Környezetvédelmi akcióterv

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 18-án, szerdán döntött az ez évi környezetvédelmi akciótervről. Az előterjesztő Simkó Ilona, mb. Városüzemeltetési irodavezető, az előterjesztést a Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta és fogadta el.

A Környezetvédelmi Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon Jászberényben a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosításához. A környezet védelme mindenki felelőssége, ezért szükséges a környezettudatos szemlélet, gondolkodás kialakítása, erősítése és aktív cselekvési lehetőségek megteremtése.

A Városüzemeltetési Iroda munkatársai részletesen dolgozták ki Jászberény 2020-ra tervezett környezetvédelmi programját. A vízvédelem és fenntartható használat terén gondot fordítanak a városi ivóvíz-hálózat tisztítása, az egyes műtárgyak és hálózat javítása, valamint időszakosan vezetéki rekonstrukciókat végeznek. A csapadékelvezető művek karbantartása és felújítása, a Városi-Zagyva illegális szennyvíz bevezetéseinek felderítése, valamint a Nefelejcs és Varró utca térségében a bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is kitűzött feladat. Ide tartozik még a csapadékvíz szennyvízcsatornába történő szabálytalan bekötéseinek felderítése füstöléses eljárással.

A telepített erdő erdészeti munkáinak elvégzése és új erdőtelepítési lehetőségek vizsgálata a talajvédelem területén végzendő feladat. Zöldterület növelése és fejlesztése céljából a Jókai út és Rákóczi út kereszteződésében található „iskola” udvar parkként való hasznosítási lehetőségeit vizsgálják.

A környezet védelmét szolgálja az azbesztcement vezeték kiváltásának terveztetése, az ivóvíz kutak felújítása. A szennyvízhálózat fejlesztését a rákötések számának növelésével, a szennyvízátemelő szivattyúk felújításával és pótlásával szeretnék megvalósítani. Valamint vizsgálják Jászboldogházán és Portelken a szennyvízhálózat kiépítési lehetőségét.

A hulladékgazdálkodás területén továbbra is fontos feladat a lakosság széleskörű tájékoztatása a hulladékszállítás, lomtalanítás módjairól és időpontjairól. Beütemezték a települési tisztaság fejlesztését, az illegális hulladéklerakás rendszeres ellenőrzését és megszüntetését, valamint a rekultivált lerakók monitorozását. Jászberény már évek óta sikerrel vesz részt az országos Te Szedd! hulladékgyűjtő akcióban, melyet idén április 23. és 26. között terveznek. A program megszervezése azonban egyelőre kérdéses a kialakult járványhelyzet miatt.

A természeti katasztrófák elleni védekezés részét képezik a veszélyhelyzetekre vonatkozó tervek felülvizsgálata, valamint a belvízelvezető művek feliszapolódásának megakadályozása, gyomnövényektől való megtisztítása.

Az akcióterv egyik fő eleme a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése az oktatás területén, valamint tájékoztatás a fenntartható fogyasztásról. Ide tartozik a közintézmények környezettudatos működésének megtervezése és kialakítása, például energiatakarékos megoldások és szelektív hulladékgyűjtés. Az önkormányzat támogatja a környezetvédelem és természetvédelem témájú rendezvényeket és a helyi termékeket kínáló eseményeket.

A települési környezetminőséget növeli az épülő Malom Konferencia és Rendezvényközpont komplex hasznosítása, a Gézengúz óvoda tetőszerkezetének felújítása, valamint a víztorony hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. A tervek között szerepel, de már meg is valósították a Negyvennyolcasok terének rehabilitációját elektromos töltőállomás kialakításával. Az épített környezet mellett gondot fordítanak a zöldterület gazdálkodásra is az állatkert öko-turisztikai célú fejlesztésével, a meglévő zöldterületek megőrzésével és növelésével, fásítással, városi csemetekert létrehozásával, környezetbarát síkosságmentesítéssel, a helyi lakosság és intézmények bevonásával a zöldfelületek tervezésébe és fenntartásába.

Szintén folyamatos feladat a helyi jelentőségű védett természeti értékek fenntartása.
A levegőminőség javítását, a zajvédelmet és a közlekedés fejlesztését szolgálja majd az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése. A levegőterhelés csökkentéséért továbbá forgalomtechnikai megoldásokat, útfelújítást és megfelelő nedvességtartalmú szociális tüzelőanyag kiosztását tűzték ki célul. A levegő tisztaságának védelme érdekében lakossági tájékoztatást nyújtanak a nem megfelelő tüzelőanyagok egészségkárosító hatásairól és a helyes tüzeléstechnikai módokról. Az önkormányzat légszennyezettség mérésére alkalmas technikai eszközök beszerzési lehetőségeit is vizsgálja. E mellett szintén hangsúlyos feladat a zaj és rezgés elleni védelem, a kerékpárutak karbantartása és a megfelelő energiagazdálkodás.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?