Villám testületi ülés

Augusztus 26-án, szerdán 14 órára rendkívüli testületi ülésre hívta össze a képviselőket Budai Lóránt polgármester.

Az eredetileg három előterjesztésből csupán egyet, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosító javaslatát tárgyalt a testület. A tervezett költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására előterjesztést azért vette le napirendről a polgármester, mert a Fidesz-frakció által kezdeményezett szeptember 1-én esedékes rendkívüli nyílt ülés tartalmazza ezt a pontot, így akkor kerül a testület elé. Előterjesztés a Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítására napirendet is kivette a polgármester a tárgyalandó ügyek közül, mivel az előterjesztés alapjául szolgáló törvénymódosítás még nem készült el.

A tárgyalt módosítás szükségességét az indokolta, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  határozatával tudomásul vette, hogy Jászkisér Város Önkormányzata a Társulásban meglévő tagsági jogviszonyát felmondja. Jászkisér kiválása miatt, a Magyarország önkormányzatairól szóló  törvényre  figyelemmel – mely kimondja, hogy a társulási megállapodás tartalmazza a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét -, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló PM rendelet előírásaira figyelemmel, a Magyar Államkincstár iránymutatására tekintettel szükséges a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. Ennek mentén Bertalanné Drávucz Katalin, a Társulás elnöke felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a képviselő-testületek minősített többséggel hozott határozatukba foglalva döntsenek a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.

Az előterjesztést a képviselők egybehangzó igennel elfogadták, így az öt perces ülés véget ért.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?