekorvosok, védőnők, a családsegítő, gyámügy is irányíthatnak hozzánk különböző problémával küzdő gyerekeket, de minden esetben szükséges a szülő beleegyezése, mert ez jogszabályi előírás és az együttműködésük is elengedhetetlen.

– Melyik az a terület, ahol a legtöbb gyermekkel foglalkoznak?

– A logopédia. Itt is nagyon fontos lenne a szülők együttműködése, hiszen heti egy foglalkozás alkalmával tulajdonképpen útmutatást adunk ahhoz, hogy mi kellene a javulás eléréséhez. Ahhoz pedig, hogy előre lépjünk, elengedhetetlen a napi 5-10 perces otthoni gyakorlás. Az együttműködésben van még hova fejlődnünk nekünk és a szülőknek is. Talán mondhatom, hogy jászberényi viszonylatban jobb a helyzet. A vidéki településeken viszont egy kicsit el vannak kényelmesedve a szülők. Sokan azt gondolják, hogy a foglalkozásokon való részvétellel, melyet a gyermek óvodájában biztosítunk, megoldódik a probléma. Nem csak a pöszeség tartozik szigorúan a logopédia körébe. Az új szűrőeljárásnak köszönhetően a nyelvi rendszer kiépülésében, valamint az olvasás és íráskészültség terén jelentkező elmaradásokat is fel tudjuk térképezni. A logopédia mellett a képességfejlesztésnek is nagy hagyománya van nálunk, amely keretében olyan terápiát alkalmaznak szakembereink, ami segít az olvasási- és írás zavarok kialakulásának megelőzésében.

– Mennyire sikerült belakni az új épületet?

– Kérdéses volt, hogy szeptemberben itt tudjuk-e kezdeni az új tanévet. Szerencsére a Szolnoki Tankerületi Központnak, Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató úrnak és munkatársainak köszönhetően, – akik minden segítséget megadtak ehhez – a munka gördülékenyen folyt, s így szeptember 13-ától már az új épületben végezhetjük a munkánkat. A felújítás szakszerűen, időben befejeződött, s itt sokkal jobb feltételek között dolgozhatunk.  Köszönettel tartozunk a Jászberény Városi Önkormányzatnak, Budai Lóránt polgármester úrnak is azért, hogy ezt az épületet rendelkezésünkre bocsátotta, valamint azokat az ingóságokat, amik itt voltak, itt is hagyták nekünk. Így kaptunk egy nagy hűtőt, lett mosógépünk, s a bútorok is kellettek ahhoz, hogy jól be tudjunk rendezkedni.

A beszélgetést követően minderről meg is győződhettem, hiszen Bartusné Major Ágnessel bejárhattam az épületet. A felújításnak köszönhetően kívül-belül megújult minden, s az egyes foglalkoztatókat is sikerült nagyon szépen berendezniük. Nem kérdés, hogy a tankerület és az önkormányzat jóvoltából immár olyan helyen és olyan körülmények között végezhetik munkájukat, ahol ehhez a feltételek a korábbiaknál sokkal jobbak.

 

 

Vélemény, hozzászólás?