A veszélyes hulladékról

A jó idő beköszöntével elkezdődnek a tavaszi nagytakarítások. A ház körül rendet rakunk, szelektálunk, megszabadulunk a felesleges holmiktól, azonban nem mindegy, hogy ezt milyen módon tesszük. Horti Ádám hulladékgazdálkodási ágazatvezetőt ezúttal a veszélyes hulladékok kezelésének mikéntjéről faggattuk.

Milyen, a háztartásokban előforduló anyagok tartoznak a veszélyes hulladék kategóriába?

Az elmúlt évtizedek során az urbanizáció és a gazdaság fejlődésének következtében egyre nagyobb figyelmet fordítunk a keletkező hulladékok káros hatásának elkerülésére, azok esetleges mérséklésére. Napjainkban a környezetgazdálkodás az egyik kiemelt feladatok közé nőtte ki magát. A hulladékok környezetre káros hatással vannak, nem beszélve arról, hogy természeti erőforrásaink felhasználására is fokozott figyelmet kell fordítani, legyen szó anyag vagy akár energiagazdálkodásról. Legfontosabb teendő a hulladékképződés megelőzése, megakadályozása, a keletkező anyagok újra használata, hogy ne lehessen belőle hulladék, illetve a keletkező hulladékok ártalmatlanítása legvégső esetben. Veszélyes hulladéknak nevezünk minden olyan hulladéktípust, amely a hatályos jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladékfajta. Életvitelünk során naponta találkozunk különböző veszélyes összetevőket tartalmazó hulladéktípusokkal. Ide sorolhatók a gyógyszerek, elektronikus berendezések, fénycsövek, világító testek, szárazelemek, akkumulátorok, használt sütőolaj/zsír, fáradt olaj, olajos abszorbensek, festékek, ragasztók, különböző szerves oldószerek, gumiabroncs, növényvédő szerek, különböző veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Miért jelentenek veszélyt a környezetre?

A víz, levegő és talaj felbecsülhetetlen tulajdonsága az öntisztuló képességégében rejlik. Sajnos a környezetünkbe kikerülő hulladékok valamely három környezeti elemet szinte együttesen károsítják, szennyezik. Maga a szennyezés közvetlenül vagy közvetetten népességünket érinti, behatási időtartama nagyon elhúzódó. A hulladékok egyes alkotóelemei képesek beépülni, akkumulálódni növényi illetve állati szövetekben, majd a táplálkozási láncon keresztül eljuthat az emberi szervezetbe, amik akár visszafordíthatatlan, súlyos egészségkárosodáshoz vezethetnek. Ha a szennyező anyag megkötődik a talajban, akkor az gátolja a szerves és szervetlen vegyületek vándorlását. A hulladékok veszélyes alkotórészeinek oldódását, feltáródását, kilúgozódását, párolgását fizikai és kémiai folyamatok befolyásolják. A lerakott veszélyes összetevőt tartalmazó anyag vízzel való reakciója közben vegyi vagy biológiai bomlás ( fény hatására is létrejöhet a bomlás) következik be, levegővel érintkezve pedig oxidálódhat.

Hogyan kell otthon gyűjteni és tárolni a veszélyes anyagokat?
2016 óta megnyitottuk hulladékudvarunkat, ahol a lakosságnál keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat ellenőrzött körülmények között átvesszük. Nem javasoljuk a lakosságnak, hogy otthonában tárolja veszélyes hulladékát biztonságtechnikai és életvédelmi szempontból, mivel a lakosoknak nincs előírásoknak megfelelően kialakított veszélyes hulladék tárolására alkalmas eszköze vagy tárolóhelyisége.

Hol kell legálisan elhelyezni a veszélyes hulladékot?

Veszélyes hulladékok leadásának fontosságára nem lehet elégszer felhívni a lakosok figyelmét. A szakszerűtlen tárolás, kidobás veszélyezteti élővilágunkat és környezetünket, nem utolsó sorban nagy behatással bír az emberi életre. Jászberényben a Szelei úton található Hulladékudvar létesítményben van lehetősége helyi, illetve jászfelsőszentgyörgyi és pusztamonostori lakosoknak leadni veszélyes hulladékaikat.

Milyen büntetésre számíthat az, aki veszélyes hulladékkal szennyezi a környeztet?

Jászberényben a Közterület-felügyelet folyamatosan felderíti, illetve tetten éri Jászberény közigazgatási határán belül az engedély nélküli végzett bármilyen nemű hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatókat. A szabálysértést, illetve különös esetben bűncselekményt (veszélyes hulladék esetén) követ el, aki illegális hulladékot helyez el közterületen. A Büntető Törvénykönyv 248.§ hulladékgazdálkodás rendjének megsértése alapján 3 évig terjedő szabadság vesztésre ítélhető, illetve 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető, aki a 2012. évi CLXXXV. (Hulladéktörvény) törvényben meghatározott veszélyes hulladéktól illegális módon válik meg, illetve hulladékkal kapcsolatos más jogellenes tevékenységet végez.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?