Bizottsági ülés

A Városfejlesztési Bizottság  június 24- én szerdán reggel 08:30 órától tartandó rendkívüli, nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Elsőként Simkó Ilona, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetőjének Előterjesztéséről,  a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések módosított ajánlattevői listájának elfogadásárról szavaztak.

Szintén az osztályvezető asszony terjesztette elő a Jászberény, Riszner sétányon található toronytöltő ivóvízvezeték kiváltásának elvégzésére vonatkozó árajánlatok tartalmának elbírálására, és a nyertes kivitelező kiválasztására tárgyalandó pontot.

Utolsóként a az EFOP  Szer nélkül a teljes életért c. pályázat részeként megvalósuló „ Kortárs segítők képzése és bevonása a drogprevencióba” elnevezésű program lebonyolítására vonatkozó szálláshely és étkezés ajánlatok bekérésére előterjesztést tárgyalták, amelyet Hegyi István nyújtott be.

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?