Fontos kérdések, villámgyors döntések

Jászberény Város Képviselő-testülete március 18-án, szerdán tartotta rendes nyílt ülését, amelyet a járványra való tekintettel gyorsított ügymenet szerint, viták és véleménynyilvánítások nélkül bonyolítottak le a városatyák.

A 24 pontból álló napirend tárgyalása előtt dr. Szabó Tamás képviselő javasolta, hogy mivel a zárt térben egyszerre sokan tartózkodnak, az egészség védelme érdekében gyorsítsanak az ügymeneten, vitáktól, hozzászólásoktól ezúttal tekintsenek el a képviselőtársak. A testület elfogadta a javaslatot, így nem egészen egy óra alatt valamennyi napirendi pontról szavazott a testület.

Mielőtt Budai Lóránt polgármester szavazásra bocsátotta volna az első pontot, egy perc néma főhajtást kért a közelmúltban elhunyt Molnár-Lombár László, Jászberény város Pro-urbe díjjal kitüntetett polgárának emléke előtt adózva.

A polgármester a két testületi ülés közötti egy hónap alatt többek között részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága, valamint a Közgyűlés soron következő ülésén, a Jászberényi Helyi Közösség Egyesület, egyben Helyi Akciócsoport aktuális tanácskozásán. Járt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. évi tevékenységét értékelő, és a 2020. évi feladatait meghatározó értekezletén. A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szolnoki bázisán tájékozódott a közelmúltban megvalósuló jászberényi beruházásokról, a megvalósítás előtt álló fejlesztésekről és az előttünk álló közös feladatokról. A város közétkeztetéséért felelős cége invitálására a vállalkozás jászberényi telephelyén járt, majd megtekintette a leggyorsabb beavatkozást igénylő iskolák konyháit. A szolnoki megyeházán egyeztetéseket folytatott Hubai Imrével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével a várost érintő legfontosabb kérdések témájában. Részt vett a Jászberényi Helyi Közösség Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának soron következő ülésén és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évet értékelő tiszti értekezletén. Alpolgármestereivel együtt egyeztetéseket folytatott a várost elkerülő körgyűrű 3. ütemének kivitelezőivel.

Megjelent a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. elnökségi, majd társulási ülésén, illetve a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége aktuális összejövetelén. Ülésezett a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egyeztető megbeszélésén. A koronavírussal kapcsolatban tanácskozást hívott össze a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Jászberényi Rendőrkapitányság részvételével, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát is bevonta az egyeztetésbe – tájékoztatott Balogh Béla alpolgármester és Budai Lóránt polgármester közös beszámolója.

Dr. Gedei József társadalmi megbízatású alpolgármester szintén írásban számolt be az elmúlt egy hónap munkájáról. Többek között arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának főigazgatójával, dr. Varró Bernadett-tel egyeztetést tartott városunk és a Jászberényi Campus együttműködési lehetőségeiről. Az alpolgármester „Geotermikus helyzetkép és jövőkép” tárgyában kért tájékoztatást dr. Pethő Sándor Leventétől, a MOL Nyrt. Jászberény környéki fejlesztéseinek helyzetéről. Dr. Pethő Sándor Levente munkatársával március 6. napján a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban arról tájékoztatta a városvezetést, hogy a Tangazdaság körzetében fúrt geotermikus kútjuk nem hozta a várt eredményt, a program nem járt sikerrel, ezért a kutat le fogják zárni.

Birgés Tibor arról tájékoztatott, hogy az önkormányzattal tavaly megkötött szerződéshez tartja magát, amely szerint a 4680/6 hrsz. alatt megvalósított munkásszállás hasznosítására a Ferro-Press Kft. bérleti szerződést köt önkormányzatunkkal – számolt be dr. Gedei József.
A tavalyi tevékenységéről beszámolt a Jász Múzeum és a könyvtár. Mindkét beszámolót, majd az intézmények 2020. évi munkatervét is elfogadták a városatyák.

A polgármester előterjesztést nyújtott be a Jászberény város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú, a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársággal, mint jogutóddal megkötött közszolgáltatási szerződés közvetlen megbízással történő módosítására. Az előterjesztésbe a polgármester megfogalmazta: a képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a 2020. évi júliusi rendes képviselő-testületi ülésre a helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú közszolgáltatás teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó szakmai anyagot készítse el, és azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének kérésére módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet. A gyermekjóléti alapellátásban szintén ezeket az elemeket módosították Tóth Mónika, a Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetőjének javaslatára.

Dr. Gedei József alpolgármester előterjesztést nyújtott be a Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat Jászberény érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett elhunytak iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában.
A polgármester előterjesztést nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására. Javasolta, hogy a nyertes pályázó kiválasztása a legmagasabb havi bérleti díj vállalása alapján történjen.
Szintén Budai Lóránt nyújtott be előterjesztést az önkormányzat 2020. évi Összesítet Közbeszerzési Tervének jóváhagyására. A Városüzemeltetési Iroda terjesztette elő a Jászberény Város 2020. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról szóló javaslatot. (Az előterjesztés tartalmát külön cikkben ismertetjük – szerk.) A következőkben bérleti és ingyenes haszonbérbe adási ingatlanügyekről döntött a testület.

Alvári Csaba főépítész tájékoztatóit a településrendezési eszközök hatályosulásáról, a 2014-2019 közötti időszakban szerzett tapasztalatokról; valamint a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a 2019. évben szerzett tapasztalatokról elfogadta a testület. (A tájékoztatók anyagáról a főépítésszel készült interjúnkban olvashatnak – szerk.)

A testület elfogadta az előterjesztést a Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról. A továbbiakban a képviselő-testület a polgármester javaslatára egyetértett azzal, hogy a város lépjen be az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületbe.

A Csángó Fesztivál megrendezését a költségvetéseben elfogadottakon túl további 3 millió forinttal támogatja az önkormányzat. Tamás Zoltán módosító javaslatát elfogadták, így az előzőleg megszavazott 3 millió forint mellé további 2 millió forint utalásáról döntött a testület.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?