A kereszt nem csupán szimbólum

A Szent Klára Idősek Otthonában hagyomány, hogy az intézmény udvarán 2013-ban felállított dicsőséges fénykeresztről minden évben megemlékeznek. Az idei ünnepség Nagyböjt második hetében, március 3-án volt.

Az évfordulós esemény hálaadó szentmisével kezdődött a Barátok templomában. Minden évben megtisztelik jelenlétükkel, műsorukkal az ünnepséget a Liska József Katolikus Középiskola diákjai. Nem volt ez másként az idén sem. Taczman Mária tanárnő készítette fel a diákokat az irodalmi összeállításra, amely a keresztút drámájáról szólt, megjelenítve a Passió című film képeit.

A szentmisét dr. Novák István főigazgató, plébános mutatta be. Ünnepi szentbeszédében kiemelte, hogy a fénykereszt felszentelésének évfordulóján emlékezzünk arra, hogy nemcsak díszíti az otthont, hanem minden idejövőnek Krisztus szenvedését, kereszthalálát, feltámadását hirdeti. Olyan nagyszerű világtörténelmi esemény volt, amit senki nem tudott sem azelőtt, sem azóta túlszárnyalni.

„Ha elmegyünk a templomba, látjuk a keresztet, de ott van a nyakláncok végén medálként. Egy kérdés fogalmazódik meg bennünk: ez szimbólum csupán, dísz, ékszer, vagy az életet jelenti? A kereszt valamikor kínzóeszköz volt, emberek százait, ezreit küldték a halálba. Jézus Krisztus elszenvedte a kereszthalált és utána a sírba helyezve a harmadik napon feltámadt. Mi keresztények ebben a hitben élünk. A kereszt az, amely ha középpontba kerül, nemcsak az élet mindennapi fájdalmait segít elviselni, hanem a feltámadás, örök élet hite jelenik meg benne. A fénykeresztből erőt tudunk meríteni.” – hallhattuk dr. Novák Istvántól.

A szentmise után a vendégek a Szent Klára Otthon udvarába mentek, útjukat fáklyák világították, majd a kereszt előtt Vargáné Deme Katalin intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket:

„A kereszt nemcsak a fájdalmat jelzi számunkra, hanem egy közösséghez való tartozás szimbóluma is. A kereszt nem megkülönböztet, hanem összeköt minket, keresztényeket krisztushívőket. A kereszt Isten szeretetének, az ember felé kiáradó élő szeretetének a jele, egyben nagy kegyelemnek forrása. A keresztben van üdvösségünk, ha belekapaszkodunk. Ez a kereszt a szeretet keresztje. Ahogy a kereszt kitárt karja átöleli az otthont, a várost, úgy ölel át bennünket is Jézus irgalmas szeretetével.” – mondta az intézményvezető.

Ezt követően dr. Novák atya megáldotta a keresztet és a jelenlévők Szűz Anya oltalmát kérő imája az égig zengett.
Az ünnepség ezek után az intézmény ebédlőjében folytatódott szerény agapéval és kötetlen beszélgetéssel, amely az esti órákig tartott.

Buschmann Éva

Buschmann Éva

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?