Valós lehetőségek költségvetése

A 2021. évi költségvetés előkészítése és elfogadása rendhagyóan történt. A lehetőségek szerint igyekeztünk a legtöbb véleményt bekérni, a legtöbb szereplővel megismertetni a költségvetést.

A korlátozott lehetőségek mellett alkalmat és lehetőséget biztosítottunk mindenki számára a véleményének megfogalmazására, módosító javaslatok benyújtására. Ezt vártuk valamennyi képviselő-társunktól is. Aki akart vagy szándékában állt, lehetőséget kapott a véleményének érvényesítésére. A költségvetés előkészítési folyamata semmiben nem tért el a korábbi évek gyakorlatától.

A költségvetés készítésénél elsődleges szempont volt a város működőképességének biztosítása, a kötelező feladatokhoz szükséges források biztosítása. A nem kötelező feladatokhoz annyi forrást lehet biztosítani, ami ezeken felül marad. Két év alatt 1200 millió Ft-tal kevesebb saját bevétellel számolhatunk. A különleges jogrend adta felhatalmazás nem a polgármester személyes akarata, hanem jogszabályi kötelezés. Túlságosan egyszerű, a rész és egész viszonyát nagyon leszűkítő megközelítés és azon keresztül vizsgálni a város egész évi költségvetését. Abból kiragadva egy elemet (pl: képviselői keret), annak megléte vagy hiánya határozza meg az el- illetve el nem fogadás tényét. Természetesen senki nem vitatja (mint, ahogyan más hiányzó előirányzatok esetében sem) annak szükségességét és fontosságát. Ebben a helyzetben lehetett volna olyan, a bevételi forrás növelésére illetve a kiadási oldalon szereplő bármely előirányzat csökkentésére vonatkozó módosítási javaslattal élni, amely a kérdéses előirányzat költségvetésbe történő beépítését biztosította volna. Ilyen javaslat nem érkezett!

Az elkészült költségvetés a város érdekeit szolgálja. Megközelíthetjük ezt a kérdést úgy is, a 2021. évi költségvetés biztosította lehetőségek jelentősen eltérnek a korábbi évek lehetőségeitől, melyről már több esetben tettünk említést. Nem tekinthetünk el attól, hogy a bevételi kereteink jócskán beszűkültek, ezzel szemben az „elvárások” nem ehhez igazodtak. Ebből adódóan jelentősen felerősödött a kötelező és nem kötelező feladatok költségvetésben betöltött szerepének újra gondolása, feladva ezzel esetleg az elmúlt évek (évtized) kizárólag forrás kiosztó rendszerének mechanizmusát. Pontosan azt akarjuk üzenni ezzel a költségvetéssel, hogy a korábbi gyakorlat nem (volt) folytatható. Nem elvenni szeretnénk senkitől, hanem szeretnénk közös gondolkodásra késztetni mindenkit, hogy ebben a környezetben is megtalálja önmagát, a helyét, a szerepét. A város, a városi lét értékeit szeretnénk megtartani, ahol esetleg az sérült, azt visszaállítani. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt sem, hogy több, mint egy év óta teljesem más „ritmusban” éljük az életünket, egy világjárvány közepén.

Ez még nehezebbé teszi bármilyen változás, fejlődés feltétel rendszerének kialakítását, hiszen magunk is korlátozva vagyunk. Elismerjük, hogy a költségvetés összeállításánál az óvatosság elve lebegett a szemünk előtt, de ezt felróni kritikaként, talán nem „sportszerű”. Ez az egyetlen esélyünk a jelenlegi gazdasági (költségvetési) viszonyok között. Az is igaz, hogy ebben nagymértékben segít minket az elmúlt évi gazdálkodásból származó költségvetési maradvány, mely nélkül a 2021.évi költségvetés még az elfogadotthoz képest is szigorúbb lenne.

Ha végig vesszük, hogy miből is áll ez a maradvány, a következő képet kapjuk: A költségvetésbe tervezett több, mint 1,5 milliárd Ft költségvetési maradványból, a fejlesztési költségvetési maradvány több, mint 800 millió Ft. Ez (ek) a projektekhez, célfeladatokhoz kapcsolódó, előre leutalt összegek, melyek a kiadások közé a feladatokhoz kapcsolódóan visszatervezésre kerültek. A további több, mint 700 millió Ft maradványból több, mint 200 millió Ft az előző évről áthúzódó, szerződéssel rendelkező, eldöntött, de még ki nem fizetett feladatok, leutalt állami támogatások előlege, melyek ki- illetve visszafizetése szintén visszatervezésre került a költségvetésbe. A fentieken túl jelentkező több, mint 500 millió Ft az a szabad maradvány, melyet a költségvetés készítésekor egyéb célok megvalósítására felhasználhattunk. Ennek egy része az év közben korrigált adóbevételi előirányzathoz képest ténylegesen teljesített adóbevételek többletéből – 210 millió Ft-, más része az egyéb bevételek-kiadások különbségéből – 290 millió Ft- adódik.

A fenti levezetésből adódóan joggal kérdezheti bárki, hogy mi lett volna, ha az önkormányzat nem rendelkezik több, mint 500 millió Ft, a költségvetésbe szabadon bevonható maradvánnyal? A válasz egyértelmű. Mivel a költségvetési egyensúly biztosítása ekkora költségvetési maradvány bevonása mellett is szükségessé tette ilyen mértékű „elvonás” megtételét, ennél kisebb maradvány esetén nagyobb korrekciókat kellett volna elfogadnunk a költségvetési egyensúly biztosításához. Az is igaz, hogy a maradvány ilyen mértékű alakulása, még minket is meglepett, köszönhetően ez elsősorban a város adófizető polgárainak, vállalkozásainak, akik jobban teljesítettek az előre számítotthoz képest. Nem titok, hogy nagy reményeket fűzünk az önkormányzat számára a későbbiek során megítélendő központi kompenzációhoz, ugyanis annak felosztásával a költségvetésbe most nem, vagy nem megfelelő forrással rendelkező feladatok számára is forrásokat tudunk majd biztosítani, legyen az a fiatalok otthonteremtési- vagy bármely szervezet támogatása, elmaradt, de szükséges fejlesztés stb. megvalósítása. Szerettük volna, ha egyetértés alakul ki a hitelfelvételével kapcsolatban is, amely nem szól többről mint arról, amit már korábban is tervezett az önkormányzat -a jelenlegitől lényegesen magasabb összegben, lényegesen jobb költségvetési kondíciók mellett- olyan, a város biztonságos működést szolgáló, a mindennapi életre jelentős hatással bíró fejlesztések megvalósításáról, mint pl: új kút fúrása, szennyvízproblémák kezelése, csapadék elvezetéskezelése.

Természetesen készek és nyitottak vagyunk az év bármely, hátralévő szakaszában a költségvetést érintő bármilyen kérdésben együtt gondolkodni -legyen az akár a zárszámadás elfogadása is-, amely a város, az itt élők munkáját, életkörülményeit segíti, jobbá teszi. Amennyiben év közben kedvezőbben alakul az adóbevételünk a költségvetésben tervezetthez képest – ezt a szeptemberi adóbefizetést követően látjuk – természetesen együttműködésben dönthetünk arról, hogy mihez tudunk többlet forrásokat biztosítani.

 

Balogh Béla

alpolgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?