A SZABADSÁG NAPJA – 1956. október 23. Emlékezés az ’56-osforradalom és szabadságharc hőseire.

A Szabadság Napján, Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, a hősökről, az áldozatokról és a mártírokról emlékeztek meg városunkban is.

A Ferences templomban, a forradalom áldozatainak lelki üdvéért mondott szentmisével kezdődött a megemlékezés.

A Ferencesek terén, az 1956-os emlékműnél tartották, az idei esztendőben, a városi ünnepséget, melyen a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola diákjainak műsorát láthatták az egybegyűltek, Szőrös Zoltán tanár úr rendezésében. Az emlékmű talapzatára koszorúkat helyezett el a városvezetés, az állami szervek, az oktatási és kulturális intézmények, a civil szervezetek, a pártok és egyéb közösségek képviselői.

A Városháza falán található az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi eseményének emléket állító tábláknál szintén elhelyezésre kerültek az emlékezés koszorúi.

A Fehértói temetőben, az ’56-os események jászberényi hőseinek, áldozatainak emléket állító kopjafáknál, az egyházak képviseletében Nagytiszteletű Mező István református lelkész és Resch Tamás katolikus káplán mondott emlékező szavakat. Az eseményen ünnepi beszéd hangzott el Murányi Levente, az ’56-os Pesti Srácok Intézet vezetője, egykori Corvin-közi harcos előadásában.  Személyesen megélt történelmi pillanatokat idézet fel, szenvedélyesen kiállva a forradalom és szabadságharc eszméi mellett.

Az emlékező ünnep zárásaként, Terplános diákok virágokat kötöttek a kopjafákra és a résztvevő szervezetek tagjai koszorúikkal tisztelegtek az emlékhelyen.

1956. október 23-án forradalom tört ki a fővárosban, amely napokon belül átterjedt egész országra. A tüntetők, a sztrájkba lépők, a fegyveres felkelők, a forradalmi szervezetek vezetői, a szimpatizáló tömegek, demokratikus szabadságjogokat és nemzeti függetlenséget követeltek. Európa első antitotalitárius forradalma mindössze két hétig, az utóvédharcokkal együtt másfél hónapig tartott. Közvetlenül és közvetve azonban évtizedekig hatott mindarra, ami hazánkban történt, egészen az 1989 – 90-es rendszerváltásig. A forradalom eszméi és tapasztalatai befolyásolták az egész magyar társadalom életét, gondolkodását.

 

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?