május 9. – Európa-nap (az Európai Unió napja)

Az Európa-nap az európai béke és egység ünnepe. Ez alkalomból, Dr. Gedei József alpolgármester, közösségi oldalán megosztott és szerkesztőségünkhöz is eljuttatott írását közöljük.

MA VAN AZ EURÓPAI UNIÓ SZÜLETÉSNAPJA

Az a születésnap, amely különleges jelentőségű nekünk, európai magyaroknak, Európa népeinek és személy szerint nekem.

Sokan ’bábáskodtak’ Európa születésén.

Közülük kimagasló ’szülőatya’ volt Robert Schuman. Jean Monnet-val közösen dolgozták ki a híres Schuman-tervet, amelyet 1950. május 9-én tártak a nyilvánosság elé. Ezt a napot tartjuk ma az Európai Unió születésnapjának. A szülőatyák célja az volt, hogy a második világháborús borzalom, a sok szenvedés és pusztítás után egy békés, egységes és virágzó Európát hozzanak létre.

Magyarország ezer éves álma valósult meg 2004. május 01-jén, amikor teljes jogú tagként csatlakozhattunk az EU-hoz. Jól emlékszem erre az időszakra. Országgyűlési képviselőként tapasztalhattam meg, hogy a teljes magyar politikai élet, valamennyi párt az euroatlanti integráció mellett van. Egyértelműen és teljes meggyőződéssel vallottuk, hogy hazánk egy olyan érték- és gazdasági közösség tagja lehet, amely minden magyar polgár jó életét és szabadságát szolgálja.

Ma, Európában a magyar polgárok azok között az európai polgárok között vannak, akik a leginkább támogatják az EU-t és annak megerősítését. Nem úgy azok a populista politikusok, akik csak hasznot és támogatást remélnek ettől, miközben értékeit elutasítják és a keleti diktatúrák EU-t bomlasztó akcióit segítik.

Jól emlékszem a csatlakozási tárgyalásokra! Az európai uniós csatlakozási szerződés 2003. április 16-án történő aláírására. Jól emlékszem a parlamenti delegációkra, amelyek körbejárták az EU tagjait és bebocsátást kértek Európa népeitől, ígérve a közös politika támogatását. A mi delegációnk Rómában járt. Az olasz népnek ígértük meg, hogy konstruktív támaszai leszünk az EU-nak. Emlékszem Deutsch Tamás delegációvezetőnek az európai értékeket méltató szavaira, és hallom most az ezzel szemben állóakat.

Nekem, nekünk DK-soknak ez a születésnap továbbra is különleges. Mi, most is hisszük az Európai Egyesült Államok eszményét. Mi, egy erős Európát szeretnénk, amelyben ott vagyunk mi, magyarok is. Egy olyan Európai Egyesült Államokat, amelyben nincsenek másodrendű polgárok, és az európai munkáért európai fizetés és európai nyugdíj jár. Egy olyan Európai Egyesült Államokat akarunk, amelyben a mi iskoláink és a mi kórházaink sem rosszabbak, mint más európai nemzeteké. Mert megérdemeljük a versenyképes tudást és a gyógyulást mi, magyarok is. Egy olyan Európát, amelyben mi is teljes jogú európai polgárok lehetünk. Ezt az Európát nevezzük mi Európai Egyesült Államoknak, ezért pedig Dobrev Klára vezetésével mindent meg is teszünk. A mi jövőnk az európai Magyarország.

Nekem hivatásom az Európa jog. Ebből szereztem másoddiplomát és mesterfokozatot. Tudom, hogy az EU sem tökéletes. Van rajta mit javítani. De teljesen biztos vagyok abban, hogy az EU sokkal több szabadságot és lehetőséget biztosít gyermekeinknek, mint bármely más közösség, vezesse azt Kína, vagy akár Oroszország. Aki ebben kételkedik az vak, vagy csak a saját hasznát, politikai túlélését szolgálja. Látni és tudni kell, hogy a magyar fiatalok nem kelet irányába áramlanak, hanem százezrével az európai centrum államokba. Nekem, nekünk, DK-soknak az a fő célunk, hogy Magyarországon teremtsük meg azt, amiért a magyar fiatalok Németországba, Franciaországba, Hollandiába és más, jobb életfeltételeket több szabadságot nyújtó országokba mennek. Ezzel a politikával szolgálhatjuk igazán hazánkat és tarthatjuk meg országunkat a maga szabadságában!

Dr. Gedei József

 

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?