Stratégiai párbeszéd a vállalkozókkal

Helyi vállalkozók, a városvezetés és bizottsági elnökök részvételével tartott a költségvetéssel kapcsolatban egyeztető fórumot Budai Lóránt polgármester január 28-án, kedden délután a Városháza dísztermében.

A tanácskozásra nyolc jászberényi vállalkozás cégvezetője fogadta el a kissé megkésve érkezett meghívást. A köszöntést követően Budai Lóránt felvázolta a készülő költségvetés irányelveit. Előre vetette, Jászberény városvezetésének fontos, hogy a költségvetés főbb tényezőit a település gazdasági szereplőivel egyeztetve alkossák meg. Ismertette, hogy az idei évben a tavalyihoz képest 636 millió forinttal kevesebb pénzből, – 9,8 milliárd forintból – tudnak gazdálkodni. Az állami normatívák az idén 1,2 milliárd forintot tesznek ki. Sarkalatos pontja az idei költségvetésnek az Electrolux távozásából származó bevételkiesés, amely a beszállítói kör adókiesésével együtt 600 millió forintot jelent. Ennek kompenzálására történtek már tárgyalások a vállalkozókkal. A kötelező feladatok finanszírozásának terén nem kívánnak csökkentést végrehajtani. A nem kötelező feladatok támogatására viszont a tavalyi 658 millió forinthoz képest idén csak 490 millió forintot tudnak szánni. Ez mintegy negyven százalék csökkentést jelent, amit féléves bontásban kívánnak majd utalni a kedvezményezettek részére. Mindez az újabb hitel pozitív megítélésének függvényében lehetséges majd. A fejlesztések befejezéséhez 1,5 milliárd forint szükséges. Ennek kevesebb mint a felét, 680 millió forintot kapott a város az államtól a hitelkérelemre válaszul. Egyelőre ezt az összeget a felcímkézés szerint három oktatási intézmény fejlesztésére lehet csak fordítani. A költségvetés egészét 811 millió hitelkérelem elnyerésével tervezte meg a városvezetés.

A szót Balogh Béla alpolgármester vette át a folytatásban. Kiemelte, hogy véleménye szerint az utóbbi harminc évben még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a város, amikor a megkezdett beruházások jelentős forráshiánya mellé még nagy összegű iparűzési adóbevétel kieséssel is számolni kell. A költségvetés összeállításánál már 2021-ig előretekintett a városvezetés, mivel az Electrolux és beszállítóinak adókiesése még akkor is mintegy 400 milliós hiánnyal jelentkezik majd.

Ennek értelmében a két év alatt durván egymilliárd forinttal kell a költségvetést konszolidálni. A költségvetés összeállításában próbáltak az értékőrzésre törekedni, a fűnyíró elvet kerülni és egyenként megvizsgálva az egyes területeket minden eddigi kedvezményezettnek támogatást juttatni. Az azonban várható, hogy az összeggel nem mindenki lesz elégedett. A tervezettnél magasabb adóbevétel beérkezésével – amit már beemeltek a költségvetésbe – és egy nagyságrendileg 800 millió forintos hitellel mind a megkezdett beruházások befejezhetők, mind a városi szervezeti, civil élet működtethető. Várhatóan a 2021-es esztendő még nehéz év lesz, de már emelkedő gazdasági tendenciát fog mutatni. A mostani sokkszerű változtatás nem jó sem a városvezetésnek, sem azoknak, ahol majd megjelenik mindez, ezért a jövőben a fenntartható és kiszámítható gazdálkodásra kívánnak törekedni.

A legfontosabb, hogy ezt az évet a kiadásokat a bevételekhez igazítva megoldjuk – vette át a szót dr. Gedei József alpolgármester. A továbbiakban a kérdés, hogy milyen pályára állítható Jászberény gazdasága, melyek azok a stratégiák, fejlesztési elképzelések, amelyek ezt a kitettséget megoldják? Hogyan kerülhető el egy hasonló helyzet a jövőben? Az önkormányzat és a vállalkozók ebben a kérdéskörben is egymásra vannak utalva. Ehhez szükséges a mostani párbeszéd.

A következőkben a jelenlévő vállalkozók tették hozzá gondolataikat az elhangzottakhoz. Kasza Lajos, a Jász-Plasztik Kft. ügyvezetője pozitívan értékelte a diskurzus ötletét, ugyanakkor a közösségi médiában folytatott politikai harcot elítélte, mert az onnan közvetített pánikkeltő hangulat kihat a város gazdasági életére is. Nem szabad megijeszteni sem a városlakókat, sem a vállalkozókat. Ehelyett átvilágítással, okos tervezéssel, párbeszéddel kell megoldani a kialakult helyzetet.

Dr. Rédei István, a Coop-Star Zrt. elnök-vezérigazgatója a párbeszéd szükségességét hangsúlyozta. Elsősorban az Electrolux beszállítóival kellene intenzív kommunikációt folytatni, mert akkor lehet pontosabb adatokat kapni a jövő gazdasági helyzetéről, a várható adóbevételekről. A tervezésnél többféle megoldási alternatívát érdemes felállítani – tanácsolta az igazgató úr. Hasonló partneri viszonyt kell kialakítani a város közösségének egyéb szereplőivel is, a civil szervezetekkel, akik esetleg átvállalhatnak különböző feladatokat a várostól. Az mindenesetre biztos, hogy valamennyi szereplőnek többletmunkája lesz a következő időszakban. A cégek részéről digitalizációt, automatizálást kíván a rendszer, ami szintén befektetés és munkaigényes, de megtérülő stratégia. Az új betelepülni kívánó befektetők támogatása helyett érdemesebb a már itt prosperáló cégeket segíteni, hiszen a globális gazdasági folyamatok gyorsan változnak és valójában kevés beleszólásunk van – fejtette ki dr. Rédei István.

Molnár László, a Molnár és Társa Kft. tulajdonosának véleménye szerint nem szükséges a beszállítók adókiesésével számolni, hiszen a cégek gőzerővel dolgoznak azon, hogy saját érdekük szerint ne legyen hiányuk az Electrolux távozása miatt. A jászok nyakas, kemény emberek, akik szinte a semmiből építették fel vállalkozásaikat, így egy ilyen változás nem jelenthet számukra akadályt. A jászsági településeknek be kellene szállni a régió fővárosának támogatásába, ugyanis a kórház, a sportlétesítmények, az állatkert és számos egyéb szolgáltatás itt elérhető, de csak egyedül Jászberény a fenntartó, holott a felhasználó valamennyi jászsági település lakosa.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?