Legyen ez a pünkösd a megújulás kezdete

A húsvét ünnepe utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott pünkösdkor a kereszténység a Szentlélek kiáradását dicséri, mely az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja. Városunk templomaiban is fennkölt istentisztelettel emlékeztek az egyház megalapításának évfordulójára.

 Pünkösd ünnepén – melyre a húsvét utáni ötvenedik napon kerül sor – a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, egyben az egyház megalapítását ünnepli, melynek alkalmából országszerte szentmiséket és istentiszteleteket tartanak.

Az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok együtt ünnepeltek, majd Szent Péter prédikációját követően valamennyien megtértek és keresztény gyülekezeteket alapítottak. Az egyházi ünnep magyar népszokásokkal is kiegészült az idők folyamán, ilyen jellegzetes hagyomány a pünkösdölés, a pünkösdi király- és királyné választás, valamint a májusfa-állítás vagy – kidöntés.

Pünkösdvasárnap a Jászberényi Ferences Templomban – valamint az otthoni képernyők előtt – összegyűlt híveket dr. Novák István plébános köszöntötte. Hangsúlyozta, az ötvenedik napon lezárjuk a húsvéti időszakot, ahogy május hónapot is, de a szívünket semmi esetre sem, épp ellenkezőleg, kérjük a Szűzanya segítségével a Szentlelket, töltse meg életünket és szívünket.

Az ige liturgiájában az Apostolok Cselekedeteiből hallhattunk olvasmányt. „Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.”

Taczman András diakónus Szent János könyvéből ismertette az evangéliumot, mely szerint a hét első napján (húsvétvasárnap), amikor beesteledett, Jézus megjelent az egybegyűlt tanítványoknak, akik a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Miután belépett, köszöntötte őket, majd megmutatta nekik a kezét és az oldalát.

A tanítványokat – látva az Urat – öröm töltötte el. „Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

A homíliában Novák atya szólt a hallgatósághoz és tárta fel a pünkösdi ünnep jelen világunkra vonatkozó üzenetét. Rávilágított, hogy most a megszokott események helyett lélekben lehet és kell is zarándokolni, otthonról lehet most megmutatni a keresztény – és magyarságtudatot, amely ha végiggondoljuk, nem biztos, hogy szomorúság az ember számára.

„Ez az elmúlt néhány hét és hónap, ez mind-mind előhozta azt, hogy valami fontosabbal kell törődni, mint amivel eddig törődtünk. A földi életünk ugyan nagyon fontos, csodálatos dolog, ahogy építjük az országot, Európát, ahogy épül a világ, ahogy az emberek beszerzik azokat a tárgyakat, melyek úgymond kényelmesebbé teszik az életüket. Mégis, az egész világ tökéletlen a maga emberi formájában, bármennyire is tartjuk mindezt tökéletesnek. Az emberek lerombolják, amit építettek, a technikai tárgyak, amelyekért ma oly sok pénzt adunk ki, holnap már semmit sem érnek, amiért sokszor egy életen keresztül gyűjtünk, azt itt kell hagynunk és más fogja ingyen élvezni, aztán pedig ha jön egy vírus, egy láthatatlan ellenség, ledönti ezt az egész világot a lábáról.”

Novák atya hangsúlyozta, mi, keresztény emberek éppen a Szentlélek első eljövetelének példáját felhasználva szeretnénk tanulni, hiszen a jelenlegi pünkösdi ünnepet remekül lehet jellemezni az elmúlt hónap karantén időszakával. A tanítványok hozzánk hasonlóan vesztegzár alatt voltak, melyben végig élték, végig gondolták azt, hogy nekik most félni kell.

Jézus politikai üldözött volt, keresztre feszítették, és bár feltámadt, azután pedig a mennybe ment, hátrahagyta őket, szívük pedig tele volt keserűséggel. Ugyanitt megemlékezett a sokszorosan fogva tartott Mindszenty József érsekről, kinek üldözött alakja, fogságban született, mai napig idézett gondolatai példaként szolgálhatnak számunkra.

„Nézzünk hát magunkba és gondoljuk végig, hogy ez az elmúlt időszak vajon hogyan tudott bennünket megerősíteni, és most pünkösd ünnepén, a Mária hónap utolsó napján együtt kérjük azt a Szentlelket, amely kiáradt az apostolokra, hogy bennünket is töltsön el.

Ez a lélek az, amely megadja számunkra a megújulás lehetőségét, hogy ismét Istennek szenteljük életünket és nem csupán földi dolgainkkal gondolkodjunk, amelyek mulandóak, hanem az örökké tartó lelki értékeket is tartsuk fontosnak. Legyen a megújulás kezdete ez a pünkösd.” – fűzte hozzá személyes gondolatait a plébános, majd kérte a híveket, mondjanak köszönetet a Jóistennek, amiért az ötvenedik napon újból együtt lehetnek, mint egykoron az emeleti teremben az apostolok, Mária, az asszonyok és a tanítványok, a feltámadt Krisztus, a teremtő Atya és a Szentlélek.

 

 

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?