Tájékoztatás gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásról

Tisztelettel tájékoztatjuk Jászberény Város lakosságát, hogy a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás igénybevételi lehetősége változott.

A települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása következtében, azon közgyógyellátásra nem jogosult 65. életévüket betöltött időskorú személyek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot, egyedül élő esetében 300%-át, azaz a 85.500 Ft-ot nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaik kompenzálásához támogatásban részesülhetnek, ha a havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, azaz a 7.125 Ft-ot eléri.

Azon 65. életévét be nem töltött, közgyógyellátásra nem jogosult, szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 250%-át, azaz a 71.250 Ft-ot nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz szintén támogatást igényelhetnek, ha a havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, azaz a 7.125 Ft-ot eléri.

A rendszeres havi gyógyszerszükségletre vonatkozó háziorvosi igazolás alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja a készítmények havi költségét.
A támogatás összege az igazolt havi gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely 42.750 Ft, mely hat havi részletben kerül folyósításra.
A támogatás iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály Hatósági Irodáján lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerköltségről és a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.
További tájékoztatás ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) földszint 10. és 11. számú irodáján kérhető.

Ügyintézés: a kérelmező törvényes képviselő vezetéknevének kezdőbetűje szerint: A-H betűig telefon: 57 505-749; I-K betűig telefon: 57 505-734; L-R betűig telefon: 57 505-757; S-Zs betűig telefon: 57 505-753.

Budai Lóránt
Jászberény város polgármestere

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?