Gazdaságfejlesztés és közösségépítés egyben – kreatív Jászberény

Talán soha nem volt ennyire fontos Jászberényben és a Jászságban a helyi gazdaságfejlesztés és közösségépítés szorosabb összekapcsolása, mint manapság. A 2019-ben elindított, öt közép-európai kisváros részvételével zajló Stimulart projekt ezt a folyamatot a kulturális és kreatív gazdaság erősítésével kívánja előmozdítani.

Kulturális és kreatív gazdaság (CCI) olyan tevékenységek együttese, aminek keretében egyének (pl. egy kézműves, fotóművész, diszkós, belsőépítész, reklámszakember stb.) és alkotó csoportok (pl. építész stúdió, tánccsoport, IT oktató cég, zenekar, múzeum, zeneiskola stb.) kreativitáson és speciális tudáson alapuló produkciói, szolgáltatásai és termékei kerülnek a közönség, a vásárlók és üzleti partnerek elé.

A kreatív „ipar” a világon mindenhol feltörekvő ága a helyi gazdaságnak. Németországban pl. nem egy városban a városi adó bevételek 8%-t biztosítja, ami kiváló arány annak fényében, hogy ezt főként egyéni és kisvállalkozások produkálják. A Stimulart projekt helyzetértékelése alapján elmondható, hogy Jászberényben egyelőre a helyi adó (HIPA) 1,7%-t adja ez az ágazat (2019), de ez évről évre növekszik.

Az elmúlt 6 évben a kreatív vállalkozások száma közel másfélszeresére nőtt.  Jelenleg közel 140 vállalkozásról beszélhetünk, aminek több mint fele egyéni vállalkozó, de sokan folytatnak kreatív tevékenységet kiegészítő aktivitásként is. A vállalkozások között az előadóművészek, IT tervező cégek, építész tervező cégek vannak jelen legnagyobb számban. Ugyanakkor, érthető módon a hagyományokon alapuló kézművesek, modern művészeti alkotók és a kulturális produkciók (fesztiválok, előadások, kiállítások) a leginkább feltűnőek a lakosság számára. A többi kreatív ágazatot (pl. média, filmkészítés, reklám, divattervezés stb.) a rendelkezésre álló adatok szerint csupán néhány vállalkozás képviseli a szűk piac miatt.

Miért fontos erről beszélni? Kreatív tevékenységet többnyire magasan képezett és/vagy valamilyen speciális tudással ill. képességgel bíró személyek folytatnak. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek és helyben találják meg számításukat fontos, hogy produkcióik, termékeik, szolgáltatásaik láthatóak és könnyen elérhetők legyenek a lakosság és a helyi vállalkozások számára, azok igényeihez igazodjanak, de újdonságokkal is jelentkezzenek. A számos beszélgetés alapján a kreatívok kevés segítséget találnak vállalkozás indításához, új termékek bevezetéséhez ill. piacépítéshez. Fontos a hasonló kreatívokkal való kapcsolatteremtés, a megcélzott nyilvánosság elérése, speciális tartalmú, főleg vállalkozói ismeretek megszerzése.

Segíti az előrelépést az érintett kreatívok, intézmények és csoportok együttműködése, együtt gondolkodása. Míg az intézmények közötti kommunikáción van mit fejleszteni, a Jászságban hagyományai vannak a gazdasági szereplők összefogásának, aminek a Menedzser Klub egy példája. Többek között jól működik a kreatívokat tömörítő Jövőkép Alkotók Egyesülete és a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület is. Alakulóban van egy Facebook csoport, a „Vegyél Jászságit”. A kezdeményezések működése összhangban van a Stimulart céljaival, de a köztük lévő kapcsolat esetleges. A projekt részben megtalálta és folyamatosan keresi a kapcsolatot a csoportokkal és helyi kezdeményezésekkel, hogy együtt alakíthassák a kreatív gazdaság helyi kereteit.

A Stimulart beszélgetéseket, vitákat kezdeményez a térségi kreatívok, intézmények és döntéshozók között a CCI stratégiai tervezési folyamat keretében. A kreatív közösséget erősítő kezdeményezéseken túl (pl.  lakossági igényfelmérés, célzott képzések, kreatív digitális platform, Kreatív Bolt (Szatócsbolt) a legfontosabb a városban és a térségben létrejövő új típusú együttműködések elősegítése, egymás megismerése, ami jó eséllyel a kreatívok megerősödéséhez vezet (tapasztalat és tudásátadás, kreatív együtt gondolkodás stb.).

A helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés és közösségépítés jegyében a kreatív tevékenységek sokszínűségét mutatja be és találkozási lehetőséget teremt a minden érintettet váró Kreatívok Éjszakája esemény (2020. szeptember 25., Főnix Műhelyház és annak udvara).

A kreatív tevékenységek akkor életképesek és fenntarthatók, ha van rájuk igény, ha van vásárló a kézműves boltban, ha van látogató a múzeumok állandó és időszaki kiállításán, ha van érdeklődő a komolyzenei ill. alternatív koncerten, és ha van kreatív szolgáltatást igénybe vevő vállalat.

A kulturális és kreatív kínálattal kapcsolatos tapasztalatok és igények megismerése érdekében telefonos kérdőíves felmérés indul Jászberényben. Cél, hogy a város átfogó képet kapjon a kulturális és kreatív termékekkel, szolgáltatásokkal, helyszínekkel kapcsolatos elégedettségről és igényekről. Kérjük, amennyiben ilyen céllal keresik meg Önt, vegyen részt a felmérésben.

„A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

 

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?