Válasz a vádakra

Szomorúan, de nem meglepve hallom a városháza híreit, melyek szerint egy újabb beruházás, egy újabb nagyszerű lehetőség porlik szét az új városvezetés kétségbeejtő dilettantizmusa miatt.

Polgármester úr bűncselekményt vizionál, szerződéseket rombol szét és felelőtlenül töröl el egy újabb, a város javát szolgáló fejlesztést. Teszi mindezt úgy, hogy közben megpróbálja sárba tiporni az én és a korábbi jegyző becsületét.

Lássuk miről is van szó: a város elhatározta, hogy egy korszerű rendezvényközpontot kíván létrehozni. Megszereztük a forrásokat, kiírtuk a közbeszerzést, megkötöttük a szerződést és elkezdődött a teljesítés. Most a városvezetés szétszúzza a beruházást, intézkedik a szerződés megszüntetése iránt, mondván, hogy nagy a késedelem. Azt hangoztatja, hogy valamiféle ördögtől való nyilatkozatot írtam alá, melynek következtében nem tudja beszámítani a vállalkozóval szembeni kötbérkövetelését, merthogy arról lemondtam. Ez azonban vagy rosszindulatú politikai koholmány, vagy – ami ennél sokkal fájdalmasabb – a hozzá nem értés iskolapéldája.

Ha a valóságot nézzük, akkor az történt, hogy a vállalkozó egy banki zálogszerződést kötött, melynek értelmében az önkormányzattal szemben a szerződése alapján őt megillető díjkövetelését elzálogosította. Ez egy teljesen szokványos dolog, ilyenkor a banki formanyomtatványok közül az elzálogosított jövőbeli követeléshez a követelés majdani kötelezettjének, esetünkben az önkormányzatnak is kell egy tájékoztató nyomtatványt kiállítania a bank felé, melyben igazolja, hogy a vállalkozó szerződése létezik. Arról azonban szó sincs, hogy bármiféle követelésről, vagy lehetőségről lemondott volna az önkormányzat.

Arról szó sincs, hogy egy ilyen formanyomtatvány megakadályozná az önkormányzatot abban, hogy a vállalkozó követelésével szemben a nyilatkozat tételekor már meglévő szerződése alapján keletkező követelését ne érvényesíthetné, vagy számolhatná el. Ez vagy gonosz politikai motivációjú sárdobálás, vagy a dilettantizmus csúcsa.

Természetesen minden, az üggyel kapcsolatos vizsgálat elé állok!

Dr. Szabó Tamás

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?