Lehetőségekhez mérten megvalósult vállalások – I.

A járványhelyzet rendkívüli működésre késztette az önkormányzatot, a bizottságok munkája szinte lehetetlenné vált. Ennek ellenére az elnökök és tanácsnokok nem tétlenkedtek az elmúlt egy évben. A hatáskörükhöz tartozó feladatok a megváltozott körülmények mellett, ha korlátozott számban és a pandémia rugalmasságához mérten is, megvalósultak. A járvány tükrében az elmúlt egy év eseményeiről és az újranyitást követően megvalósítható tervekről kérdeztük az önkormányzat szereplőit.

Balog Donát, Ifjúságért és sportért felelős tanácsnok:

Sokkal aktívabb és mozgalmasabb évet szerettem volna látni, de sajnos a pandémia ezen a területen is mindent felülírt. Egy-két kivételt leszámítva elmaradtak a programok, és teljesen leszűkültek a lehetőségeink. Ami mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy az a néhány esemény, amit lehetőség volt megszervezni (pl.:FIFA bajnokság, Hamburgerezés) azok jól sikerültek és sok fiatalt elértünk és megmozdítottunk.

Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy szépen bővülnek a szórakozási lehetőségek a városban (LHL feszt, Jászság Rock rendezvények) és ezek jól megférnek a már megszokott programok mellett, mint a Yoko Retro Disco, vagy a Jász kolbásztöltő fesztivál. Ezek az önkormányzattól teljesen független rendezvények, mi csak örülhetünk, hogy vannak és megállnak a saját lábukon.

A „városi sport” is nehéz éven van túl. A sportegyesületek minimális támogatást kaptak a várostól és ez az idei évben tovább csökkent. Mindenki megérti, hogy 2021-ben a költségvetésünk adta lehetőségek is megváltoztak, de szomorú látni, hogy az idei évben nem látszik, hogy fontos a fiatalokat, vagyis az utánpótlás korosztályt foglalkoztató klubok támogatása. Jelenleg ott tartunk, hogy például a JRK idén több millió forintot fog fizetni a városnak, hogy a több, mint 200 fiatalt tudják edzeni. Nem profi sportolókról beszélünk, hanem jászberényi, jászsági gyerekekről.

Ameddig ez a rendkívüli helyzet fennáll, addig a tanácsnoki feladatkörömmel kapcsolatos vállalásokat tenni felelősségteljesen nagyon nehéz. Viszont ahogy az élet más területén sem hiszek abban, hogy a folyamatos panaszkodás és a kifogások keresése előre mutató lehet, így itt sem hiszem, hogy ez lenne a helyes megközelítés. A háttérmunkák elvégzése talán a legfontosabb feladatunk jelenleg, hogy ha az életünk elindul a normális és megszokott irányba, akkor kész terveink legyenek, és rögtön el tudjunk indulni az úton.

Addig is meg kell tanulnunk együtt élni a helyzetünkkel és bízzunk benne, hogy minél hamarabb vége lesz. Vigyázzunk egymásra!

 

Bethlendy Béla, Humán, jogi és közrendi bizottsági elnök:

Bizottságunk a tavalyi év folyamán hét nyílt ülést tudott tartani, melyből öt ülés időpontja volt munkaterv szerinti, melyeket zárt ülés is követett. Összesen 144 határozatot hozott bizottságunk, melyből 32 zárt ülésen hozott, 112 határozat pedig nyílt ülése hozott döntést foglalt magába. A személyiségi jogok védelmének biztosítása érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett, zárt ülés keretében a bizottság elsődlegesen bérlakással, szociális ösztöndíjak elbírálásával összefüggő döntéseket hozott, valamint önkormányzati kitüntetések adományozásával összefüggő képviselő-testületi előterjesztéseket véleményezett.

2020 márciusi rendes nyílt ülésén a bizottság a sport- és civil szervezetek részére kiírt pályázatok elfogadása mellett egyéni támogatási kérelmekről is döntött, azonban az egy héttel később bevezetett veszélyhelyzet és a járvány megelőzése érdekében hozott korlátozó intézkedések felülírták a bizottság döntéseit. A rendezvénytartási tilalom, majd később a gyülekezésre irányuló korlátozás a tervezett rendezvények megtartási lehetőségét felülírták, melynek folyamodványaként a pályázatok felfüggesztésre kerültek, a megítélt egyedi támogatások felhasználása nem tudott megvalósulni a sportrendezvények elmaradása okán.

A korlátozások ideiglenes feloldásával nyáron ismételten tudott ülésezni a bizottság és az érvényben lévő szabályoknak megfelelően sor került a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári napközis táborának szervezésére kiírt pályázatra, melynek elbírálásáról július 2-án döntött bizottságunk. Ennek eredményeként öt szervezet 92 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatásához kapott támogatást.

A bizottság két nagyobb lélegzetvételű beszámoló és azzal összefüggésben két 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó koncepció kidolgozásában vett szervesen részt tavaly. Az egyik a Közbiztonsági- és Bűnmegelőzési Feladatterv, a másik a Sportkoncepció. Az utóbbi vonatkozásában a bizottság két alkalommal, 2020. február 17-én, valamint október 6-án tartott sportfórumot a koncepció kidolgozásának irányvonalai meghatározása, valamint annak alapelveinek érintettek körében történő társadalmasítása érdekében.

A bizottság által hagyományos rendezvények közül tavaly csak a február 14-én megrendezett 2019. évben kimagasló sporteredményt elért jászberényi diákok és felkészítőik ünnepélyes köszöntésére került sor, melyen 22 sportág 221 eredményes versenyzőjét, és 34 felkészítő testnevelő tanárt/ edzőt részesített az önkormányzat elismerő oklevélben, melyhez jelképes ajándékcsomagokat is átadtunk.

Az idősek és gyermekek karácsonyi ünnepségének megtartására nem volt lehetséges a járvány megelőzésével összefüggően. Az ünnepkörhöz kapcsolódóan az önkormányzat és intézményei széles összefogásával a Polgármesteri Hivatal látókörében lévő, elsődlegesen egyedül élő, rászoruló 450 idős személy, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezési utalványban részesültek.

Reményeim szerint a járványhelyzet enyhülésével és a korlátozó intézkedések csökkentésével 2021. évben Bizottságunk aktívabb tevékenységvégzésének lehetősége is megnyílik.

 

Bobák Zsolt, Városüzemeltetési és tulajdonosi bizottsági elnök:

Sajnos a bizottsághoz rendelt feladatkörökre jóval kevesebb anyagi forrást állt rendelkezésre a települést érintő kormányzati elvonások miatt és így csak a valóban legszükségesebb feladatokra jutott pénz. A nehézségek ellenére és a lehetőségekhez mérten foglalkoztunk a lakossági panaszokkal és találtunk megoldásokat ezekre. Ebben nagy segítségünkre voltak a J.V.V. Nonprofit Zrt. és a hivatal szakemberei, akikkel jó szakmai kapcsolatot építettünk ki. Bizottságunk aktívan közreműködött az önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében. Foglalkoztunk a lakosság komfortérzetét érintő feladatokkal, többek között a közvilágítással, utak, járdák állapotával, tisztaságával, különféle közterületi problémákkal, városi parkfelületek, zöldterületek, játszóterek létesítésével, gondozásával. Jó kapcsolatban vagyunk a közmunkaprogramban résztvevőkkel, akik nagy segítséget jelentenek a város tisztaságának megóvásában. A 2020-as sikeres tavaszi és őszi fásítás miatt kiürült csemetekertbe 3 millió forint értékben vásárolt az önkormányzat fákat, amelyek idén kerülnek kihelyezésre a város közterületeire. Az év elején a J.V.V. Nonprofit Zrt. segítségével felmértük az önkormányzat tulajdonába lévő szociális bérlakások állapotát és javaslattal éltünk a további állagmegóvásra. Év közben a bizottságunktól elkerültek a tulajdonosi feladatkörök a testület fideszes többségének döntése alapján.
A Fidesz frakció mondvacsinált okokra hivatkozva megszavazta a leváltásomat és megszüntette a több mint hatéves bizottsági tagságomat. 2021-re így már nem tudok és nem is akarok vállalásokat megfogalmazni. Nagyon örülök, hogy az elmúlt évek során részese voltam a Városüzemeltetési bizottság munkájának és segíteni tudtam a város lakosságának. Természetesen továbbra is felajánlom mindenki számára a segítségemet, keressenek ezután is bizalommal.

 

Bozsik Ferenc, Környezetvédelmi tanácsnok:

A környezetvédelem terén is szembe kellett néznünk a forráshiányos helyzettel, ez azonban nem akadályozhatta meg teljesen az egyes előirányzatok előrehaladását. Folytatódott a fúrt kutak kontroll alá vétele, amellyel szabályozni kívánjuk a stratégiai vízkészlet fenntartását, ami csak akkor tekinthető jól kiaknázott forrásnak, ha önmérsékletet tanúsítva használjuk. Állandó feladat az illegális szennyvíz- és csapadékvíz-bekötések feltárása, szerencsére ezek zöme nem súlyos természetkárosító hatása, inkább csak az épített rendszer túlterhelése miatt volt veszélyes.

Üdvözlendő fejlemény, hogy városunkban megjelent az igény, és vele a lehetőség is a csomagolásmentes vásárlásra, ennek szélesítése és propagálása az idei év egyik célkitűzése. Emellett a már megvásárolt csomagolási hulladékok szelektíven gyűjtött aránya is nő, ami egyrészről a gyűjtőszigetek rendszeres telítődése, másrészt a begyűjtési napokon az utcákon látható sárga zsákok mennyisége is mutat. Sajnos a fent említett szelektív gyűjtőszigeteknél tapasztalható fegyelmezetlen magatartás még mindig sok bosszúságot okoz a környéken lakóknak, kérek tehát mindenkit, hogy a telítettség bejelentésével, illetve telítettség esetén a hulladék továbbvitelével segítse azt, hogy a szigetek környezete is élhető legyen. A JVV Nonprofit Zrt. a hulladékudvarban várja szinte az összes hulladékfrakciót, amelyet befizetett hulladékszállításos számla esetén térítésmentesen vesznek át, illetve a hulladékszállításba be nem kapcsolt (pl külterületi) címmel rendelkezők esetében alanyi jogon jár az ingyenesség. Utóbbi az illegális hulladéklerakás problémájának enyhítésére szolgálna, amely jelen pillanatban az egyik, ha nem a legnagyobb probléma a jászberényi környezetvédelemben.

A város élhetővé tételének egy fontos pontjaként jelöltük meg, és igen sokat foglalkoztunk is a belvárosi utak tehermentesítésével. Ennek két sarokpontja az elkerülő gyűrű bezárása, ami folyamatban van, illetve a belvárosiba irányuló autós célforgalom (ügyintézés, vásárlás) lehetőség szerinti csökkentése, alternatív megoldások köztudatba építése. Ennek egyik eleme a közösségi közlekedés megújítása, a másik a belvárosi parkolási helyzet javítása.

Fontos igény még az önkormányzati intézmények zöldebbé tétele, kezdve a megújuló energiaforrások alkalmazásától egészen a papírmentes ügyintézésig. Ezek (akár pályázati) lehetőségeit kutatjuk.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?