Hitellel vagy hitel nélkül?

A február 6-i bizottsági üléseken elhangzott információk tükrében Budai Lóránt polgármester február 10-én, hétfőn informális testületi ülést hívott össze a Városháza tanácstermében, amely alkalmon a városvezetés bemutatta a hitel nélkül összeállított alternatív költségvetés-tervezetet.

A megjelent képviselőket, alpolgármestereket, a sajtót és az érdeklődő városlakókat Budai Lóránt polgármester köszöntötte a negyedszerre összehívott informális ülésen. Röviden felvezette a tanácskozás előzményeit, a tárgyalandó alternatív költségvetés főbb tételeit. Sajnálatát fejezte ki, hogy az országgyűlési képviselő a meghívás ellenére ismét távol maradt.

Az informális ülés a szerdai rendes nyílt ülés előtt alkalmat ad arra, hogy mindenki kifejthesse véleményét a költségvetéssel kapcsolatban. A továbbiakban emlékeztetett, hogy még az előző városvezetés döntött a hitelfelvételről, amiből majd a fejlesztéseket tudja finanszírozni Jászberény. Annak idején az ellenzék nem tartotta jó ötletnek a hitelfelvételt és a fejlesztések elindítását, úgy, hogy a befejezésre nem volt biztosíték. Akkor az önkormányzat megszavazta a hitel felvételét, majd a választásokat követően szembesülve a város gazdasági helyzetével döntöttünk úgy – egyöntetűen – , hogy a külső forrásra szükség van a beruházások befejezéséhez. A költségvetési koncepció szintén tartalmazta a hitelfelvételt, amit ugyancsak egyhangúan fogadott el a város képviselő-testülete. Ezek után az informális üléseken is egyetértés volt arról, hogy a hitelfelvételre szükség van, ezért a költségvetés is a hitelre építve készült. Ehhez képest a bizottsági üléseken a Fidesz részéről napvilágra került, hogy Jászberény városa nem fog hitelben részesülni – tájékoztatott a polgármester.

Ennek értelmében világossá vált, hogy az ellenzék nem fogja megszavazni a költségvetést, ezért a városvezetés készített egy, a 834 millió forintos hitel nélküli alternatív költségvetést, amelynek mérlegét a hétfői ülés alkalmával a városatyák elé terjesztették. Az új változaton az eddigieknél is kevesebb összeg van betervezve nem kötelező feladatokra – a kultúra és sport – támogatására, valamint vissza kell adni fejlesztéseket. Mindösszesen az a 260 millió forint került betervezésre, amely a 680 millió forintos már elnyert hitelkeretből fennmaradt. Továbbra is kérdés, hogy kapunk-e lehetőséget némi rugalmasságra a megcímkézések tekintetében. Az alternatív költségvetés szerint legalább két projektet vissza kell adni; az intermoduláris (vasút környéke, Vaspálya utca, Kerekudvar fejlesztése pályázat, illetve a munkásszálló építése (Faiskola utca). Az intermoduláris pályázat 176 millió, a munkásszálló mintegy 40 millió „kidobott” pénzt jelent. Az Electrolux és beszállítói által kiesett adóbevétel miatti hiány pótlására az új költségvetésben sem találtak megoldást. Továbbra is a nem kötelező feladatok tekintetében realizálódik ez az adókiesés, amely itt 97 millió forintot jelent. Első körben az első félévi támogatásokat tudják odaítélni. Amennyiben hitel nélkül terveznek, az előzőekben tervezett második félévi támogatást nem tudja biztosítani a város. Összegezve: hitel nélkül ez a költségvetés még nehezebb helyzetbe hozza nem csak az önkormányzatot, hanem a civil szférát is.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője fogalmazta meg az ellenzék álláspontját. Kifejtette, hogy a hitel elnyerésére kevés esélyt látnak, nem valószínű, hogy a város elnyeri, ezért a Fidesz hitel nélküli költségvetésben gondolkodik. Az elképzelések egy része találkozott a városvezetés terveivel, egy része új utakat lát járhatónak. Emlékeztetett, hogy a vállalkozók a fórumon, majd későbbi konzultációk alkalmával is alultervezettnek ítélték az adóbevételt.
Sarkalatos pont, hogy az ellenzék 400 millió kieséssel számol a városvezetés 600 milliós hiányával szemben. Az Electrolux kivonulása a Kínában kitört járvány miatt lassul, a beszállítók viszont gyorsan találnak profittermelő megoldást a bevételkiesés helyére. A két el nem kezdett beruházás visszamondása további 320 millió megtakarítást jelent. A Malom utolsó kifizetendő számlája 287 millió forint, amit maga a vállalkozó kért négy hónapos csúszással teljesíteni. Tamás Zoltán iskolaigazgatóként is hozzátette, a Klapka iskolában történő beruházást szeptember 1-ig be kell fejezni a Centrummal kötött szerződés miatt. Az átcsoportosítás témájához hozzáfűzte, azért nem tették bele a hitelszerződés csökkentésébe a 260 millió forintot, mert még nem történt egyeztetés az ügyben, a városvezetés nem kereste az országgyűlési képviselőt. Végül megjegyezte, pozitívan értékeli, hogy elindult egyfajta közös gondolkodás a hitelfelvétel nélküli költségvetés mentén.

Balogh Béla alpolgármester meglapozatlannak és felelőtlennek ítélte a csak 400 milliós adókieséssel történő számítást. Felhívta a figyelmet, hogy a Malom befejezési határidejének és a számlázásnak a csúsztatásához a szabályos rendezéshez egy eljárás lefolytatása szükséges. Emellett itt pótmunkák is szükségesek, aminek a költségeit még nem látjuk. Az általános tartalék az eredeti költségvetésben 50, most 58 millió forinttal van benne. Ez komoly mozgásteret nem enged, hiszen csak előre nem látható eseményekre használható fel. Az átcímkézés, az adóbevételek, a Malom bizonytalansági tényezők, amelyhez még hozzájön a 176 és a 40 milliós plusz.

Tamás Zoltán reagált ismét, aki kifejtette, hogy az intermoduláris projekt részeként már elkészült az állatkert mögötti úgynevezett Kerekudvar fejlesztés, tehát nem dobunk ki 176 millió forintot. A Malom számlázási, beruházási átütemezése pályázattechnikai kérdés, amit meg lehet oldani, ahogy volt már hasonlóra példa korábban is.

Balogh Béla szólt újfent, aki elmondta, hogy szeptemberben fogják látni reálisan az adóbevételek alakulását, ennek ellenére hajlik a kompromisszumra, így 500 milliós adóbevétel-kieséssel számolnak 600 helyett. Hozzátette, a csütörtöki bizottsági ülésen hangzott el először a 260 millió átcímkézése, szabad felhasználásának a lehetősége a hitelkérelem helyett. Ez idő alatt lehetetlen ennek utánajárni.
A polgármester kérte, az ellenzék határidő előtt fogalmazza meg javaslatait és nyújtsa be azokat, hogy az álláspontok tudjanak közeledni. A frakcióvezető elmondta, a nyílt levelében közzétett pontok megvalósíthatók, ez a javaslatuk, amit most itt is előterjesztettek. Az új költségvetés-tervezet tükrében, a számok ismeretében újra egyeztetnek. Ezek után Budai Lóránt Dobrán Gyula képviselőhöz fordult, fejtse ki ő is építő javaslatait a témában.

A dr. Gedei Józseffel, Balogh Bélával történt folyosói megbeszélések nyomán arra a következtetésre jutottam, hogy ez a költségvetés nem jó, ugyanakkor meg kell próbálni a hitelkérelmet elindítani. Nem látom valószínűnek, hogy megadják, de ha meg sem próbáljuk, akkor biztos nem lesz – fogalmazott Dobrán Gyula.

Balogh Béla kérte a Fidesz frakciót, hogy minél hamarabb keressék fel és egyeztessenek, rendelkezésre fog állni. A következőkben dr. Gedei József kért szót, aki elmondta, hogy egyetért Dobrán képviselővel. Hozzátette, a hitel elutasítása arra enged következtetni, hogy a városvezetés nem szimpatikus a kormánynak vagy azoknak, akik ezt az üzenetet hozták. Az üzenet egyébként nincs megerősítve a kormányzat részéről. Végig kell menni azon az úton, amit közösen kijelöltünk, ez pedig a hitelkérelem, amivel a projekteket befejezhetjük.
A tanácskozás ezek után meglehetősen vitás hangvételben fejeződött be.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?