85 éves az autonómia apostola, a székely, aki felnéz a Jászokra

Komlóssy József évek óta nemzetközi szervezetekben dolgozik a határon túli magyarok és általában a kisebbségek jogaiért. Munkássága talán ezzel a mondattal fejezhető ki leginkább: ” Azok helyett szólok, akik nem szólhatnak”.  Egész életét a nemzeti kisebbségek – különösen pedig az erdélyi kisebbség – sorsának szenteli, nem véletlenül hívják „az autonómia apostolának”. 

Mondd, mit fogsz tenni az itthon maradottakért? Így kérdezte a ma 85. születésnapját ünneplő Komlóssy Józsefet tanár nagybátyja, amikor 1963-ban, Erdélyben újra találkozott a Svájcból hazalátogató unokaöccsével. Komlóssy József, gyermekként nem önszántából ment el, de a saját elhatározásából ment haza a Ceausescu által uralt Romániába és a kisebbségekért vállalt munkája miatt kapta meg az ’autonómia apostola’ elnevezést. Már életében utcát neveztek el róla.

Célja ma is az egyetemes magyarság érdekeinek szolgálata. Komlóssy József 1989-ben vált igazán híressé, amikor közreműködött abban, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága elmarasztalja Romániát a falurombolás miatt. Meghívták az Európai Népek Föderális Uniójának elnökségébe. Az Európa Tanács (ET) magyar delegációjának szakértőjeként ötletgazdája volt számos Európa Tanács (ET) jelentésnek, közte a moldvai csángókról szólónak. Közbenjárására Kis- és Nagyszelmenc között megnyílt a határ és „eggyé lett a megfelezett székelykapu”. A határnyitás nemcsak azzal a praktikus előnnyel járt, hogy nem kellett a 200 méterre egymástól lakóknak 160 kilométert utazni egy testvéri találkozó okán, de elősegítette a határ menti régiók kisebbségbe sorolt tagjainak együttműködését, a vasfüggönyök felszámolását.

Dr. Gedei József alpolgármester személyes emlékeit és gondolatait olvashatjuk az alábbiakban:

Komlóssy Józseffel 2003-ban ismerkedtem meg, amikor 2003 – 2010 között képviseltem Magyarországot az ET-ben. Ahogyan a Tanács más magyar tagját, Komlóssy József engem is ’keblére ölelt’ és önzetlen támogatásával lettem képes arra, hogy kezdeményezzem a ’vajdasági-attrocitások’ miatt az ET fellépését vagy a ’külhoni állampolgárság’ intézményének létrehozását, a haráron-túli magyarok autonómia ügyének támogatását.

A jászokat nagyra tartja! Egyenrangúnak a székelyekkel, akik hasonlóan hozzánk képesek voltak közösségi jogaikért is kiállni. Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, a jászkun megváltást engedélyező oklevelét az Andreanummal – a II. András király által 1224-ben, a Szászváros és Barót közötti területen lakó erdélyi szászoknak adott kiváltságlevél – egy sorba illőnek tartotta.

Talán ez is oka volt annak, hogy első szóra ’hadba állt’ és vezetője lett 2007-ben, Göncz Kinga külügyminiszter és Németh Zsolt külügyi-bizottsági elnök védnökségével elindított Magyar-magyar konferenciáknak Jászberényben. Nemzetközi kapcsolataival segítette Jászberény testvérvárosi diplomáciáját.

Komlóssy József születésnapja kiváló alkalom arra, hogy elismerjük és megköszönjük a Magyarországért és Jászberényért végzett munkáját és elmerengjünk azon: mit tehetünk mi magunk a saját közösségünk jogainak megtartásáért?

Isten éltesse Komlóssy Józsefet!

 

 

 

 

 

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?