Ballagások és tanévzárók az általános iskolákban

Idén rendhagyó módon zártkörűen lebonyolított, a nagyobb nyilvánosság számára helyenként online formában közvetített tanév végi rendezvények keretében búcsúztak az általános iskolások szeretett pedagógusaiktól és iskolájuktól.

Faragó Sándor intézményvezető tájékoztatása szerint a Bercsényi Miklós Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben két osztály ballagott, 56 tanuló köszönt el az intézménytől. A ballagási ünnepség rendben lezajlott 2020. június 13-án de. 10.00 órai kezdettel. A Kormányrendeletnek megfelelően 200 főig az ünnepséget személyes jelenléttel megtartották, így a tanulók el tudtak ballagni az iskolából és mindenkivel eljöhettek a szülei is.

Az ünnepségen került átadásra az iskola legmagasabb elismerése, a Bercsényi Díj, amit az a ballagó nyolcadik osztályos tanuló kaphat, aki kitűnő tanulmányi és versenyeredménnyel rendelkezik. Ebben a tanévben a pedagógusok döntése alapján a díjat Száraz Sándor Tomás kapta.

Mivel tanévzáró ünnepség a jelenlegi helyzetben személyes megjelenéssel nem tartható, a bizonyítványok átvétele most nem kötelező, a szülő az elektronikus KRÉTA rendszeren keresztül meg tudja nézni gyermeke év végi eredményét. A tanév végi jutalmazások az intézmény részéről átkerülnek szeptemberre, a tanévnyitó ünnepségre.

Tukacsné Kovács Judit, a JÁI Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetője lapunknak elmondta, június 12-én 15 órakor került sor a ballagási ünnepség megtartására az iskola udvarán, a Tankerület által megfogalmazott eljárásrend alapján.

A 8.z osztályból 26 diák vett búcsút az iskolától. A diákok részéről két szülő vehetett részt a ballagáson, melynek műsora a szokásos rendben zajlott. A hetedikesek képviseletében két tanuló köszöntötte a ballagókat, akik elmondták búcsúzó gondolataikat. Rendhagyó módon ezen az ünnepélyen vehette át két 8. osztályos tanuló az iskola Székely Mihály Alapítványának díját: Nagy Erik Botond és Pócsi Virág.

Az iskola tagintézmény-vezetője ünnepi beszéddel búcsúztatta a ballagókat, és az útravalóul szánt  jó tanácsai után a 7. osztályosok ajándékát, egy-egy lufit engedett a magasba minden végzős diák. Az iskolában hagyományos tanévzáró ünnepséget nem tartanak, az osztályok tanulói a bizonyítványt június 18-án és 19-én egy beosztás alapján vehetik át az osztályfőnököktől. Ekkor adják le a diákok a tartós tankönyveket is az iskolában.

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola június 12-én búcsúzott nyolcadikos végzős diákjaitól, majd 14-én, a Barátok Templomában Te Deum ünnepség és szentmise keretében fejeződött be hivatalosan is az idei tanév.

Az online nyomon követhető ballagási műsorban az osztályfőnökök elköszöntek az elmúlt nyolc év vidám és tanulságos pillanataitól, az immáron felelősségteljes kamasszá cseperedett tanulóktól, akiket mindig nyitott szívvel és segítő kezekkel látnak viszont az intézményben. A tantestület nevében Dr. Novák István főigazgató szólt az évfolyamhoz, majd a növendékek szavalata és búcsúbeszéde emelte az ünnepély fényét.

Az idei esztendőben hét tanulónak is sikerült az intézményből teljesíteni a jó tanuló-jó sportoló díj feltételeit, továbbá a díszoklevelet kiérdemlő diákok is átvehették elismerésüket. 2020-ban a tantestület és az Egyházi Alapítvány Tölgyesi Tamara Evelin 8. b osztályos tanulót részesítette az iskola rangos elismerésében, a Dominika-díjban.

A Szent István Körúti Általános Iskolában június 15-én, a ballagási és évzáró ünnepség összevonásával – a rendeletnek megfelelően -lebonyolított rendezvénnyel ért véget a tanév. Az ünnepségen a diákok színvonalas műsorral, az intézményvezető pedig búcsúzó jókívánságokkal zárta le az esztendőt.

Az intézménytől egy általános iskolai osztály, pontosabban tíz tanuló búcsúzott, akiket két fő szülő kísérhetett el az eseményre. A bizonyítványosztás a járványügyi előírásoknak megfelelően július 16-án, kedden zajlott le a szigorú szabályokat betartva, fél órás beosztásban.

A Szent István Sport Általános Iskola és gimnáziumban június 12-én pénteken három osztály, 70 tanuló ballagott. A járványügyi előírások figyelembe vételével, az iskola udvarán, külön-külön három külön időpontban, családias körülmények között, a diákok szüleinek és az iskola vezetőségének részvételével zajlott a rendezvény.

A tanévzáró ünnepélyt online módon rendezik meg ebben a tanévben. Június 23-án 8-kor, az iskola honlapján teszik közzé tanévzáró műsorukat. A diákok a KRÉTA rendszeren keresztül értesülhetnek az éves munkájuk eredményéről, de emellett osztályonként eltérő időpontban lehetőséget biztosítanak a bizonyítványok átvételére az azt igénylők számára.

A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI három osztálytól búcsúzott június 15-én megrendezett ballagási ünnepségükön. Ebben a tanévben is jutalmazásra került a 8 éven át legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló.

Az Apponyi Plakettet Tóth Fanni 8.a osztályos tanuló vehette át, aki az általános iskolai évek alatt végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el és magatartásával is példát mutatott társai számára. Bekapcsolódott az iskolában folyó alapfokú képzőművészeti képzésbe is, ahol több éven át fejlesztette tudását és készségeit.Tanulmányai alatt többször vett részt részt versenyeken, valamint rajzpályázatokon. Több alakalommal indult a Titok levelezős versenyen biológiából és angol nyelvből és egy ízben a Terplán Zénó Szakközépiskola által szervezett angol versenyen. A Lehel Vezér Gimnázium természettudományos tagozatán folytatja.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?