A Jászberényi Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenysége

A július 15-i önkormányzati testületi ülésen a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló is benyújtásra került. Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről az alábbiakban olvashatnak részletes információkat.

A Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes által benyújtott dokumentumban foglaltak szerint a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság végrehajtotta az alaprendeltetéséből adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait és a bővülő/változó feladatrendszerhez a szakmai elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott.

A működési területen 12 szervezet végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. Két önkormányzati tűzoltóparancsnokság – Jászárokszállás, Jászkisér – 9 önkéntes tűzoltó egyesület és egy létesítményi tűzoltó-parancsnokság – Electrolux Lehel Kft.

A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva 22%-os növekedés volt tapasztalható. A műszaki mentési tevékenység csökkent, közel 9 %-kal kevesebb beavatkozásra volt szükség, mint az előző évben.

A tűzeseteket tovább bontva a nemzetgazdaság tekintetében szinte minden szegmensnél növekedés látható. A legjelentősebb növekedés (100 %) a mezőgazdaság területén jelentkezett, a csapadékmentes száraz időszakoknak köszönhetően.

A személyi sérülések tekintetében az előző évhez képest jelentős csökkenés következett be, melyet befolyásol a műszaki mentések számának csökkenése. A káresetek során történt elhalálozások szinte azonos számadatot mutatnak, mint az előző év adatai. Tűzesetek felszámolásánál kettő személlyel több hunyt el az előző évhez képest.

A riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes beavatkozást igénylő káreseményből két esetben került V. kiemelt (azaz a legmagasabb) riasztási fokozatnak megfelelő erő-eszköz bevetésre. A két káresemény ipari környezetben történt, az egyik Jászberény városát is érintve üzemcsarnokban. A vizsgált időszakban hosszan elhúzódó – 3 nap – káresemény egy volt, mely során a Jásztelek közigazgatási határába található regionális hulladéklerakó tűzesetét kellett felszámolni.

A Jászberényi parancsnokság készenléti szolgálata a 2019. év során segítségnyújtásra 185 esetben vonult a szomszédos tűzoltóságok működési területére. A segítségnyújtások jelentős hányadát a tűzjelző hálózatok téves jelzései generálták (75). A káresemények felszámolását főleg a Jászberényi parancsnokság állománya hajtotta végre (65 %), a többi eseményt a két Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság számolta fel.

A Jászság területén jelentős az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom. Az összes káresemény felszámolását figyelembe véve, mintegy 30 %-ban történt az egyesületek részéről beavatkozás (199 esetben). A beszámoló időszakában a hivatásos és önkormányzati tűzoltók a káresetek 12 %-ban dolgoztak együtt, mely jelentősen több az elmúlt évek közös munkájánál (5 %). Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóparancsnokság (Electrolux Lehel Kft.) telephelyén káresemény nem történt, így nem volt szükség beavatkozásra részükről.

A tűzoltási, műszaki mentési statisztika szerint 2019-ben Jászberény településen műszaki mentések száma 60, tűzetesek száma 53, káreseten belüli téves jelzés 105, utólagos jelzés 7, szándékosan megtévesztő jelzés 1, kiérkezés előtt felszámolt 17, összes riasztás pedig 245 esetben volt.

Az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységre kiemelt figyelmet fordított a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. E tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás alkalmával, valamint a tanulóifjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. Kiemelt projekt volt a Jászság területén élők tájékoztatása a tűzesetek számának csökkentése és a tűzesetekkel összefüggésbe hozható halálesetek bekövetkezésének megakadályozása. Ugyanígy a „Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven!”elnevezésű projekttel összefüggő feladatok folytatására is nagy hangsúlyt fektettek. A kampány keretében Jászberény településen kettő család részére került füstérzékelő átadásra, mely a lakók biztonságát volt hivatott növelni. A program keretében megelőző céllal előadások kerültek megtartásra az idősebb generáció tájékoztatására nyugdíjas klubokban tett látogatások során.

A kirendeltség illetékességi területén 1967 fő köteles és 178 fő nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes polgári védelmi szervezetbe beosztott segíti a katasztrófák elleni védekezési tevékenységet. A Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 7 fő tagja a szervezetnek. Az önkéntes mentőcsoport tagjai sikeres vizsgát tettek a 2018-ban Jászberényben megtartott újraminősítő gyakorlaton.

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság, így Jászberény területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor.

Kiemelkedő tűzeset kettő esetben volt, melyek felszámolása szakszerűen történt Jászberényi parancsnokság vezetésével, az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és önkéntes tűzoltó egyesületek közreműködésével. Az iparbiztonság területén Jászberény település vonatkozásában baleset nem történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

A beszámoló időszakában a beavatkozással töltött idő az esetszámokkal arányosan növekedett. A kiegyensúlyozott munkakörülményeknek, valamint az állomány által elsajátított tudásnak köszönhetően a feladatok végrehajtása balesetmentesen történt meg.

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Jászberény Város Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatalban katasztrófavédelmi feladatokat végzőkkel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a polgárőrséggel magas színvonalú szakmai kapcsolatot tart fenn.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?