Átalakításra vár a közösségi közlekedés Jászberényben

A számok makacs dolgot. Lehet azokat jobbról-balról, alulról-felülről nézegetni, vizsgálgatni, ám alapvetően jelezhetik a változtatás szükségességét. Hogy a jászberényi közösségi közlekedéssel is kell valamit kezdeni, mert az önkormányzat költségei jelentősen nőttek, míg az utazók száma drasztikusan csökkent az elmúlt években.

A számokból kiindulva rövid időn belül jelentős változtatásokra van szükség a jászberényi közösségi közlekedésben, hogy az ár-értékarány valahogy visszaálljon. Amíg ugyanis 2016-ban átlagosan 208 forintba került egy utas utaztatása, addig 2020-ban már 1429 forintba, azaz közel hétszer annyiba. A tisztánlátás érdekében egy szakembert is megkérdeztünk, hogy vajon ő hogyan látja a berényi helyzetet. Jászberény önkormányzata a Volánbusz Zrt.-vel áll kapcsolatban, a Volánbusz biztosítja a helyközi járatokat a városban. A cég forgalmi és kereskedelmi főigazgatóját, Kameniczky Ákost kerestük meg kérdéseinkkel.

– Tudomása szerint más, Jászberényhez hasonló méretű településen is hasonló a helyzet mint nálunk, azaz jelentős a költségnövekedés és nagymérvű az utazók számának csökkenése? Ön szerint mi okozta a 2016-2018, majd a 2018-2020 közötti drasztikus utasszám csökkenést? Lehet ebben szerepe annak is, hogy 2018-ban jelentős kerékpárút fejlesztés történt városunkban?

– Az utasszám csökkenés számos okra vezethető vissza, valóban országosan jellemző tendencia. Egyes városok lakosságszám-csökkenése, az egyéni közlekedés térnyerése az utasforgalom csökkenését okozzák. A koronavírus-járvány következményeként a 2021. január-május közötti időszak országos utasszámai a 2019-es év azonos időszakához képest 46%-kal, a 2020-as évhez  viszonyítva 20%-kal estek vissza. A jászberényi utasszámcsökkenéshez az is hozzájárul, hogy a városban van olyan munkáltató, amelyik saját autóbuszával szállítja dolgozóit. Társaságunk folyamatos és igen jelentős szolgáltatásfejlesztésével pont ezt a tendenciát kívánja megfordítani: megújuló járműállományunk, valamint a MÁV–Volán-csoport közös stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása olyan minőségi javulást eredményez a közösségi közlekedésben, amely valós alternatívája tud lenni az autós közlekedésnek. A helyi közlekedésben mutatkozó finanszírozási igénynövekedést a magasabb költségszint, illetve az utasszámmal összefüggő menetdíjbevétel csökkenése eredményezi.

– A Volán járatszervezése mennyire igazodik például az időszakosan nagyobb igénybevételhez? Gondolok itt arra, hogy nyáron, tavasszal többen közlekednek kerékpáron, mint ősszel és télen.

– Valamennyi városban van hétközi (munkanap/tanítási nap), szombati és vasárnapi menetrend, megkülönböztetve a csúcsidőszaki és a napközi menetrendi indítási időközöket is. A jelenleg hatályos menetrend a jászberényi önkormányzat igénye szerinti formában lépett érvénybe. A Volánbusz az időszakosan eltérő igénybevételhez igazodva, a város helyi közlekedését segítve állított be midibuszokat is.

 – A jászberényi közösségi közlekedést lebonyolító buszok mennyire környezetszennyezők, szükséges-e esetleg a buszpark frissítése? Ez hogyan hatna a költségekre, melyek az önkormányzatot terhelik?

– Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a járműpark megújítására, műszaki színvonalának fejlesztésére és a környezetbarát technológiák alkalmazására. A MÁV–Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében eddig 1070 új és újszerű autóbusz állt forgalomba. A közlekedési vállalat 2021-ben 1665 busz beszerzésére indít közbeszerzési eljárást, amelyekből – sikeresség esetén – várhatóan közel 700 meg is érkezik az év végéig. A többi autóbusz 2022-ben áll majd az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújul. A Volánbusz 100 darab új zöldautóbusz beszerzésére is támogatást kapott, a pályázatok sikerének köszönhetően az elektromos járművek 2022 első negyedévétől állnak forgalomba. A járműállomány fejlesztésének költségei a helyi közszolgáltatásban természetesen a megrendelő önkormányzatot terhelik, ezért járműbeszerzési stratégiánkat a helyi közlekedésben a közszolgáltatási szerződések előírásait és az önkormányzatok költségviselési korlátait figyelembe véve határozzuk meg. Részmegoldásként felmerülhet a helyi-helyközi járatok városon belüli integrációja, illetve a 25 ezer főt meghaladó lakosságszámú városok pályázati lehetősége az elektromos járművek beszerzésében.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy egy Jászberény nagyságú település végül úgy dönt, hogy gazdasági okok miatt nem finanszírozza tovább az önálló helyi járatokat?

– A személyszállítási törvény szerint Budapest kivételével az önkormányzatok saját hatáskörben döntenek a helyi személyszállítási közszolgáltatás üzemeltetéséről, azaz a főváros kivételével a helyi közlekedés biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat. Az önkormányzat a helyi személyszállítási közszolgáltatás fenntartásáról az utazási igények és a település pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével tud dönteni.

– Ismerve a jászberényi helyzetet, Ön mit javasolna az önkormányzatnak? Racionalizálni kell, esetleg helyközivel integrálni kell. kórház és vasút között járjon. Jóidőben hétvégén az állatkert, strand, uszoda.

– A Volánbusz a magasabb színvonalú munkavégzés, a szolgáltatásbővítési és -racionalizálási lehetőségek felkutatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő észrevételeket, bejelentéseket, menetrend-módosítási igényeket. A megvalósítható változtatási igényeket (azok költségvonzatával együtt) társaságunk – tájékoztatásra és döntésre – továbbítja az önkormányzatnak. Álláspontunk és tapasztalataink szerint, ha az utazási igény – és így az utasszám – nagyon lecsökken, érdemes megfontolni a helyi menetrend újragondolását.

Vélemény, hozzászólás?