Tájékoztatás településrendezési terv éves felülvizsgálatáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2019. (VI. 12.) számú határozatában döntött Jászberény Város Településrendezési Tervének részterületeket érintő módosításáról. A szükséges tervanyagot a Váterv95 Tervező és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi Széna utca 8.) készítette.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően az elkészült tervezetet a www.jaszbereny.hu városi honlapon tesszük közzé. A járványügyi helyzetre tekintettel lakossági fórumot nem tartunk.

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@jaszbereny.hu email-címre 2020. április 20-ig.

Budai Lóránt
polgármester

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?