Mitől lehet vonzóbb Jászberény a fiataloknak?

A helyi identitás és kreativitás szerepe a fiatalok jövőképében

Jászberény egyik fő célja, hogy minél több fiatal éljen, alapítson családot és dolgozzon a városban és a Jászságban. A képzett és kreatív fiatalok jelenléte jó hatással van a város fejlődésének dinamikájára, tevékenységével sokoldalúvá teszi a helyi gazdaságot és általában vonzóbbá teszi azt.

A STIMULART projekt a kulturális és kreatív gazdaság helyzetével és lehetőségeivel foglalkozik. Ennek keretében felmérést végeztünk a fiatalok körében, akik azért fontosak, mert kreativitásuk, kockázatvállalási és vállalkozó képességük révén nem csak fogyasztóivá, hanem jól prosperáló szolgáltatóivá is válhatnak a helyi kulturális és kreatív gazdaságnak.

A felmérésben a Jászberényben tanuló 16-20 éves korosztály vett részt. A felmérés egyik fő témája a helyi identitás. Az eredmények alapján a fiatalok számára a három legfontosabb identitásépítő elem: a Jászság népművészeti kincse, a Jászkürt és a Zagyva folyó. Kevéssé meghatározó tényezők a Jászkun Redemptió, az állatkert, a kézműves termékek és a helyi nagy cégek. A válaszadók a várossal és a térséggel kapcsolatban büszkék mindezekre az identitás elemekre, de e tekintetben nagyobb hangsúlyt kap a jászberényi állatkert, hiszen egy országosan ismert látványosságról van szó.

A kérdőív további része egy érzékeny kérdést is feszeget, miszerint a fiatalok mennyiben tervezik felnőtt életüket a városban leélni és bizonyos feltételek mennyire fontosak ahhoz, hogy ez a szándékuk erősödjék. A válaszadók 62%-a esetében 40% alatti annak valószínűsége, hogy a városban alapít családot, él és dolgozik felnőttként. A megkérdezett fiatalok 19%-a jelezte, hogy 41-60%-os valószínűséggel maradna a városban és 15% esetében nagyobb ennél a valószínűség (4% nem válaszolt).

A továbbiakban a válaszadók tíz feltételt értékeltek – egy 0-tól (egyáltalán nem fontos) 4-ig (nagyon fontos) terjedő skálán – arra vonatkozóan, hogy mitől erősödne ez a szándék.

Négy feltétel kiugróan jelentős a fiatalok számára. Ezek az esti, hétvégi szórakozási lehetőségek bővülése, a városi környezet minőségének további javulása, a változatosabb munkalehetőségek és a legfontosabb a magas jövedelmet biztosító munkahelyek jelenléte. Általában a városi szolgáltatások színvonalával kapcsolatban is rendkívül tudatosnak tűnnek a fiatalok, hiszen ennek komoly szerepe van a helyi életminőségben.

Belátható, hogy míg az esti, hétvégi szórakozási lehetőségek bővítése a pillanatnyi (azaz a korosztálynak megfelelő) igényeket tükrözi, addig a munkahelyek változatosságára és a jövedelemi lehetőségekre vonatkozó feltételek a fiatalok felnőtt életét érintő elvárásokhoz kapcsolódnak. A további feltételek pl. magasabb színvonalú kulturális programok, színvonalas éttermek, divatos kreatív ruházati termékeket vagy helyi termékeket árusító boltok jelentőségének megítélése egyenletesebb, ugyanakkor a válaszok meghatározó része (több, mint 60%-a) a közepesen fontos, fontos és nagyon fontos kategóriába esik.

A fiatalok elvárásai összhangban vannak azokkal a jelenségekkel, amelyek a kulturális és kreatív gazdaság tudatos fejlesztésével támogathatók. A változatos és magas jövedelmet biztosító munkahelyekhez feltétlen hozzájárul a kreatív gazdaság fejlődése, míg az életminőséget meghatározó szolgáltatások (nagyvárosi jellegűen változatos, magas színvonalú programok, vonzó, izgalmas találkozóhelyek) jelentős része is ebbe a gazdasági ágazatba tartozik.
A felmérés további része arról szólt, hogy a kreativitás és a kreatív gazdaság mit jelen a fiatalok számára. A fiatalok elképzelése szerint a kreatív személyiség legfontosabb tulajdonsága a spontaneitás és a szokatlan, újszerű kihívások kedvelése. A harmadik leggyakrabban bejelölt kreatív tulajdonság a rutineljárások átértékelése. Ugyanakkor, a problémákra való érzékenységet – ami jellemzően a rugalmasság alapfeltétele – jellemzően nem sorolták a kreatívok tulajdonságai közé.

A felmérésből látható, hogy a fiatalok elsősorban a tervezés tevékenységével (pl. divattervezés, szoftver fejlesztés) azonosítják a kreatív gazdaságot és kevéssé egyértelmű egyéb, tipikus kreatív tevékenység besorolása. Érdekes, hogy a fotózás vagy a színjátszás nem került be a leggyakrabban bejelölt kreatív tevékenységek csoportjába annak ellenére, hogy mindkettő külön alágazatot jelent a kulturális és kreatív gazdaságon belül.

A felmérés megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a fiatalok általában tájékozottak a kreativitás egyéni boldogulásban és általában a gazdaságban játszott szerepével kapcsolatban. Fontos megerősíteni, hogy kisvárosi környezetben ezek a képességek és tevékenységek ugyanolyan sikeresek lehetnek, mint a nagyvárosokban, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára a kibontakozásra és a jó életminőségre.

A STIMULART projektet Jászberény további négy közép-európai várossal együttműködésben valósítja meg az Interreg Közép-Európai Program keretében. További információ: stimulart@jaszbereny.hu

Földi Zsuzsa

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?