Isten veled, Macsi Sanyi bácsi!

Macsi Sándor nyugalmazott iskolaigazgató, Jászágó község díszpolgára, az Ágóiak Baráti Egyesületének örökös elnöke, a jászágói iskolamúzeum és helytörténeti gyűjtemény alapítója, Jászságért Díjas helytörténész június 11-én, életének 95. évében szenderült örök álomra. Mozsár Lászlóné, Jászágó polgármester asszonyának közleménye szerint Macsi tanár úr utolsó kívánságának eleget téve Nyírmártonfalván, szülei mellett helyezik örök nyugalomra. Temetése előtti búcsúztatója Jászágón lesz, amelynek időpontjáról később adnak tájékoztatást.

A mindig derűs, energikus, közvetlen és humoros Sanyi bácsi egész életét a jászágói, jászsági ifjúság okításának, emberré nevelésének szentelte. Tanítványainak nemcsak az alapvető ismeretek adta át, de a tanulás szeretetét is. Közülük sokan felsőfokú végzettséget szereztek, és elismert szakemberi egy-egy tudományterületnek. Aki ismerte Sanyi bácsit, tudja, hogy minden tanítványára emlékezett, és örömmel töltötte el, ha Jászágóra hazatérve meglátogatták, vagy egy-egy rendezvényen találkoztak.

Tartalmas, tanítói hivatásának szentelt hosszú életének java részét a Jászság legkisebb falujában, Jászágón töltötte, ahová 1951-ben került. 1952 és ’54 között a pusztamonostori iskola igazgatója volt, majd 1954-től ’77-ig Jászágón töltötte be az igazgatói pozíciót. Nyugdíjazásáig, 1986-ig a jászárokszállási iskola igazgatóhelyettese volt. Nyugdíjas éveiben helytörténettel foglalkozott, és kutatta a jászok, az ágóiak gyökereit, és gyűjtötte a tárgyi emlékeket. Ő alapította a helyi iskolamúzeumot, a helytörténeti gyűjteményt. A szintén általa létrehozott Ágóiak Baráti Egyesületének örökös elnökévé választották. Munkáját több díjjal és kitüntetéssel is elismerték. A Jászok Egyesülete 1993-ban Jászágért Díjjal jutalmazta, 2002-ben elnyerte a Jászágó Díszpolgára címet, 2003-ban a Kultúra Lovagjává avatták, 2006-ban pedig a Bél Mátyás emlékplakettet vehette át honismereti tevékenységéért.

2016. január 13-án méltó ünnepséggel köszöntötték Macsi Sándort 90. születésnapja alkalmából. Itt vetítették le Pekár István 2014-es dokumentumfilmjét, melyet a Duna Televízió is műsorára tűzött. Az én történetem portrésorozat vidéki személyiségek életét dolgozta fel, köztük Macsi Sándorét, A tanítás volt a társa címmel. A filmben Sanyi bácsi életéről mesélt, melyből többek között megtudhattuk, hogy 1926-ban Nyírábrányban, református családban született. A Debreceni Református Kollégiumban végezte a négyéves polgári iskolát, majd a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. 1951-től pedig ugyan gyüttmentként, de a jász közösséget szolgálta az általa választott egyik legszebb hivatással, a tanítással. Még megérhette, hogy 92 évesen átvegye rubin oklevelét.

A jászágói iskola épületével összeforrt lakásában sokszor még késő estéken is pislákolt az asztali lámpa: könyvekkel gazdagon megpakolt íróasztalánál megannyi időt töltött. Ugyan nem volt tősgyökeres jász, de itthon érezte magát övéi között. Saját kérésére az itthon leélt élete után otthon, szülei mellé helyezik majd örök nyugalomra. Emlékét szívünkben őrizzük!

Fotó forrása: Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör honlapja

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?