Változás az óvodai beiratkozásban

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel változott a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendje, melyről az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, az alábbiak szerint:

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. (A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete Jászberény Város teljes közigazgatási területe, melyen belül az egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek elérhetőek a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján (http://jaszberenyiovik.hu/ ) az alábbi linken keresztül közvetlenül: http://www.jaszberenyiovik.hu/dokumentumok/korzetek2020.pdf )

A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Jászberény Város közigazgatási területén működő, kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák és elérhetőségeik:

Maci Alapítványi Óvoda (5100 Jászberény, Gorjanc sétány 1.)
e-mail cím: titkarmaciovi@gmail.com ; telefonszám: +36 30 592 59 73

Jászberényi Református Gólya Óvoda (5100 Jászberény, Kossuth út 53.)
e-mail cím: golyaovoda@gmail.com ; telefonszám: 06-57/412-808, 06-30/777-8270

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Angyalkert Óvoda Tagintézménye (5100 Jászberény, Jásztelki út 22.)
e-mail cím: angyalkertnet@gmail.com ; telefonszám: 30/3581 923

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételt biztosító óvoda – a fenntartójától megkapott lista alapján – 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítésre kerül valamennyi érintett szülő.
Jászberény Város közigazgatási területén működő, kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda
Jászberény Város Óvodai Intézménye:
Központi Óvoda (5100 Jászberény, Bajcsy – Zs. u. 10.)
Sün Sámuel Óvoda (5100 Jászberény, Lajosmizse u. 1.)
Fürkész Óvoda (5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 116.)
Gézengúz Óvoda (5100 Jászberény, Mártírok útja 5/A.)
Szivárvány Óvoda (5100 Jászberény, Szent István körút 18.)
Zengő Óvoda (5100 Jászberény, Kiss Ernő u. 12.)
Hétszínvirág Óvoda (5152 Jászberény-Portelek, Fő út 22.)

További tájékoztatás az ovintjb@pr.hu e-mail címen, ill. a +36 20 4808410 telefonszámon kérhető.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

Azon gyermekek esetében, akik 2020. 09. 01. és 2021. 03. 31 között töltik be 3. életévüket, lehetőséget biztosítunk az ovintjb@pr.hu, illetve +36 20 4808410 telefonszámon a felvételi igényt jelezni.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján, a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Ezúton is tisztelettel szeretnénk az érintettek szíves figyelmét felhívni arra, hogy – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője – ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében.

J á s z b e r é n y, 2020. március 31.

Baloghné Dr. Seres Krisztina
jegyző

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?