Egyénileg is tehetünk a Földért

Április 22. a Föld Napja. A jeles naphoz kötve már hagyománnyá vált a Te szedd! szemétszedő akció, ami idén sok más eseményhez hasonlóan elmarad. A környezet védelméről azonban a járvány időszakában sem feledkezhetünk meg. Kardos Orsolyával, a Hivatal környezetvédelmi referensével arról beszélgettünk, ki mit tehet saját háza táján a szebb, egészségesebb, tisztább lakóhelyért.

Kardos Orsolya elmondta, hogy egyik legfontosabb feladat, amit mi magunk is megtehetünk, hogy a háztartásban keletkezett hulladékokat a megfelelő helyre és megfelelő módon helyezzük el. Legjobb lenne, ha mindenki tudatosan használná a szelektív gyűjtés módszerét, hiszen nem jelent túlzott többletmunkát, de a környezet érdekében sokat jelent az újrahasznosítás. A házhoz menő szelektív hulladékszállítás, a zöldhulladék elszállítása, a lomtalanítási akció és a Hulladék udvar használata, – amely a veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezésére létesült – mind a lakosság együttműködésével a környezet védelmét szolgálják.

Mindemellett sajnos mégis sokan felelőtlen módon szabadulnak meg a hulladékaiktól. A város tisztaságáért dolgozó J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársainak tevékenységét segítik a közmunkások is, akik a város területén belül és kívül is folyamatosan gyűjtik a szemetet, segítenek tisztán tartani a települést.

A külterületeken a küzdelmek ellenére még mindig sok az illegális hulladéklerakó, ahová az elszállítást követően újra és újra kerül szemét.

Mindazonáltal nem érdemes sehol sem próbálkozni az illegális szemétlerakással, mert az elkövető büntetendő jogsértést követ el.

Városunkban sok szelektív gyűjtősziget környékén kamerarendszer figyeli az illegálisan – gyűjtőedényzet mellé –elhelyezett hulladék lerakást, amelyet a közterület-felügyelet ellenőriz és jogsértő tevékenység esetén feljelentést tesz az illetékes hatósághoz.

A Jászberényi Rendőrkapitányság 2020. március 1-jétől általános szabálysértési hatóságként jár el a települési hulladék közterületen engedély nélkül történő lerakása, elhelyezése esetén, amelynek jogkövetkezménye 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság is lehet.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Magáningatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Amennyiben az elkövetők ismeretlen személyek, a kötelezettség azt az ingatlan használót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a jegyző környezetvédelmi hatósági jogkörben a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50 000 forint között állapíthatja meg.

A másik Jászberényben állandó problémát okozó kérdés a Zagyva állapota. Sokan elfelejtik, hogy a Városi- Zagyva elsősorban esővíz elvezető csatornaként funkcionál. A vízmennyiséget a KÖTIVIZIG szabályozza és felügyeli. A növényzet karbantartását a Városüzemeltető társaság végzi. Ettől függetlenül mindannyiunk felelőssége tisztán tartani és vigyázni a környezetére is.

A levegő minőségének javításához a város az elmúlt hetekben faültetésekkel járult hozzá, mintegy 170 facsemete telepítése történt meg a Kórház utca és az Ady Endre út mentén lévő közterületi zöldfelületekre. A faültetésekkel mi magunk is sokat tehetünk a levegő javításáért. Azt tudni kell, hogy közterületi fás szárú növények ültetéséhez és kivágásához engedélyt kell kérni.


A közterületek rendeltetéstől eltérő használatát Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi építési, szerelési tevékenységek végzéséhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, a megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,

b) építési lakó-, műhely- vagy raktár kocsi, konténer, állványzat, építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához.

A közterület – közterület használati engedély birtokában – igénybe vehető ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszerű tevékenység céljára, a megállapított díjtételek alkalmazásával:

a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 72 órán túli tárolásához,

b) forgalomra alkalmatlan járműveknek mellékútvonalon történő 10 napon túli, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására,

c) a rendeletben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra.

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni a költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza.

Tilos a közterületet használni:

a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,

b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,

d) szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve a 6. §-ban meghatározott igénybevételi módok és célok szerint,

e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére,

f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban kell benyújtani a Közterület-felügyelethez, kizárólag a rendelet szerinti formanyomtatványon. Az engedélykérelem illetékköteles.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?