A szolidaritás jegyében

A Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben című projekt keretében szemléletformáló képzésen vehettek részt a térség munkáltatói szeptember 22-én, kedden délután a könyvtár kamaratermében.

Az attitűdformáló tréning célja a térségi munkáltatók körében az esélyegyenlőség iránti érzékenység előmozdítása, a tolerancia és befogadókészség növelése, valamint az esélyegyenlőség eszméjének beillesztése a vállalati-üzleti stratégiába. A megjelenteket Hamar Kata programkoordinátor köszöntötte. Elmondta, a számos szerteágazó területet felölelő projektnek összekötő kulcsa az esélyegyenlőség, amely ennek a mai találkozónak a fő súlypontja. A hátrányos helyzetű célcsoportokat bevonva, cél a foglalkoztatás, majd ebből következően a gazdaság növekedése.

Első előadóként Fazekas László járási esélyegyenlőségi referens kifejtette a hátrányos helyzet fogalmát, az érintettek körét és a megoldási javaslatokat a diszkriminációs probléma megoldására. Az Esélyegyenlőségi mentor hálózat tavaly augusztusban alakult meg a belügyminisztérium égisze alatt. A hálózat programjai képet alkotnak a települési önkormányzat és az ott élő lakosság esélyegyenlőségi kapcsolatáról. Távlati cél, – ahogy már az előzőekben elhangzott, – a gazdaság élénkítése. A program öt fő célcsoportot ölel fel, mint a mélyszegénységben élők és a romák, a nők, a gyerekek, az idősek, valamint a fogyatékkal élők. Ezeknek a legsérülékenyebb csoportoknak nyújt támogatást a program.

A másik oldalról, az önkormányzatok szemszögéből vizsgálva az uniós pályázatokhoz elengedhetetlen a program, illetve a humán erőforrások elérését segíti a projekt. A társadalmi szolidaritás erősítésével ezek a folyamatok egyszerűbbé és gyorsabbá válnak. Napjaink történései, a járvány körül kialakult támogató munka a diszkrimináció háttérbe szorulásával elősegítette a társadalmi szolidaritás épülését. Fazekas László előadása második felében a munkanélküliség okait boncolgatta. A kutatásokból kiderült, hogy sajnos a funkcionális analfabetizmus, a korai gyermekkor támogató családi környezetének hiányosságai is nagyban hozzájárulnak a munka világában előálló nehézségek megéléséhez.

Somogyi Károlyné mentor és tanácsadó konkrétan a munkanélküliség problémáját járta körül előadásában. Munkája egyrészt azokhoz az emberekhez köti, akiknek társadalmi hátterükből, életkörülményeikből eredően a karrierlehetőség nem biztosított. Másik érintetti csoport az önértékelési zavarokkal küzdők, akik számára szintén nehéz megtalálni a megfelelő munkát. Tanácsadásain kommunikációs gyakorlatokkal, szituációs feladatokkal segíti a hozzá forduló fiatalokat. Az EFOP program keretén belül álláskereső klub, csoportfoglalkozások, egyéni tanácsadások, képzések alkalmával áll az érdeklődők rendelkezésére.

Záróelőadóként Agócs Tibor, „Az élet iskolája” komplex neveléssel foglalkozó személyiségformáló intézmény vezetője osztotta meg saját tapasztalatait a témában. Az iskolában óvodásoktól a fiatal felnőttekig tanítanak a sport és a szellemi bölcsesség összekapcsolásával. A komplex program fegyelemre, magabiztosságra, kitartásra, társadalmi felelősségvállalásra neveli az egyesület tagjait. Végezetül a fentiek illusztrációjaként az egyik legsikeresebb tanítvány, a világbajnoki ezüstérmes, Európa bajnok Móczó Milán egy napjáról szóló inspiráló rövidfilmet tekintettünk meg.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?