Imádkozzunk nemzetünk hőseiért!

Május utolsó szombatján a Hősök Napján a háborúkban a hazáért elhunytakra emlékeztünk. Este hat órakor a Szentkúti templomban imádsággal, majd azt követően a templom előtti szoborcsoportnál és a Promenádon koszorúzással tisztelegtünk a hősök előtt.

A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk[3] rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Ezen emléknap apropóján pünkösd vigíliájához kapcsolódva celebrált misét Szántó József címzetes apát a Szentkúti templomban szombaton este. Az apát homíliájában gondolati síkon az 1924. esztendőbe vezette vissza a közösséget.

Abba az időbe, amikor a vesztes nagy háború lezárása után még sokakban élt a remény, hogy szeretteik hazatérhetnek a hadifogságból. Mások már elsiratták, meggyászolták hozzátartozóikat. A végtagjait elvesztett ország lakói a történelem urába kapaszkodva, imádsággal várták a hazatérőket, gyászolták halottjaikat. Ebben az évben, 1924-ben tartották meg először a hősök emlékünnepét. A mártírokra emlékeztek, és ezt tesszük most mi is több mint száz évvel a háború után.

Ma már kiterjesztettük az emlékezet leplét egész magyar történelmünk során életüket a hazáért feláldozó hőseinkre. Tudjuk, hogy nagyobb szeretete nincs annál, mint aki a legdrágábbat, az életét adja a hazáért. Isten egyszülött fiának életét adta, majd győzött  a halál felett. A szeretet legyőzte a halált.

Imádkozzunk nemzetünk hőseiért engesztelésül! Szeretetünk ereje nemzetünk megmaradásának záloga. A Szűzanya pártfogása őrködjön nemzetünk felett! – fohászkodott a prédikáció zárszavaiban az apát.

A szertartást követően a Szentkúti téren a II. Világháborús emlékműnél, majd a Promenádon az I. Világháborús szobornál a város nevében Balogh Béla és dr. Gedei József alpolgármesterek koszorúztak.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?